ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

O ČIAP

O ČIAP

Český Institut pro Analytickou Psychologii

ČIAP byla založena za účelem získání statutu Non-Training Group IAAP (dále N-TG IAAP), jako dalšího kroku rozvoje Developing Group ČSAP. Bohužel DG ČSAP nemůže žádat o získání statutu N-TG IAAP, protože taková skupina nesmí poskytovat výcvikový program, který je zakotven ve stanovách ČSAP. Rovněž všichni její členové musí být Individuální členové IAAP.

Proto musela vzniknout nová společnost, v tu dobu Česká Asociace Analytických psychologů (ČAAP), která zažádala o statut N-TG IAAP. O vyřízení žádosti bylo kladně rozhodnuto při kongresu IAAP v Kjótu v létě 2016, kde byla ČAAP oficiálně přijata jako N-TG IAAP. Více v příloze Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.pdf

Na výjezdním zasedání v létě 2015 se valná hromada ČAAP a odborná rada ČSAP usnesly, že budeme usilovat o co nejbližší spolupráci a co nejtěsnější prolnutí těchto dvou společností.

Již v minulosti odborná rada ČSAP jednala o vytvoření tzv. „dvourychlostního výcvikového programu“, při čemž druhá rychlost by poskytovala náročnější požadavky, jejichž splnění by opravňovalo žádat o statut „výcvikového terapeuta ČSAP“. V ideálním případě by tato „druhá rychlost“ mohla připadnout právě nově vzniklému spolku ČAAP.

Na kongresu IAAP ve Vídni 2019 bylo schváleno přejmenování na Český Institut pro Analytickou psychologii (ČIAP) a společnosti byl udělen statut Training Group IAAP. Po dokončení výcviku ČIAP se tedy absolvent stane mezinárodně uznávaným analytikem IAAP *).

Všechna jednání jsou nyní ve svých počátcích, uvědomujeme si, že stav může vzbuzovat mnoho otázek, které se budeme snažit zodpovědět a členové ČSAP budou informováni o dalším vývoji a průběhu jednání.

*) mezinárodně uznávaným, ale vždy dle zákonů a legislativy dané země

Dokumenty ke stažení

CIAP Czech Institute Letter of confirmation of GM acceptance with TS


Stáhnout

CIAP Constitution 2019


Stáhnout

CIAP Code of Ethics 2019


Stáhnout

CIAP Stanovy 2019


Stáhnout

CIAP Etický kodex 2020


Stáhnout

Zpráva o činnosti 2015


Stáhnout

Výjezd CAAP 2015 – zápis


Stáhnout

Výroční zpráva 2016


Stáhnout

Výjezd CAAP 2016 – zápis


Stáhnout

Report z Kongresu IAAP v Kjotu


Stáhnout

Výjezd CAAP 2015 – zápis


Stáhnout

2015
2017
2019
2020
2015

2017

2019

2020