Výcvikový statut Martina Skály

Nejdříve bychom, se rádi omluvili, že z neznámého technického důvodu důležitý email (viz. níže) nedorazil všem adresovaným.

Vážené kolegyně a kolegové,

oznamujeme Vám, že na základě stížnosti k etické komisi ČSAP, která byla shledána opodstatněnou, byl ze společnosti na dobu nejméně 3 let vyloučen Mgr. Martin Skála, který tím pozbývá rolí analytika, supervizora a lektora ČSAP.

Za předsednictvo ČSAP s pozdravem,

Petr Patočka

Ještě přijde asi nějaké upřesnění, nevím, zda ze strany ČSAP či Martin Skála sám obešle, neb nejlépe ví, koho se kýžené informace týkají.

  1. Všechny hodiny supervize a sebezkušenosti a semináře retrospektivně se počítají do výcviku
  2. Do konce března se počítají hodiny, v rámci ukončování terapeutického či supervizního vztahu
  3. Martin Skála není výcvikovým terapeutem, samozřejmě je možné k němu docházet, ale tyto hodiny se již nebudou počítat do penza výcviku ČSAP

Doporučujeme v rámci ukončení si také nechat vystavit potvrzení o absolvovaných hodinách, pokud nemáte v indexu zapsáno.

Tomáš Mittelbach