Upřesňení ke zprávě o vyloučení Martina Skály

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vnímáme, jak jste Vy a vůbec celé naše jungiánské společenství zasaženi tím, že předsednictvo společnosti bylo nuceno přijmout závažné opatření vůči našemu kolegovi Martinu Skálovi. Zpráva o tom navíc byla strohá, nesdělovala nic vysvětlujícího, a otevírala tak velký prostor otázkám a fantazii. V těchto záležitostech však etická pravidla nedovolují, abychom další informace poskytli.
Můžeme říct, že jde o situaci spojenou s lidskou podstatou, s jejími stínovými aspekty, nedostatečností a chybováním, s kvalitami, které všichni sdílíme, a které v tomto případě vstoupily do prostoru hájeného profesními pravidly.
Uvědomujeme si zvláště nepříjemný dopad, který toto opatření má na analyzandy a supervizandy Martina Skály. Chápeme, že je velmi těžké, když se musíte vyrovnávat s narušením terapeutického vztahu. Možná také s obtížemi hledáte náhradu a setkáváte se s tím, že kolegové nemají volná místa. Jsme vzniklou situací rovněž zaskočeni, ale budeme se snažit ji s Vámi zvládnout.
Jak jste mohli číst, jde v přijatém opatření o tři roky, po jejichž uplynutí je společnost otevřená návratu Martina Skály. Tato náročná situace je otevřená vývoji a proměně, které si ovšem žádají svůj čas.

Děkujeme za pochopení a přejeme vše dobré s blížícími se svátky jara

Za předsednictvo

Petr Patočka