Certifikace ČAP

v tomto roce jsme získali certifikaci pro náš výcvik u České asociace pro psychoterapii (ČAP). Ta poskytnutím certifikace komplexnímu psychoterapeutickému výcviku garantuje, že „výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta, a absolvent certifikovaného výcviku je při splnění podmínek pregraduálního vzdělání plně kompetentní pro samostatný výkon povolání psychoterapeuta podle standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)„. Vzhledem k tomu, že poskytování psychoterapie mimo oblast zdravotnictví dosud není v české legislativě nijak zakotveno je tato garance významnou institucionální záštitou. K tomu několik podrobností.

  • Všichni naši absolventi si mohou zažádat o členství v ČAP – u našich absolventů nezdravotníků to doporučujeme. Frekventanti, kteří ukončí úspěšně náš výcvik v tomto roce a později, budou při žádosti o členství dokládat pouze potvrzení o úspěšném absolvování výcviku ČSAP a dosažené pregraduální vzdělání v humanitně orientovaných magisterských oborech. (Výčet oborů, které ČAP uznává jako relevantní najdete v příloze této zprávy.) Absolventi z dřívějších let budou muset doložit kromě dosaženého pregraduálu a potvrzení o úspěšném absolvování výcviku ČSAP i počty absolvovaných výcvikových hodin.
  • Prostřednictvím ČAP si mohou naši absolventi zažádat o Evropský certifikát psychoterapeuta, který vystavuje EAP. (Zde se kromě pregraduálu a úspěšně ukončeného výcviku musí doložit počet vzdělávání 1400 hodin. Podrobnosti budou dostupné na novém webu ČAP, který bude v brzké době spuštěn.) ČAP je připravena být nápomocná při vyplňování žádosti o evropský certifikát.
  • Hlásit se do ČAP i žádat o Evropský certifikát psychoterapeuta mohou i psychoterapeuti již déle praktikující. Důležité je, aby jejich výcvik měl certifikaci ČAP nebo ČPS. Pokud má žadatel výcvik z dob historických a nesplňuje současné parametry, je žádost posuzována individuálně s přihlédnutím k délce psychoterapeutické praxe dotyčného (stejně je tomu v případě nesplnění pregraduálního vzdělání). Těm, kteří již praktikují déle než 10 let, je žádost posouzena individuálně.
  • Noví absolventi, kteří mají jiné pregraduální vzdělání, než je uvedeno v přiloženém výčtu oborů, nejsou za členy ČAP přijímáni. Je jim doporučováno, aby si humanitní magisterské vzdělání vystudovali. Dobrá zpráva snad je, že například Olomoucká univerzita otevřela magisterský obor aplikované psychoterapie, kde jsou ke studiu přijímáni bakaláři ze všech oborů.

Zde je odkaz na oficiální dokument

Nový titul v knihovně

V knihovně ČSAP je k dispozici Online terapie od editorů H. Weinberga a A. Rolnicka v českém jazyce. Děkujeme Irene Press za odvahu, se do tohoto počinu pustit, těší nás také zájem různých dárců na vydání, ČSAP též přispělo na vydání knihy.

K dispozici je proto 5 titulů, pro tuto chvíli v Praze. Budou předány také do Brna .

RS – Praha (aktualizace)

Počátkem roku 2021 budou regionální semináře v Praze probíhat ve II termínech. Vzhledem k tomu, že jsou semináře, které byly přesunuty z jiných termínů, prosím dbejte na čas začátku semináře v Praze v druhém termínu. Je moné, že začátek bude o 15 minut posunut, vhledem k souběhu začátků seminářů v Praze a v Brně již s následujícím tématem

„Praha“ – region RS

Navrhujeme možnost druhého temínu RS pro Prahu.

Jsme si vědomi, že semináře v Praze již množstvím účastníků přesahují koncepci semináře, jak bychom si ji představovali. Proto zvažujeme dle možností Vašich a lektorů, že by se seminář konal pro Prahu ve dvou termínech. V tuto chvíli zvažujeme, zda každý pro jiný běh.

Prosíme o vyplnění Dotazníku zde

Odpadá RS Kazuistika (16 & 18)

Vážené kolegyně a kolegové,

dříve byl avizován regionální seminář Kazuistika pro běh 16 a 18. Seminář bude posunut, virtuálně probíhat nebude.

V systému napsán nebyl, jelikož se jednalo o tom, zda by online proběhl. Takže byl pouze v původních podkladech dokumentů PDF.

Děkujeme za pochopení

Informace ke změnám ohledně CoViD- 19

Změny v souvislosti s opatřeními vlády:

>>>> PŘIHLÁŠENÍ DO VÝCVIKU

Uzávěrka přihlášení byla posunuta na 13.4. Přijímací pohovory proběhnou v červnu 2020. Výcvik započne v září 2020. (Předpoklad ke 24.3.)

