Pozice na sekretariátu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spolupráce s kolegyní, která měla přebírat sekretariát, se nezadařila, proto bychom Vás rádi poprosili o výpomoc při hledání osoby, která by tuto pozici zastala.

Předesílám, že by se nemělo jednat o frekventanta výcviku, co se týče absolventů nevím, ale většinou už se chtějíi věnovat vlastní praxi, kvůli které výcvik podstupovali. Níže je odkaz na dokument ve Wordu a vypsané propozice


Česká Společnost pro Analytickou Psychologii z.s. (dále jen ČSAP)

ČSAP přijme uchazeče na pozici sekretáře*ky

Česká Společnost pro Analytickou Psychologii z.s., poskytovatel akreditovaného výcviku v analytické psychologii, hledá zájemce o pozici sekretaře*ky.

Náplní práce je v jedné linii komunikace s klientskou základnou – aktualizace informací na webu, od kontaktů, vyvěšování novinek, správa a doplňování výcvikových akcí. Informování klientů o změnách, posílání infomailů, sledování přihlašování na semináře na webu.

K tomu samozřejmě potřebujete být v komunikaci s předsednictvem výcviku a lektory, kteří bdí nad výcvikem a se kterými budete domlouvat organizační náležitosti, harmonogram výcvikových akcí (seminářů, ale i průběžné zkoušky a pohovory).

Následně pak bude na Vás uvedení dohodnutého harmonogramu do praxe – tedy domluva pronájmu prostor na semináře, příprava podkladů, domluva s lektorem a dohled nad průběhem akcí. Sestavování harmonogramů pro zkoušky a pohovory, příprava a sběr podkladů pro pohovory a zkoušky od klientů a komunikace s komisemi zkoušek.

Administrativa Vás ovšem také nemine, např. ve formě správy dokumentace výcviku, vystavování potvrzení klientům, podklady pro akreditace akcí a výcviku, kontrola plateb a komunikace s účetní. připomínek a podnětů pro schůze předsednictva, přípravy výročních jednání atp.

Očekáváme:

 • Základní dovednosti administrativní práce, archivace dokumentace atp.
 • Znalost práce se službami Google – používání formulářů, použití tabulek. Práce s Google Diskem a práce s Gmailem 
 • Znalost prostředí WordPress – údržba stránek po faktické stránce – seznamu kontaktů, informací pro klienty, novinky; doplňování akcí a kontrola přihlašování akcí klientů.
 • Schopnost prioritizace práce, organizační dovednosti, kontrola dat a důslednost
 • Domluva prostor pro konání akcí, kontrola průběhu
 • Komunikativnost, proklientský přístup
 • Výhodou předchozí práce v neziskovém sektoru
 • Výhodou znalost prostředí WordPress i na úrovni možnosti provedení mírných úprav, aktualizací a správy webu ve smyslu “IT schopností” 
 • Výhodou základní znalost administrace v systému Google – Využíván je systém Google Workspace pro neziskový sektor

Úvazek:

 • cca výše ¼ úvazku. Možnost navýšení po zapracování na max ½ úvazek.
 • Časová dotace se liší v průběhu roku na základě úloh, kterou jsou předem známy nebo domluveny – začátky semestru, přijímací pohovory, kandidátské pohovory, přípravy podkladů k akreditacím, přípravy výročních jednání.
 • Práce je běžně na DPP, IČO. Jiné možnosti případně po dohodě

Nabízíme:

 • Možnost organizace práce dle Vašich časových možností.
 • Možnost práce z domova
 • Příspěvek na techniku dle domluvy

Do budoucna

 • Možnost přejímání dalších kompetencí v rámci sekretariátu po zapracování. Spravování agendy předsednictva a odborné rady spolku.
 • Možnost převzít obdobný dohled též nad nadstavbovou menší částí výcviku

Finanční ohodnocení: hrubá mzda činí 350 Kč / hod.

