Konference ČSAP – pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jak jste již asi zaznamenali, po dlouhé přestávce šesti let pořádáme opět konferenci společnosti ČSAP a zároveň nově vzniklého Českého institutu pro analytickou psychologii (ČIAP).

Tématem konference je „Duch doby a péče o duši“.

Téma je detailně popsáno v přiložené anotaci konference.

Program konference, který bude čítat jak přednášky, tak workshopy a bohatý společenský program bude detailněji upřesněn po přijetí příspěvků.

V současné době spouštíme registraci, která Vám umožní zúčastnit se za snížené vstupné.

Zvýhodněná platba do 30. 6. 2023 – 3.400 Kč

Standardní platba po 1. 7. 2023 – 4.200 Kč

Přihlašování

Pozvánka

S pozdravem za tým konference

Petra Patočka

Pozice na sekretariátu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

spolupráce s kolegyní, která měla přebírat sekretariát, se nezadařila, proto bychom Vás rádi poprosili o výpomoc při hledání osoby, která by tuto pozici zastala.

Předesílám, že by se nemělo jednat o frekventanta výcviku, co se týče absolventů nevím, ale většinou už se chtějíi věnovat vlastní praxi, kvůli které výcvik podstupovali. Níže je odkaz na dokument ve Wordu a vypsané propozice


Česká Společnost pro Analytickou Psychologii z.s. (dále jen ČSAP)

ČSAP přijme uchazeče na pozici sekretáře*ky

Česká Společnost pro Analytickou Psychologii z.s., poskytovatel akreditovaného výcviku v analytické psychologii, hledá zájemce o pozici sekretaře*ky.

Náplní práce je v jedné linii komunikace s klientskou základnou – aktualizace informací na webu, od kontaktů, vyvěšování novinek, správa a doplňování výcvikových akcí. Informování klientů o změnách, posílání infomailů, sledování přihlašování na semináře na webu.

K tomu samozřejmě potřebujete být v komunikaci s předsednictvem výcviku a lektory, kteří bdí nad výcvikem a se kterými budete domlouvat organizační náležitosti, harmonogram výcvikových akcí (seminářů, ale i průběžné zkoušky a pohovory).

Následně pak bude na Vás uvedení dohodnutého harmonogramu do praxe – tedy domluva pronájmu prostor na semináře, příprava podkladů, domluva s lektorem a dohled nad průběhem akcí. Sestavování harmonogramů pro zkoušky a pohovory, příprava a sběr podkladů pro pohovory a zkoušky od klientů a komunikace s komisemi zkoušek.

Administrativa Vás ovšem také nemine, např. ve formě správy dokumentace výcviku, vystavování potvrzení klientům, podklady pro akreditace akcí a výcviku, kontrola plateb a komunikace s účetní. připomínek a podnětů pro schůze předsednictva, přípravy výročních jednání atp.

Očekáváme:

 • Základní dovednosti administrativní práce, archivace dokumentace atp.
 • Znalost práce se službami Google – používání formulářů, použití tabulek. Práce s Google Diskem a práce s Gmailem 
 • Znalost prostředí WordPress – údržba stránek po faktické stránce – seznamu kontaktů, informací pro klienty, novinky; doplňování akcí a kontrola přihlašování akcí klientů.
 • Schopnost prioritizace práce, organizační dovednosti, kontrola dat a důslednost
 • Domluva prostor pro konání akcí, kontrola průběhu
 • Komunikativnost, proklientský přístup
 • Výhodou předchozí práce v neziskovém sektoru
 • Výhodou znalost prostředí WordPress i na úrovni možnosti provedení mírných úprav, aktualizací a správy webu ve smyslu “IT schopností” 
 • Výhodou základní znalost administrace v systému Google – Využíván je systém Google Workspace pro neziskový sektor

Úvazek:

 • cca výše ¼ úvazku. Možnost navýšení po zapracování na max ½ úvazek.
 • Časová dotace se liší v průběhu roku na základě úloh, kterou jsou předem známy nebo domluveny – začátky semestru, přijímací pohovory, kandidátské pohovory, přípravy podkladů k akreditacím, přípravy výročních jednání.
 • Práce je běžně na DPP, IČO. Jiné možnosti případně po dohodě

Nabízíme:

 • Možnost organizace práce dle Vašich časových možností.
 • Možnost práce z domova
 • Příspěvek na techniku dle domluvy

Do budoucna

 • Možnost přejímání dalších kompetencí v rámci sekretariátu po zapracování. Spravování agendy předsednictva a odborné rady spolku.
 • Možnost převzít obdobný dohled též nad nadstavbovou menší částí výcviku

Finanční ohodnocení: hrubá mzda činí 350 Kč / hod.

