ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Kdo jsme

Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) je zapsaným spolkem, jehož cílem je podpora vzdělávání v oblasti analytické psychologie a jungovské psychoterapie, jakož i vědecký výzkum v těchto oblastech. Česká společnost pro analytickou psychologii je také Developing Group mezinárodní asociace pro analytickou psychologii (IAAP), se kterou také úzce spolupracuje při své činnosti.

ČSAP organizuje vlastní výcvik v jungovsky orientované psychoterapii, který je akreditován u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a na kterém spolupracují jako lektoři i renomovaní zahraniční odborníci z řad IAAP. Základní informace o výcviku jsou uvedeny v záložce „Výcvik“.

Vedle tohoto výcviku organizuje ČSAP i vzdělávací přednášky a další akce, týkající se analytické psychologie, pro nejširší veřejnost. Aktuální program těchto akcí naleznete v záložce „Novinky“. Cílem těchto stránek je poskytnout bližší informace o české společnosti pro analytickou psychologii, o jejích aktivitách i o aktivitách organizací, které mají podobné zaměření a s nimiž ČSAP sdílí společný zájem.

Předsednictvo ČSAP

Předseda

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@centrum.cz

Místo praxe: Praha

Členové

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@tiscali.cz

Místo praxe: Brno

Etická komise ČSAP

Předseda

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@seznam.cz

Místo praxe: Žďár nad Sázavou a Počátky

Členové

PhDr. Marie Tomášková

PhDr. Helena Strnadlová

Odborná Rada ČSAP

PhDr. Drahomír Balaštík

drahomir.balastik@fnusa.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová

maria.brozova@gmail.com

Místo praxe: Praha

PhDr. Jana Bryjová (SK*)

jana.bryjova@gmail.com

Místo praxe: Poprad

PhDr. Dana Dobiášová

dana.dobiasova@centrum.cz

Místo praxe: Hradec Králové & Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner

tomholcner@centrum.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Zuzana Horňáková (SK*)

tempreanima@gmail.com

Místo praxe: Pezinok

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Martin Skála

martin.skala@psychopompos.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@seznam.cz

Místo praxe: Žďár nad Sázavou a Počátky

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@tiscali.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@centrum.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Karel Zezulka

karel.zezulka@seznam.cz

Místo praxe: Kroměříž

Dokumenty ke stažení

Stanovy ČSAP


Stáhnout

Etický kodex ČSAP


Stáhnout