Upřesňení ke zprávě o vyloučení Martina Skály

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vnímáme, jak jste Vy a vůbec celé naše jungiánské společenství zasaženi tím, že předsednictvo společnosti bylo nuceno přijmout závažné opatření vůči našemu kolegovi Martinu Skálovi. Zpráva o tom navíc byla strohá, nesdělovala nic vysvětlujícího, a otevírala tak velký prostor otázkám a fantazii. V těchto záležitostech však etická pravidla nedovolují, abychom další informace poskytli.
Můžeme říct, že jde o situaci spojenou s lidskou podstatou, s jejími stínovými aspekty, nedostatečností a chybováním, s kvalitami, které všichni sdílíme, a které v tomto případě vstoupily do prostoru hájeného profesními pravidly.
Uvědomujeme si zvláště nepříjemný dopad, který toto opatření má na analyzandy a supervizandy Martina Skály. Chápeme, že je velmi těžké, když se musíte vyrovnávat s narušením terapeutického vztahu. Možná také s obtížemi hledáte náhradu a setkáváte se s tím, že kolegové nemají volná místa. Jsme vzniklou situací rovněž zaskočeni, ale budeme se snažit ji s Vámi zvládnout.
Jak jste mohli číst, jde v přijatém opatření o tři roky, po jejichž uplynutí je společnost otevřená návratu Martina Skály. Tato náročná situace je otevřená vývoji a proměně, které si ovšem žádají svůj čas.

Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré s blížícími se svátky jara

Za předsednictvo

Petr Patočka

Změna na sekretariátu ČSAP

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jste si mohli všimnout z automatických odpovědí a příp. přibývajících nedostatků, agenda sekretariátu je pro mne již příliš zatěžující, proto jsem se rozhodl, že je čas vydat se jinou cestou.

V příštích týdnech a měsících bude postupně přebírat sekretariát nová administrativní posila, Eva Urbánková. Věřím, že bude roli sekretariátu zaujímat velice obstojně, ostatně bude záležet i na mě, jak bude přechod probíhat.

Omluvte tedy případné nedostatky a zpoždění, které budou souviset s předáváním agendy. 

Výzva:

Pokud mám s někým z Vás domluvenu nějakou výjimku nebo zvláštní jednání, dejte prosím vědět. Něco nosím spíše v hlavě a takto se můžeme vyhnout zbytečným nedorozuměním.

Děkuji za spolupráci

S přátelským pozdravem

Tomáš Mittelbach

Hněv v životě a terapii (18 / S / SK Termín)

Nově doplněný seminář

Hněv v životě a terapii (18 / S / SK Termín)

19. května v 15:30 – 21. května v 12:00

Seminář pod vedením Zuzany Horňákové.

Anotace:

Za posledné obdobie sa svet musí vyrovnávať s mnohými náhlymi kultúrnymi, spoločenskými a politickými zmenami. Hnev a jeho rôzne podoby sú fenoménom, ktorý sa výrazne dostáva do popredia vo všetkých sférach nášho bytia.

Hnev je jednou z fundamentálnych emócií. Môžeme ho vnímať ako nepriateľskú emóciu, ako emóciu averzívnu a môže nadobúdať rôzne kvality.

V priebehu seminára preskúmame čím je hnev motivovaný a ako nás motivuje, alebo deštruuje. Budeme sa zaoberať špecifikami hnevu v terapii narcistických, hraničných a depresívnych klientov, ako aj problematike hnevu vo vzťahu k vzniku psychosomatických ochorení.

V zážitkovej časti seminára si predstavíme imaginatívne techniky spracovania hnevu.

Doporučená literatúra:

Maguirová : Stíny duše, Portál 1999

Kastová      : Hněv a jeho smysl, Portál 2010

Kastová      : Závist, žárlivost a jejich smysl, Portál 2016

L. Zoja               : Dějiny arogance, Prostor 2020

F. Riemann       : Základní formy strachu, Portál 1998

K. Asperová      : Opuštěnost a sebeodcizení, Portál 2009

R. Dahlke          : Nemoc jako cesta, Triton 2011

Semináře tohoto akademického roku

Semináře – změna a doplnění

Vzhledem k organizačním změnám bylo změněno místo, téma a lektor semináře, původně Splendor Solis. Termíny zůstávají.

Na webu byl též doplněn regionální seminář k přihlašování.

