Doplněn RS – Kasuistika

RS – Kasuistika

Seminář Miloše Knoba, anotace bude doplněna, avšak určitě si připravte otázky, které k tématu máte

Termín:

od 31. 5. 2023 v 17:00 – Místo: Brno – RS – Další informace

od 1. 6. 2023 v 10:00 – Místo: Pezinok – Další informace

od 7. 6. 2023 v 17:00 – Místo: Praha – Emauzy – Další informace

od 8. 6. 2023 v 17:00 – Místo: Praha – Emauzy – Další informace

Semináře – změna a doplnění

Vzhledem k organizačním změnám bylo změněno místo, téma a lektor semináře, původně Splendor Solis. Termíny zůstávají.

Na webu byl též doplněn regionální seminář k přihlašování.

VS – Krizová Intervence (18 / S / I. Termín)

Termín:

od 24. 3. 2023 v 17:00
do 26. 3. 2023 v 13:00

Místo: Brno – Pomezí

Více informací v události na webu:

————————-

VS – Krizová Intervence (18 / S / II. Termín)

Termín:

od 14. 4. 2023 v 17:00
do 16. 4. 2023 v 13:00

Místo: Brno – Podané ruce

Více informací v události na webu:

————————-

RS – Práce s tělesným prožíváním 

….jako součást psychoterapeutického přístupu k úzkostným poruchám. Seminář Ervina Širokého

Termín:

17. 5. 2023 v 17:00, Místo: Brno – RS

19. 5. 2023 v 10:00, Místo: Pezinok

14. 6. 2023 v 17:00, Místo: Praha – Emauzy

15. 6. 2023 v 17:00, Místo: Praha – Emauzy

VI. konference ČSAP a I. konference ČIAP

Duch doby a péče o duši

„Svět visí – zejména dnes – na tenkém vlásku, a tím je lidská duše.“ C. G. Jung

termín konání Praha 6.-8. října 2023

místo konání: Be Balanced – Rybničná  18/1, Praha 6

Call for papers 2023 – Deadline 10. května 2023

K aktivní účasti vyplňte online formulář v odkazu!

Call for papers 2023 v PDF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Po dlouhé přestávce pořádáme opět konferenci naší jungiánské společnosti. Pořadatelem je tentokrát i mezitím vzniklý Český institut pro analytickou psychologii.

Poslední konference ČSAP se konala v roce 2017, kdy jsme si připomínali 20. výročí vzniku společnosti a rozvoje výcviku v analyticky orientované psychoterapii u nás. V době, kdy se měla konat následující konference, bylo mnohé v našich životech určováno epidemií koronaviru. Ta nám také opět připoměla, že do našich životů zasahují nadosobní síly. Mnohým z nás ve svých lockownech nečekaně nabídla čas a prostor, které do té doby dělala užitečnými starostlivá kontrola našich plánovacích diářů. Byli jsme vrženi k sobě, ke své duši, a vedle mnoha jiných jsme v ní potkávali otázku, co se to s námi a ve světě stalo a děje? Ne nepodobně achajským válačníkům, které na začátku Homérovy Iliady zasahovaly morové šípy božského Apollóna a oni se ptali, který bůh a proč se hněvá? A potom, sotva se nákaza začala stahovat, propukla v Evropě válka a do duší lidí vstoupily nové strachy a nové otázky.  

Tento nárůst nejistot je jedním zdrojem tématu naší konference. A vedle toho stále žijeme v prostředí, které nám dovoluje si klást otázky a zabývat se duší, jak to odpovídá naší profesi. „Svět visí – zejména dnes – na tenkém vlásku, a tím je lidská duše.“ Jungovo „dnes“ bylo dávno, ale tento odkaz na lidskou duši jako klíčový prostor je samozřejmě starý a vždy přítomný, myslím teď třeba na Mistra Eckharta, nebo některé gnostiky, ale daly by se hledat příklady i hlouběji v dějinách a šíře po světě. Naše doba o duši moc slyšet nechce, blockbustery nás z filmových pláten s oblibou vyzývají naopak „change the world!“ a myslí tím svět okolo nás. V tom se ozývá duch doby, uhranuté technickými možnostmi a rozmanitými ideály a -ismy, jejichž společným jmenovatelem bývá fundamentalismus. Jak v tomto prostředí zacházíme s otázkou péče o duši, zvláště když jde o profesní téma spojené s naší prací a péčí o sebe jakožto pracovní nástroj?

