Skupinové dny ČSPAP

5. jarní skupinové dny

„JAK ZAŽÍT SKUPINU“

s tématem

Skupina a sen

Praha 

3. – 5. dubna 2020

5. jarní skupinové dny

„JAK ZAŽÍT SKUPINU“

s tématem

Skupina a sen

Praha 

3. – 5. dubna 2020

Práce se sny ve skupině
Jak pracovat se sny ve skupině. Jak se skupina promítá do snů a sny
do skupiny. Může skupina snít?
Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena
odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i
ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).
Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a
reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových
skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít skupinové snění,
vyslechnout přednášky Gily Ofer a Kamily Ženaté  

Erich Neumann – Přednáška a workshop o vývojových teoriích a etice

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na veřejnou přednášku, projekci – a workshop na který je nutné přihlášení viz níže.

Přednáška O Vývojových Teoriích A Etice Ericha Neumanna

Henry Abramovitch & Batya Brosh Palmoni

Představení Ericha Neumann (Batya)

Neumannovo hledání nové etiky (Henry)

ANOTACE PŘEDNÁŠKY

Neumann ve své první knize Hlubinná psychologie a nová etika poskytl první psychodynamický pohled vysvětlující selhání tradiční morálky, která by zabránila holokaustu. Chápal vývoj etiky jako tři fáze: prvotní jednota, „stará etika“ 10ti přikázání a „nová“ etika, kde si každý jednotlivec určí správné a špatné. Diskutovány budou důležité osobní, kolektivní a ekologické důsledky „nové etiky“. Další diskuse o těchto otázkách, včetně „šedé zóny“, bude následovat při promítání filmu Murray Steina a Henryho Abramovitche, „Analytik a rabín“ o historickém setkání mezi Jungem a rabínem Leo Baeckem, vůdcem německých židů a někdejším Jungovým přítelem, který přežil Terezín. 

Pátek 22.5. 2020 | 17:00 – 20:00

historická Budova Kláštera Emauzy, Praha, Vyšehradská 49 

Vstupné na přednášku je 150,- kč | pro členy čsap 100,- kč

není nutné přihlášení | přednáška (i workshop) tlumočen do českého jazyka

v Sobotu Veřejná Filmová Projekce Viz níže

Přednáška i projekce je součástí Víkendového Workshopu

>>>Přednášející

HENRY ABRAMOVITCH

 Výcvikový jungiánský analytik v Israel Institute of Jung Psychology (IIJP), kde působil v akreditační radě a výcvikové komisi. Je propojen také s Bar Élan University, která poskytuje tříletý vzdělávací program 

BATYA BROSH PALMONI

Výcviková jungiánská analytička, která pracovala ve výkonné komisi International Association of Analytical Psychology (IAAP). Byla předsedkyní skupiny práce s dětmi a adolescenty. Zprostředkovala mnohé odborná akce, mj. 1. Mezinárodní konferenci jungiánské analýzy u dětí a adolescentů v Moskvě, dále také confereneci s tématem korespondence Junga & Neumanna, kde byli přítomni i zástupci z jejich rodin

>>>Filmová projekce přístupná veřejnosti, pouze v anglickém jazyce

Saturday 20:00  – The Analyst and the Rabbi 

Based on the play by Murray Stein and Henry Abramovitch. Film length is 72 min followed by discussion. 

Film about the historic encounter between Jung and Rabbi Leo Baeck, the head of German Jewry, who spent 3 years at Terezin. The film focuses on Rabbi Baeck confronting Jung about his anti-semitic writings while also Rabbi Baeck’s moral dilemmas in the grey zone in Terezin. As a result of their rapprochment, Rabbi Baeck came to Eranos along with Erich Neumann and Gershon Sholem. 

The film was first screened at IAAP Congress in August 2019, Vienna.

6 CTNOSTÍ BÓDHISATTVY

Šest základních kvalit naší přirozené lidské podstaty

Meditační workshop s Robem Preecem, učitelem tibetského buddhismu a zkušeným psychoterapeutem

3. prosince 2019 v Brně

od 10:00 do 17:30 | Hlídka 2, pod Špilberkem, Brno

Rob Preece (Lama Kunkyen), psychoterapeut a učitel meditace z Velké Británie, se již více než 30 let zabývá propojováním západní psychologie s meditační praxí. Strávil řadu let v intenzivním ústraní v Himálajích pod vedením tibetských mistrů. 23 let pracuje jako psychoterapeut a pořádá meditační workshopy. Je autorem několika knih na toto téma, z nichž česky vyšly Psychologie buddhistické tantry, Moudrost nedokonalosti a Odvaha cítit.

1 650 Kč pro členy ČSAP | 1 800 Kč pro veřejnost

Přihlášky: robpreecebrno@gmail.com | on-line přihláška | Info: 604 821 655