Doplněn RS – Kasuistika

RS – Kasuistika

Seminář Miloše Knoba, anotace bude doplněna, avšak určitě si připravte otázky, které k tématu máte

Termín:

od 31. 5. 2023 v 17:00 – Místo: Brno – RS – Další informace

od 1. 6. 2023 v 10:00 – Místo: Pezinok – Další informace

od 7. 6. 2023 v 17:00 – Místo: Praha – Emauzy – Další informace

od 8. 6. 2023 v 17:00 – Místo: Praha – Emauzy – Další informace

Upřesňení ke zprávě o vyloučení Martina Skály

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vnímáme, jak jste Vy a vůbec celé naše jungiánské společenství zasaženi tím, že předsednictvo společnosti bylo nuceno přijmout závažné opatření vůči našemu kolegovi Martinu Skálovi. Zpráva o tom navíc byla strohá, nesdělovala nic vysvětlujícího, a otevírala tak velký prostor otázkám a fantazii. V těchto záležitostech však etická pravidla nedovolují, abychom další informace poskytli.
Můžeme říct, že jde o situaci spojenou s lidskou podstatou, s jejími stínovými aspekty, nedostatečností a chybováním, s kvalitami, které všichni sdílíme, a které v tomto případě vstoupily do prostoru hájeného profesními pravidly.
Uvědomujeme si zvláště nepříjemný dopad, který toto opatření má na analyzandy a supervizandy Martina Skály. Chápeme, že je velmi těžké, když se musíte vyrovnávat s narušením terapeutického vztahu. Možná také s obtížemi hledáte náhradu a setkáváte se s tím, že kolegové nemají volná místa. Jsme vzniklou situací rovněž zaskočeni, ale budeme se snažit ji s Vámi zvládnout.
Jak jste mohli číst, jde v přijatém opatření o tři roky, po jejichž uplynutí je společnost otevřená návratu Martina Skály. Tato náročná situace je otevřená vývoji a proměně, které si ovšem žádají svůj čas.

Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré s blížícími se svátky jara

Za předsednictvo

Petr Patočka

Změna na sekretariátu ČSAP

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jste si mohli všimnout z automatických odpovědí a příp. přibývajících nedostatků, agenda sekretariátu je pro mne již příliš zatěžující, proto jsem se rozhodl, že je čas vydat se jinou cestou.

V příštích týdnech a měsících bude postupně přebírat sekretariát nová administrativní posila, Eva Urbánková. Věřím, že bude roli sekretariátu zaujímat velice obstojně, ostatně bude záležet i na mě, jak bude přechod probíhat.

Omluvte tedy případné nedostatky a zpoždění, které budou souviset s předáváním agendy. 

Výzva:

Pokud mám s někým z Vás domluvenu nějakou výjimku nebo zvláštní jednání, dejte prosím vědět. Něco nosím spíše v hlavě a takto se můžeme vyhnout zbytečným nedorozuměním.

Děkuji za spolupráci

S přátelským pozdravem

Tomáš Mittelbach

Hněv v životě a terapii (18 / S / SK Termín)

Nově doplněný seminář

Hněv v životě a terapii (18 / S / SK Termín)

19. května v 15:30 – 21. května v 12:00

Seminář pod vedením Zuzany Horňákové.

Anotace:

Za posledné obdobie sa svet musí vyrovnávať s mnohými náhlymi kultúrnymi, spoločenskými a politickými zmenami. Hnev a jeho rôzne podoby sú fenoménom, ktorý sa výrazne dostáva do popredia vo všetkých sférach nášho bytia.

Hnev je jednou z fundamentálnych emócií. Môžeme ho vnímať ako nepriateľskú emóciu, ako emóciu averzívnu a môže nadobúdať rôzne kvality.