VS – Krizová Intervence (18 / S / I. Termín)

Termín:

od 24. 3. 2023 v 17:00
do 26. 3. 2023 v 13:00

Místo: Brno – Pomezí

Více informací v události na webu:

————————-

VS – Krizová Intervence (18 / S / II. Termín)

Termín:

od 14. 4. 2023 v 17:00
do 16. 4. 2023 v 13:00

Místo: Brno – Podané ruce

Více informací v události na webu:

————————-

RS – Práce s tělesným prožíváním 

….jako součást psychoterapeutického přístupu k úzkostným poruchám. Seminář Ervina Širokého

Termín:

17. 5. 2023 v 17:00, Místo: Brno – RS

19. 5. 2023 v 10:00, Místo: Pezinok

14. 6. 2023 v 17:00, Místo: Praha – Emauzy

15. 6. 2023 v 17:00, Místo: Praha – Emauzy

Výcvikový statut Martina Skály

Nejdříve bychom, se rádi omluvili, že z neznámého technického důvodu důležitý email (viz. níže) nedorazil všem adresovaným.

Vážené kolegyně a kolegové,

oznamujeme Vám, že na základě stížnosti k etické komisi ČSAP, která byla shledána opodstatněnou, byl ze společnosti na dobu nejméně 3 let vyloučen Mgr. Martin Skála, který tím pozbývá rolí analytika, supervizora a lektora ČSAP.

Za předsednictvo ČSAP s pozdravem,

Petr Patočka

Ještě přijde asi nějaké upřesnění, nevím, zda ze strany ČSAP či Martin Skála sám obešle, neb nejlépe ví, koho se kýžené informace týkají.

 1. Všechny hodiny supervize a sebezkušenosti a semináře retrospektivně se počítají do výcviku
 2. Do konce března se počítají hodiny, v rámci ukončování terapeutického či supervizního vztahu
 3. Martin Skála není výcvikovým terapeutem, samozřejmě je možné k němu docházet, ale tyto hodiny se již nebudou počítat do penza výcviku ČSAP

Doporučujeme v rámci ukončení si také nechat vystavit potvrzení o absolvovaných hodinách, pokud nemáte v indexu zapsáno.

Tomáš Mittelbach

VI. konference ČSAP a I. konference ČIAP

Duch doby a péče o duši

„Svět visí – zejména dnes – na tenkém vlásku, a tím je lidská duše.“ C. G. Jung

termín konání Praha 6.-8. října 2023

místo konání: Be Balanced – Rybničná  18/1, Praha 6

Call for papers 2023 – Deadline 10. května 2023

K aktivní účasti vyplňte online formulář v odkazu!

Call for papers 2023 v PDF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Po dlouhé přestávce pořádáme opět konferenci naší jungiánské společnosti. Pořadatelem je tentokrát i mezitím vzniklý Český institut pro analytickou psychologii.

Poslední konference ČSAP se konala v roce 2017, kdy jsme si připomínali 20. výročí vzniku společnosti a rozvoje výcviku v analyticky orientované psychoterapii u nás. V době, kdy se měla konat následující konference, bylo mnohé v našich životech určováno epidemií koronaviru. Ta nám také opět připoměla, že do našich životů zasahují nadosobní síly. Mnohým z nás ve svých lockownech nečekaně nabídla čas a prostor, které do té doby dělala užitečnými starostlivá kontrola našich plánovacích diářů. Byli jsme vrženi k sobě, ke své duši, a vedle mnoha jiných jsme v ní potkávali otázku, co se to s námi a ve světě stalo a děje? Ne nepodobně achajským válačníkům, které na začátku Homérovy Iliady zasahovaly morové šípy božského Apollóna a oni se ptali, který bůh a proč se hněvá? A potom, sotva se nákaza začala stahovat, propukla v Evropě válka a do duší lidí vstoupily nové strachy a nové otázky.  

