ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

O ČIAP

O ČIAP

Český Institut pro Analytickou psychologii, z.s.
Pekařská 424/44
602 00 Brno-střed
IČ: 04221524
Sp. zn. L 20644, K.S. Brno

Číslo účtu:
278739715/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 7873 9715

Historie

Český Institut pro Analytickou Psychologii

ČIAP byla založena za účelem získání statutu Non-Training Group IAAP (dále N-TG IAAP), jako dalšího kroku rozvoje Developing Group ČSAP. Bohužel DG ČSAP nemůže žádat o získání statutu N-TG IAAP, protože taková skupina nesmí poskytovat výcvikový program, který je zakotven ve stanovách ČSAP. Rovněž všichni její členové musí být Individuální členové IAAP.

Proto musela vzniknout nová společnost, v tu dobu Česká Asociace Analytických psychologů (ČAAP), která zažádala o statut N-TG IAAP. O vyřízení žádosti bylo kladně rozhodnuto při kongresu IAAP v Kjótu v létě 2016, kde byla ČAAP oficiálně přijata jako N-TG IAAP. Více v příloze Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.

Na výjezdním zasedání v létě 2015 se valná hromada ČAAP a odborná rada ČSAP usnesly, že budeme usilovat o co nejbližší spolupráci a co nejtěsnější prolnutí těchto dvou společností.

Již v minulosti odborná rada ČSAP jednala o vytvoření tzv. „dvourychlostního výcvikového programu“, při čemž druhá rychlost by poskytovala náročnější požadavky, jejichž splnění by opravňovalo žádat o statut „výcvikového terapeuta ČSAP“. V ideálním případě by tato „druhá rychlost“ mohla připadnout právě nově vzniklému spolku ČAAP.

Na kongresu IAAP ve Vídni 2019 bylo schváleno přejmenování na Český Institut pro Analytickou psychologii (ČIAP) a společnosti byl udělen statut Training Group IAAP. Po dokončení výcviku ČIAP se tedy absolvent stane mezinárodně uznávaným analytikem IAAP *).

*) mezinárodně uznávaným, ale vždy dle zákonů a legislativy dané země

Výcvik

informace v přípravě

Dokumenty ke stažení