Členský příspěvek 2023

Příspěvek Základní

Tento příspěvek je placen po ukončení teoretické části výcviku nebo při přerušení výcviku.

  • VS: 2020 (pro trvalý příkaz, případně letopočet roku za který je platba hrazena)
  • Platba se platí ročně (za kalendářní rok)
  • Datum splatnostido 31. ledna (daného roku)
  • Částka: 700 Kč v případě platby do data splatnosti, 1000 Kč v případě platby pozdější

Příspěvek se platí v plné výši i v případě, že členství vznikne či zanikne v průběhu roku.

Příspěvek Frekventanta

  • VS: 1 nebo 2 + letopočet roku (letní semestr = 1,  zimní semestr = 2 | pět číslic)
  • Platba se platí pololetně
  • Data splatnosti: do 31. srpna (zimní semestr daného roku), do 31. ledna (letní semestr daného roku)
  • Výše platby Běh 18 4750 Kč | 195 €
  • Výše platby Běh 20 5420 Kč | 225 €

Členský příspěvek Frekventanta je třeba uhradit do konání prvního semináře daného semestru. V případě komplikací ohledně provedení platby se, prosíme, obracejte na sekretariát.

Zaplacení členského příspěvku Frekventanta opravňuje účastníka výcviku k návštěvě regionálních teoretických seminářů a víkendových seminářů s preferencí pro jeho běh v daném semestru. Je možné se zúčastnit i jiných seminářů, které nejsou explicitně určeny danému běhu frekventanta, tyto semináře je však nutné uhradit zvlášť.

Korespondenční a fakturační adresa ČSAP
Česká společnost pro analytickou psychologii, z. s.
Pekařská 424, 602 00 Brno
IČO: 65341139
DIČ: CZ65341139

Bankovní spojení
Číslo účtu: 181889370 / 0300
IBAN: CZ58 0300 0000 0001 8188 9370
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Specifický symbol (SS) = osobní číslo*

Variabilní symbol (VS) = určení platby**

* Specifický symbol (SS) = osobní číslo
Ke každé platbě uvádějte prosím jako specifický symbol Vaše osobní číslo, které budete moci nalézt po přihlášení na web u Vašeho jména (vlevo nahoře), případně také ve Vašem profilu v sekci „Uživatelé“.

**Variabilní symbol (VS) = určení platby

Ke každé platbě uvádějte prosím také variabilní symbol, který určuje, o jakou platbu se jedná. Variabilní symboly jsou uvedeny u jednotlivých druhů plateb níže.

Žádosti o faktury je třeba podávat před platbou na email sekretariátu, následně pak již možno přímo účetní