Další podrobnosti a aktuální informace o výcviku a přijímacím řízení najdete na stránkách csap-cz.eu/vycvik

>>>> ZRUŠENO

Přednáška O Vývojových Teoriích A Etice Ericha Neumanna

Henry Abramovitch & Batya Brosh Palmoni

(Původně 22.5.)

Skupinové dny ČSPAP

5. jarní skupinové dny

„JAK ZAŽÍT SKUPINU“

s tématem

Skupina a sen

Praha 

3. – 5. dubna 2020

5. jarní skupinové dny

„JAK ZAŽÍT SKUPINU“

s tématem

Skupina a sen

Praha 

3. – 5. dubna 2020

Práce se sny ve skupině
Jak pracovat se sny ve skupině. Jak se skupina promítá do snů a sny
do skupiny. Může skupina snít?
Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena
odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i
ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).
Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a
reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových
skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít skupinové snění,
vyslechnout přednášky Gily Ofer a Kamily Ženaté  

Erich Neumann – Přednáška a workshop o vývojových teoriích a etice

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na veřejnou přednášku, projekci – a workshop na který je nutné přihlášení viz níže.

Přednáška O Vývojových Teoriích A Etice Ericha Neumanna

Henry Abramovitch & Batya Brosh Palmoni

Představení Ericha Neumann (Batya)

Neumannovo hledání nové etiky (Henry)

ANOTACE PŘEDNÁŠKY

Neumann ve své první knize Hlubinná psychologie a nová etika poskytl první psychodynamický pohled vysvětlující selhání tradiční morálky, která by zabránila holokaustu. Chápal vývoj etiky jako tři fáze: prvotní jednota, „stará etika“ 10ti přikázání a „nová“ etika, kde si každý jednotlivec určí správné a špatné. Diskutovány budou důležité osobní, kolektivní a ekologické důsledky „nové etiky“. Další diskuse o těchto otázkách, včetně „šedé zóny“, bude následovat při promítání filmu Murray Steina a Henryho Abramovitche, „Analytik a rabín“ o historickém setkání mezi Jungem a rabínem Leo Baeckem, vůdcem německých židů a někdejším Jungovým přítelem, který přežil Terezín. 

Pátek 22.5. 2020 | 17:00 – 20:00

historická Budova Kláštera Emauzy, Praha, Vyšehradská 49 

Vstupné na přednášku je 150,- kč | pro členy čsap 100,- kč

není nutné přihlášení | přednáška (i workshop) tlumočen do českého jazyka

v Sobotu Veřejná Filmová Projekce Viz níže

Přednáška i projekce je součástí Víkendového Workshopu

>>>Přednášející

HENRY ABRAMOVITCH

 Výcvikový jungiánský analytik v Israel Institute of Jung Psychology (IIJP), kde působil v akreditační radě a výcvikové komisi. Je propojen také s Bar Élan University, která poskytuje tříletý vzdělávací program 

BATYA BROSH PALMONI

Výcviková jungiánská analytička, která pracovala ve výkonné komisi International Association of Analytical Psychology (IAAP). Byla předsedkyní skupiny práce s dětmi a adolescenty. Zprostředkovala mnohé odborná akce, mj. 1. Mezinárodní konferenci jungiánské analýzy u dětí a adolescentů v Moskvě, dále také confereneci s tématem korespondence Junga & Neumanna, kde byli přítomni i zástupci z jejich rodin

>>>Filmová projekce přístupná veřejnosti, pouze v anglickém jazyce

Saturday 20:00  – The Analyst and the Rabbi 

Based on the play by Murray Stein and Henry Abramovitch. Film length is 72 min followed by discussion. 

Film about the historic encounter between Jung and Rabbi Leo Baeck, the head of German Jewry, who spent 3 years at Terezin. The film focuses on Rabbi Baeck confronting Jung about his anti-semitic writings while also Rabbi Baeck’s moral dilemmas in the grey zone in Terezin. As a result of their rapprochment, Rabbi Baeck came to Eranos along with Erich Neumann and Gershon Sholem. 

The film was first screened at IAAP Congress in August 2019, Vienna.

6 CTNOSTÍ BÓDHISATTVY

Šest základních kvalit naší přirozené lidské podstaty

Meditační workshop s Robem Preecem, učitelem tibetského buddhismu a zkušeným psychoterapeutem

3. prosince 2019 v Brně

od 10:00 do 17:30 | Hlídka 2, pod Špilberkem, Brno

Rob Preece (Lama Kunkyen), psychoterapeut a učitel meditace z Velké Británie, se již více než 30 let zabývá propojováním západní psychologie s meditační praxí. Strávil řadu let v intenzivním ústraní v Himálajích pod vedením tibetských mistrů. 23 let pracuje jako psychoterapeut a pořádá meditační workshopy. Je autorem několika knih na toto téma, z nichž česky vyšly Psychologie buddhistické tantry, Moudrost nedokonalosti a Odvaha cítit.

1 650 Kč pro členy ČSAP | 1 800 Kč pro veřejnost

Přihlášky: robpreecebrno@gmail.com | on-line přihláška | Info: 604 821 655