Tento nárůst nejistot je jedním zdrojem tématu naší konference. A vedle toho stále žijeme v prostředí, které nám dovoluje si klást otázky a zabývat se duší, jak to odpovídá naší profesi. „Svět visí – zejména dnes – na tenkém vlásku, a tím je lidská duše.“ Jungovo „dnes“ bylo dávno, ale tento odkaz na lidskou duši jako klíčový prostor je samozřejmě starý a vždy přítomný, myslím teď třeba na Mistra Eckharta, nebo některé gnostiky, ale daly by se hledat příklady i hlouběji v dějinách a šíře po světě. Naše doba o duši moc slyšet nechce, blockbustery nás z filmových pláten s oblibou vyzývají naopak „change the world!“ a myslí tím svět okolo nás. V tom se ozývá duch doby, uhranuté technickými možnostmi a rozmanitými ideály a -ismy, jejichž společným jmenovatelem bývá fundamentalismus. Jak v tomto prostředí zacházíme s otázkou péče o duši, zvláště když jde o profesní téma spojené s naší prací a péčí o sebe jakožto pracovní nástroj?

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste naší společné konferenci přispěli svými sděleními k danému tématu. 

Jak se setkáváte s duší v době nebývalých změn?

Jak s ní navazujete kontakt a  jak o duši pečujete u sebe a u lidí, kteří se na Vás obracejí?

Jak se Vaše péče o duši setkává s duchem doby?

Konference chce být prostorem zasvěceným péči o duši a reflektujícím setkávání s ní v kontextu doby a jejích základních nastavení. Pro její pořádání jsme zvolili komorní prostory nezatížené tradicí a otevřené nejrůznějším přístupům k našemu tématu. Chtěli bychom vytvořit setkání intimnější, určené především naší společnosti, a také její duši.

Záměrem je, aby se členové našich společností po letech mohli zase setkat, představit se navzájem a seznamovat se prostřednictvím své zkušenosti s péčí o duši. Téma konference se dotýká našich individuálních životů, našeho setkávání se společností, kulturou a politikou. A samozřejmě prostupuje naší prací.

Organizační výbor konference se těší na Vaše příspěvky ze všech oblastí profesního, kulturního, politického a individuálního života, které se vztahují k analytické psychologii a Jungovu dílu.

Vaše příspěvky vítáme do 10. května 2023 v následujících formátech:

Přednáška – v trvání 20 minut + 10 minut na diskusi

Seminář nebo skupinový diskusní prostor (workshop) – základní blok v trvání 45 minut, k dispozici až 6 bloků, které je možné sloučit.

Komunitní setkání 10 minut seznámení s vlastním způsobem práce.

Umělecká tvorba a produkce: k vystavení v konferenčních prostorách a další prezentaci formou koncertu, přednesu a podobně. Rozsah vystoupení je k diskusi s organizačním výborem konference.

K aktivní účasti se, prosím, přihlašte v odkazu. Otevře se formulář, kam je možné umístit formu příspěvku i anotaci na něj. Do formuláře také, prosím, uveďte nároky na technické zázemí (flipchart, dataprojektor aj.). Po pročtení a zhodnocení Vaší anotace se Vám ozveme, zda a jak můžeme příspěvek zařadit do programu konference.

Vážená kolegyně, vážený kolego, velmi děkujeme za příspěvky a doufáme, že nás spravíte o tom, kde a jak se téma “duch doby a péče o duši” dotýká Vás, Vašich klientů a Vaší práce. Těšíme se na setkání.

Petr Patočka a organizační tým konference

Členský příspěvek 2023

Příspěvek Základní

Tento příspěvek je placen po ukončení teoretické části výcviku nebo při přerušení výcviku.

 • VS: 2020 (pro trvalý příkaz, případně letopočet roku za který je platba hrazena)
 • Platba se platí ročně (za kalendářní rok)
 • Datum splatnostido 31. ledna (daného roku)
 • Částka: 700 Kč v případě platby do data splatnosti, 1000 Kč v případě platby pozdější

Příspěvek se platí v plné výši i v případě, že členství vznikne či zanikne v průběhu roku.