V priebehu seminára preskúmame čím je hnev motivovaný a ako nás motivuje, alebo deštruuje. Budeme sa zaoberať špecifikami hnevu v terapii narcistických, hraničných a depresívnych klientov, ako aj problematike hnevu vo vzťahu k vzniku psychosomatických ochorení.

V zážitkovej časti seminára si predstavíme imaginatívne techniky spracovania hnevu.

Doporučená literatúra:

Maguirová : Stíny duše, Portál 1999

Kastová      : Hněv a jeho smysl, Portál 2010

Kastová      : Závist, žárlivost a jejich smysl, Portál 2016

L. Zoja               : Dějiny arogance, Prostor 2020

F. Riemann       : Základní formy strachu, Portál 1998

K. Asperová      : Opuštěnost a sebeodcizení, Portál 2009

R. Dahlke          : Nemoc jako cesta, Triton 2011

Semináře tohoto akademického roku

Semináře – změna a doplnění

Vzhledem k organizačním změnám bylo změněno místo, téma a lektor semináře, původně Splendor Solis. Termíny zůstávají.

Na webu byl též doplněn regionální seminář k přihlašování.

VS – Krizová Intervence (18 / S / I. Termín)

Termín:

od 24. 3. 2023 v 17:00
do 26. 3. 2023 v 13:00

Místo: Brno – Pomezí

Více informací v události na webu:

————————-

VS – Krizová Intervence (18 / S / II. Termín)

Termín:

od 14. 4. 2023 v 17:00
do 16. 4. 2023 v 13:00

Místo: Brno – Podané ruce

Více informací v události na webu:

————————-

RS – Práce s tělesným prožíváním 

….jako součást psychoterapeutického přístupu k úzkostným poruchám. Seminář Ervina Širokého

Termín:

17. 5. 2023 v 17:00, Místo: Brno – RS

19. 5. 2023 v 10:00, Místo: Pezinok

14. 6. 2023 v 17:00, Místo: Praha – Emauzy

15. 6. 2023 v 17:00, Místo: Praha – Emauzy

Výcvikový statut Martina Skály

Nejdříve bychom, se rádi omluvili, že z neznámého technického důvodu důležitý email (viz. níže) nedorazil všem adresovaným.

Vážené kolegyně a kolegové,

oznamujeme Vám, že na základě stížnosti k etické komisi ČSAP, která byla shledána opodstatněnou, byl ze společnosti na dobu nejméně 3 let vyloučen Mgr. Martin Skála, který tím pozbývá rolí analytika, supervizora a lektora ČSAP.

Za předsednictvo ČSAP s pozdravem,

Petr Patočka

Ještě přijde asi nějaké upřesnění, nevím, zda ze strany ČSAP či Martin Skála sám obešle, neb nejlépe ví, koho se kýžené informace týkají.

 1. Všechny hodiny supervize a sebezkušenosti a semináře retrospektivně se počítají do výcviku
 2. Do konce března se počítají hodiny, v rámci ukončování terapeutického či supervizního vztahu
 3. Martin Skála není výcvikovým terapeutem, samozřejmě je možné k němu docházet, ale tyto hodiny se již nebudou počítat do penza výcviku ČSAP

Doporučujeme v rámci ukončení si také nechat vystavit potvrzení o absolvovaných hodinách, pokud nemáte v indexu zapsáno.

Tomáš Mittelbach

VI. konference ČSAP a I. konference ČIAP

Duch doby a péče o duši

„Svět visí – zejména dnes – na tenkém vlásku, a tím je lidská duše.“ C. G. Jung

termín konání Praha 6.-8. října 2023

místo konání: Be Balanced – Rybničná  18/1, Praha 6

Call for papers 2023 – Deadline 10. května 2023

K aktivní účasti vyplňte online formulář v odkazu!

Call for papers 2023 v PDF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Po dlouhé přestávce pořádáme opět konferenci naší jungiánské společnosti. Pořadatelem je tentokrát i mezitím vzniklý Český institut pro analytickou psychologii.