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste naší společné konferenci přispěli svými sděleními k danému tématu. 

Jak se setkáváte s duší v době nebývalých změn?

Jak s ní navazujete kontakt a  jak o duši pečujete u sebe a u lidí, kteří se na Vás obracejí?

Jak se Vaše péče o duši setkává s duchem doby?

Konference chce být prostorem zasvěceným péči o duši a reflektujícím setkávání s ní v kontextu doby a jejích základních nastavení. Pro její pořádání jsme zvolili komorní prostory nezatížené tradicí a otevřené nejrůznějším přístupům k našemu tématu. Chtěli bychom vytvořit setkání intimnější, určené především naší společnosti, a také její duši.

Záměrem je, aby se členové našich společností po letech mohli zase setkat, představit se navzájem a seznamovat se prostřednictvím své zkušenosti s péčí o duši. Téma konference se dotýká našich individuálních životů, našeho setkávání se společností, kulturou a politikou. A samozřejmě prostupuje naší prací.

Organizační výbor konference se těší na Vaše příspěvky ze všech oblastí profesního, kulturního, politického a individuálního života, které se vztahují k analytické psychologii a Jungovu dílu.

Vaše příspěvky vítáme do 10. května 2023 v následujících formátech:

Přednáška – v trvání 20 minut + 10 minut na diskusi

Seminář nebo skupinový diskusní prostor (workshop) – základní blok v trvání 45 minut, k dispozici až 6 bloků, které je možné sloučit.

Komunitní setkání 10 minut seznámení s vlastním způsobem práce.

Umělecká tvorba a produkce: k vystavení v konferenčních prostorách a další prezentaci formou koncertu, přednesu a podobně. Rozsah vystoupení je k diskusi s organizačním výborem konference.

K aktivní účasti se, prosím, přihlašte v odkazu. Otevře se formulář, kam je možné umístit formu příspěvku i anotaci na něj. Do formuláře také, prosím, uveďte nároky na technické zázemí (flipchart, dataprojektor aj.). Po pročtení a zhodnocení Vaší anotace se Vám ozveme, zda a jak můžeme příspěvek zařadit do programu konference.

Vážená kolegyně, vážený kolego, velmi děkujeme za příspěvky a doufáme, že nás spravíte o tom, kde a jak se téma “duch doby a péče o duši” dotýká Vás, Vašich klientů a Vaší práce. Těšíme se na setkání.

Petr Patočka a organizační tým konference

Konference ČSPAP

Milé kolegyně a kolegové,

níže zveřejňujeme pozvánku na konferenci ČSPAP, společnosti psychoanalytiků. Program zní velice podnětně, jsme si jisti, že mnohé z Vás osloví:

ČSPAP Vás zve na konferenci „Proč válka?“ Psychoanalytický pohled na témata destruktivity a naděje, kterou pořádá 11. – 12. 11. 2022 v Praze Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Konference je věnovaná tématům živým v současném světě (z hlediska teoretického i klinického), budete mít možnost vyslechnout si přednášky V. Zavhorodnie, M. Šebka, E. Rysa, M. Chmelíčkové, J. Jakubů, M. Mahlera, společně se zamyslet, účastnit se velké skupiny pod vedením H. Klímové a L. Vrby.

Více informací najdete v přiloženém letáku a na webu zde www.cspap.cz/cause/konference-proc-valka/přihlásit se můžete zde https://cspap.cz/prihlaska-na-konferenci-proc-valka/. Do konce září je možné platit nižší cenu. Budeme rádi, když informaci předáte i dalším kolegům, které by mohla konference zajímat.

Těšíme se na setkání s Vámi,

Redakční rada Revue