ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Kdo jsme

Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) je zapsaným spolkem, jehož cílem je podpora vzdělávání v oblasti analytické psychologie a jungovské psychoterapie, jakož i vědecký výzkum v těchto oblastech. Česká společnost pro analytickou psychologii je také Developing Group mezinárodní asociace pro analytickou psychologii (IAAP), se kterou také úzce spolupracuje při své činnosti.

ČSAP organizuje vlastní výcvik v jungovsky orientované psychoterapii, který je akreditován u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a na kterém spolupracují jako lektoři i renomovaní zahraniční odborníci z řad IAAP. Základní informace o výcviku jsou uvedeny v záložce „Výcvik“.

Vedle tohoto výcviku organizuje ČSAP i vzdělávací přednášky a další akce, týkající se analytické psychologie, pro nejširší veřejnost. Aktuální program těchto akcí naleznete v záložce „Novinky“. Cílem těchto stránek je poskytnout bližší informace o české společnosti pro analytickou psychologii, o jejích aktivitách i o aktivitách organizací, které mají podobné zaměření a s nimiž ČSAP sdílí společný zájem.

Předsednictvo ČSAP

Předseda

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@centrum.cz

Místo praxe: Praha

Členové

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@tiscali.cz

Místo praxe: Brno

Etická komise ČSAP

Předseda

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@seznam.cz

Místo praxe: Žďár nad Sázavou a Počátky

Členové

PhDr. Marie Tomášková

PhDr. Helena Strnadlová

Odborná Rada ČSAP

PhDr. Drahomír Balaštík

drahomir.balastik@fnusa.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová

maria.brozova@gmail.com

Místo praxe: Praha

PhDr. Jana Bryjová (SK*)

jana.bryjova@gmail.com

Místo praxe: Poprad

PhDr. Dana Dobiášová

dana.dobiasova@centrum.cz

Místo praxe: Hradec Králové & Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner

tomholcner@centrum.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Zuzana Horňáková (SK*)

tempreanima@gmail.com

Místo praxe: Pezinok

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Martin Skála

martin.skala@psychopompos.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@seznam.cz

Místo praxe: Žďár nad Sázavou a Počátky

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@tiscali.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@centrum.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Karel Zezulka

karel.zezulka@seznam.cz

Místo praxe: Kroměříž

Dokumenty ke stažení

Stanovy ČSAP


Stáhnout

Etický kodex ČSAP


Stáhnout

Prefix

Info Box

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

John Doe

Designation

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.