Hněv v životě a terapii (18 / S / SK Termín)

Nově doplněný seminář

Hněv v životě a terapii (18 / S / SK Termín)

19. května v 15:30 – 21. května v 12:00

Seminář pod vedením Zuzany Horňákové.

Anotace:

Za posledné obdobie sa svet musí vyrovnávať s mnohými náhlymi kultúrnymi, spoločenskými a politickými zmenami. Hnev a jeho rôzne podoby sú fenoménom, ktorý sa výrazne dostáva do popredia vo všetkých sférach nášho bytia.

Hnev je jednou z fundamentálnych emócií. Môžeme ho vnímať ako nepriateľskú emóciu, ako emóciu averzívnu a môže nadobúdať rôzne kvality.

V priebehu seminára preskúmame čím je hnev motivovaný a ako nás motivuje, alebo deštruuje. Budeme sa zaoberať špecifikami hnevu v terapii narcistických, hraničných a depresívnych klientov, ako aj problematike hnevu vo vzťahu k vzniku psychosomatických ochorení.

V zážitkovej časti seminára si predstavíme imaginatívne techniky spracovania hnevu.

Doporučená literatúra:

Maguirová : Stíny duše, Portál 1999

Kastová      : Hněv a jeho smysl, Portál 2010

Kastová      : Závist, žárlivost a jejich smysl, Portál 2016

L. Zoja               : Dějiny arogance, Prostor 2020

F. Riemann       : Základní formy strachu, Portál 1998

K. Asperová      : Opuštěnost a sebeodcizení, Portál 2009

R. Dahlke          : Nemoc jako cesta, Triton 2011

Semináře tohoto akademického roku