Info k RS a VS viz email

Regionální semináře

Plán pro Regionální semináře pod odkazem zde

Semináře nebudou nahrávány, ani dostupné online, pokud se výuka nebude muset přesunout do online prostoru celkově (i tak je nahrávání po dohodě)

Praha – připomínám se běhům 18 a 20 s  vyplněním krátkého dotazníků ohledně Vašich možností účastnit se semináře v Praze a v jakém termínu.

Jelikož byl formulář vytvářen pro největší jednoduchost, není možné zjistit, zda jste již hlasovali, avšak je 22 hlasů a účast byla ke 40ti osobám.

Druhé Pražské termíny RS pro tuto chvíli nejsou jisté, dokud nebudeme moci rozhodnout na základě ankety.

Víkendové semináře

Plán pro Víkendové semináře pod odkazem zde

Pokud se u semináře ocitnete na čekací listině, u regionálních, ale hlavně víkendových seminářů, prosím zkuste dle seznamu přihlášených  na webu domluvit výměnu účasti. Samozřejmě pokud se nepodaří, pokusíme se řešit výzvou jako v minulosti.

Doplněny semináře mj. pro SK v srpnu

Byly doplněny semináře v září pro Slovensko a další RS v Říjnu

ODPADÁ – RS – Tělesné prožívání emocí… – Ervin Široký – SK Termín

Bude přesunuto na jiný termín, který zatím není znám, omlouváme se za komplikace

Zobrazit více »
Pezinok, Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
+ Google Mapa

RS – Oidipovský komplex – Robert Kulísek

Seminář je bez supervize, jelikož se jedná o lektora, který není analytickým psychologem, ale psychoanalytikem: Profil: Odborné vzdělání:2. LF UK Praha (všeobecné lékařství) (1995 – 2001)Specializace v oboru Psychiatrie I. stupně ... Číst dál

Zobrazit více »
Pezinok, Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
+ Google Mapa
Poprad, Hviezdoslavova 12
Poprad, Tatranská galéria, Art Club, Slovensko
+ Google Mapa

RS – Jung v knihách – Petr Patočka – SK Termín

Seminář od 10:00, možnost supervize odpoledne

Zobrazit více »
Pezinok, Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
+ Google Mapa

Certifikace ČAP

v tomto roce jsme získali certifikaci pro náš výcvik u České asociace pro psychoterapii (ČAP). Ta poskytnutím certifikace komplexnímu psychoterapeutickému výcviku garantuje, že „výcvik odpovídá standardům ČAP pro kvalifikaci psychoterapeuta, a absolvent certifikovaného výcviku je při splnění podmínek pregraduálního vzdělání plně kompetentní pro samostatný výkon povolání psychoterapeuta podle standardů Evropské asociace pro psychoterapii (EAP)„. Vzhledem k tomu, že poskytování psychoterapie mimo oblast zdravotnictví dosud není v české legislativě nijak zakotveno je tato garance významnou institucionální záštitou. K tomu několik podrobností.

  • Všichni naši absolventi si mohou zažádat o členství v ČAP – u našich absolventů nezdravotníků to doporučujeme. Frekventanti, kteří ukončí úspěšně náš výcvik v tomto roce a později, budou při žádosti o členství dokládat pouze potvrzení o úspěšném absolvování výcviku ČSAP a dosažené pregraduální vzdělání v humanitně orientovaných magisterských oborech. (Výčet oborů, které ČAP uznává jako relevantní najdete v příloze této zprávy.) Absolventi z dřívějších let budou muset doložit kromě dosaženého pregraduálu a potvrzení o úspěšném absolvování výcviku ČSAP i počty absolvovaných výcvikových hodin.
  • Prostřednictvím ČAP si mohou naši absolventi zažádat o Evropský certifikát psychoterapeuta, který vystavuje EAP. (Zde se kromě pregraduálu a úspěšně ukončeného výcviku musí doložit počet vzdělávání 1400 hodin. Podrobnosti budou dostupné na novém webu ČAP, který bude v brzké době spuštěn.) ČAP je připravena být nápomocná při vyplňování žádosti o evropský certifikát.
  • Hlásit se do ČAP i žádat o Evropský certifikát psychoterapeuta mohou i psychoterapeuti již déle praktikující. Důležité je, aby jejich výcvik měl certifikaci ČAP nebo ČPS. Pokud má žadatel výcvik z dob historických a nesplňuje současné parametry, je žádost posuzována individuálně s přihlédnutím k délce psychoterapeutické praxe dotyčného (stejně je tomu v případě nesplnění pregraduálního vzdělání). Těm, kteří již praktikují déle než 10 let, je žádost posouzena individuálně.
  • Noví absolventi, kteří mají jiné pregraduální vzdělání, než je uvedeno v přiloženém výčtu oborů, nejsou za členy ČAP přijímáni. Je jim doporučováno, aby si humanitní magisterské vzdělání vystudovali. Dobrá zpráva snad je, že například Olomoucká univerzita otevřela magisterský obor aplikované psychoterapie, kde jsou ke studiu přijímáni bakaláři ze všech oborů.

Zde je odkaz na oficiální dokument

„Praha“ – region RS

Navrhujeme možnost druhého temínu RS pro Prahu.

Jsme si vědomi, že semináře v Praze již množstvím účastníků přesahují koncepci semináře, jak bychom si ji představovali. Proto zvažujeme dle možností Vašich a lektorů, že by se seminář konal pro Prahu ve dvou termínech. V tuto chvíli zvažujeme, zda každý pro jiný běh.

Prosíme o vyplnění Dotazníku zde

Odpadá RS Kazuistika (16 & 18)

Vážené kolegyně a kolegové,

dříve byl avizován regionální seminář Kazuistika pro běh 16 a 18. Seminář bude posunut, virtuálně probíhat nebude.

V systému napsán nebyl, jelikož se jednalo o tom, zda by online proběhl. Takže byl pouze v původních podkladech dokumentů PDF.

Děkujeme za pochopení