Příspěvek Frekventanta

 • VS: 1 nebo 2 + letopočet roku (letní semestr = 1,  zimní semestr = 2 | pět číslic)
 • Platba se platí pololetně
 • Data splatnosti: do 31. srpna (zimní semestr daného roku), do 31. ledna (letní semestr daného roku)
 • Výše platby Běh 18 4750 Kč | 195 €
 • Výše platby Běh 20 5420 Kč | 225 €

Členský příspěvek Frekventanta je třeba uhradit do konání prvního semináře daného semestru. V případě komplikací ohledně provedení platby se, prosíme, obracejte na sekretariát.

Zaplacení členského příspěvku Frekventanta opravňuje účastníka výcviku k návštěvě regionálních teoretických seminářů a víkendových seminářů s preferencí pro jeho běh v daném semestru. Je možné se zúčastnit i jiných seminářů, které nejsou explicitně určeny danému běhu frekventanta, tyto semináře je však nutné uhradit zvlášť.

Korespondenční a fakturační adresa ČSAP
Česká společnost pro analytickou psychologii, z. s.
Pekařská 424, 602 00 Brno
IČO: 65341139
DIČ: CZ65341139

Bankovní spojení
Číslo účtu: 181889370 / 0300
IBAN: CZ58 0300 0000 0001 8188 9370
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Specifický symbol (SS) = osobní číslo*

Variabilní symbol (VS) = určení platby**

* Specifický symbol (SS) = osobní číslo
Ke každé platbě uvádějte prosím jako specifický symbol Vaše osobní číslo, které budete moci nalézt po přihlášení na web u Vašeho jména (vlevo nahoře), případně také ve Vašem profilu v sekci „Uživatelé“.

**Variabilní symbol (VS) = určení platby

Ke každé platbě uvádějte prosím také variabilní symbol, který určuje, o jakou platbu se jedná. Variabilní symboly jsou uvedeny u jednotlivých druhů plateb níže.

Žádosti o faktury je třeba podávat před platbou na email sekretariátu, následně pak již možno přímo účetní

Víkendové semináře na příští semestr

https://www.csap-cz.eu/wp-content/uploads/2022/11/Vikendove-seminare-22-23-v2.pdf

Kontinuální Sebezkušenostní skupina

Počátkem roku 2023 je plánováno otevření již běžící kontinuální sebezkušenostní skupiny v Praze novým zájemcům. Základní informace jsou:

Skupinu vede Miloš Knob a Renata Haklová (mj. absolventka výcviku ČSAP)
Velikost skupiny max. 10 osob

Termín: úterky 17:00 – 19:00 (2 terapeutické hodiny)
Praha, Spálená ulice

Skupina probíhá s koncepcí účasti minimálně jeden rok, samozřejmě možné i déle. Každý rok je pak případně možné doplnění členů do skupiny. Nabízí se tím možnost prostoru pro zájemce, kteří by např. již nepotřebovali celé penzum skupinové sebezkušenosti.

Předpokladem je cca 40 setkání za rok, tedy okolo 80 hodin za rok při plné účasti.
Obvyklých 400 hodin sebezkušenostní skupiny by tedy bylo možné získat asi za 5 let. Je (minimální penzum 100 hodin je na individuální sebezkušenost, na skupinovou sebezkušenost minimum není)

Cena: 1800,- paušál měsíčně (225,- za hodinu)

Výběr na základě zaslaného motivačního dopisu se základními profesními údaji uchazečů – uzávěrka 15.12. 

Adresy pro motivační dopis
renata.hacklova@volny.czmilos.knob@seznam.cz

Přihlašování do výcvikového běhu 2023

Další běh výcviku bude probíhat od září 2023. Přihlašování je možné předběžně, viz níže, budete tak umístěni na seznam zájemců o další informace a pomůžete nám zjistit regionální preference. Oficiálně pak přihlašování s podklady bude probíhat od začátku roku 2023. Předpokládaná uzávěrka pro přihlášení je 28.2. 2023.

Pro zaregistrování zájmu (předběžného), prosíme o vyplnění formuláře pod odkazem zde.

Další průběh přihlašování do výcviku

V tuto chvíli ještě prosím nezasílejte podklady do výcviku, vyčkejte výzvy. Pro informaci jsou uvedeny požadavky na stránce Výcvik. Dotazy můžete směřovat na email info@csap-cz.eu