Poslední konference ČSAP se konala v roce 2017, kdy jsme si připomínali 20. výročí vzniku společnosti a rozvoje výcviku v analyticky orientované psychoterapii u nás. V době, kdy se měla konat následující konference, bylo mnohé v našich životech určováno epidemií koronaviru. Ta nám také opět připoměla, že do našich životů zasahují nadosobní síly. Mnohým z nás ve svých lockownech nečekaně nabídla čas a prostor, které do té doby dělala užitečnými starostlivá kontrola našich plánovacích diářů. Byli jsme vrženi k sobě, ke své duši, a vedle mnoha jiných jsme v ní potkávali otázku, co se to s námi a ve světě stalo a děje? Ne nepodobně achajským válačníkům, které na začátku Homérovy Iliady zasahovaly morové šípy božského Apollóna a oni se ptali, který bůh a proč se hněvá? A potom, sotva se nákaza začala stahovat, propukla v Evropě válka a do duší lidí vstoupily nové strachy a nové otázky.  

Tento nárůst nejistot je jedním zdrojem tématu naší konference. A vedle toho stále žijeme v prostředí, které nám dovoluje si klást otázky a zabývat se duší, jak to odpovídá naší profesi. „Svět visí – zejména dnes – na tenkém vlásku, a tím je lidská duše.“ Jungovo „dnes“ bylo dávno, ale tento odkaz na lidskou duši jako klíčový prostor je samozřejmě starý a vždy přítomný, myslím teď třeba na Mistra Eckharta, nebo některé gnostiky, ale daly by se hledat příklady i hlouběji v dějinách a šíře po světě. Naše doba o duši moc slyšet nechce, blockbustery nás z filmových pláten s oblibou vyzývají naopak „change the world!“ a myslí tím svět okolo nás. V tom se ozývá duch doby, uhranuté technickými možnostmi a rozmanitými ideály a -ismy, jejichž společným jmenovatelem bývá fundamentalismus. Jak v tomto prostředí zacházíme s otázkou péče o duši, zvláště když jde o profesní téma spojené s naší prací a péčí o sebe jakožto pracovní nástroj?

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste naší společné konferenci přispěli svými sděleními k danému tématu. 

Jak se setkáváte s duší v době nebývalých změn?

Jak s ní navazujete kontakt a  jak o duši pečujete u sebe a u lidí, kteří se na Vás obracejí?

Jak se Vaše péče o duši setkává s duchem doby?

Konference chce být prostorem zasvěceným péči o duši a reflektujícím setkávání s ní v kontextu doby a jejích základních nastavení. Pro její pořádání jsme zvolili komorní prostory nezatížené tradicí a otevřené nejrůznějším přístupům k našemu tématu. Chtěli bychom vytvořit setkání intimnější, určené především naší společnosti, a také její duši.

Záměrem je, aby se členové našich společností po letech mohli zase setkat, představit se navzájem a seznamovat se prostřednictvím své zkušenosti s péčí o duši. Téma konference se dotýká našich individuálních životů, našeho setkávání se společností, kulturou a politikou. A samozřejmě prostupuje naší prací.

Organizační výbor konference se těší na Vaše příspěvky ze všech oblastí profesního, kulturního, politického a individuálního života, které se vztahují k analytické psychologii a Jungovu dílu.

Vaše příspěvky vítáme do 10. května 2023 v následujících formátech:

Přednáška – v trvání 20 minut + 10 minut na diskusi

Seminář nebo skupinový diskusní prostor (workshop) – základní blok v trvání 45 minut, k dispozici až 6 bloků, které je možné sloučit.

Komunitní setkání 10 minut seznámení s vlastním způsobem práce.

Umělecká tvorba a produkce: k vystavení v konferenčních prostorách a další prezentaci formou koncertu, přednesu a podobně. Rozsah vystoupení je k diskusi s organizačním výborem konference.

K aktivní účasti se, prosím, přihlašte v odkazu. Otevře se formulář, kam je možné umístit formu příspěvku i anotaci na něj. Do formuláře také, prosím, uveďte nároky na technické zázemí (flipchart, dataprojektor aj.). Po pročtení a zhodnocení Vaší anotace se Vám ozveme, zda a jak můžeme příspěvek zařadit do programu konference.

Vážená kolegyně, vážený kolego, velmi děkujeme za příspěvky a doufáme, že nás spravíte o tom, kde a jak se téma “duch doby a péče o duši” dotýká Vás, Vašich klientů a Vaší práce. Těšíme se na setkání.

Petr Patočka a organizační tým konference