ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Kdo jsme

Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) je zapsaným spolkem, jehož cílem je podpora vzdělávání v oblasti analytické psychologie a jungovské psychoterapie, jakož i vědecký výzkum v těchto oblastech. Česká společnost pro analytickou psychologii je také Developing Group mezinárodní asociace pro analytickou psychologii (IAAP), se kterou také úzce spolupracuje při své činnosti.

ČSAP organizuje vlastní výcvik v jungovsky orientované psychoterapii, který je akreditován u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a na kterém spolupracují jako lektoři i renomovaní zahraniční odborníci z řad IAAP. Základní informace o výcviku jsou uvedeny v záložce „Výcvik“.

Vedle tohoto výcviku organizuje ČSAP i vzdělávací přednášky a další akce, týkající se analytické psychologie, pro nejširší veřejnost. Aktuální program těchto akcí naleznete v záložce „Novinky“. Cílem těchto stránek je poskytnout bližší informace o české společnosti pro analytickou psychologii, o jejích aktivitách i o aktivitách organizací, které mají podobné zaměření a s nimiž ČSAP sdílí společný zájem.

Předsednictvo ČSAP

Předseda

Mgr. Petr Patočka
petrpatocka@centrum.cz
Místo praxe: Brno

Místopředseda

Mgr. Ervin Široký, PhD
esiroky@seznam.cz
Místo praxe: Brno

PhDr. Michaela Hapalová
aelina@seznam.cz
Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner
tomholcner@centrum.cz
Místo praxe: Praha

Mgr. Miloš Knob
milos.knob@seznam.cz
Místo praxe: Praha

Etická komise ČSAP

Předsedkyně

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Členové

MUDr. Robert Kulísek, PhD.

Místo praxe: Brno

PhDr. Daria Hudspeth

Místo praxe: Brno

Odborná Rada ČSAP

PhDr. Ludvík Běťák
ludvik.betak@seznam.cz
Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová
maria.brozova@gmail.com
Místo praxe: Praha

PhDr. Jana Bryjová (SK*)
jana.bryjova@gmail.com
Místo praxe: Poprad

PhDr. Dana Dobiášová
dana.dobiasova@centrum.cz
Místo praxe: Hradec Králové & Praha

PhDr. Michaela Hapalová
aelina@seznam.cz
Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner
tomholcner@centrum.cz
Místo praxe: Praha

Mgr. Zuzana Horňáková (SK*)
tempreanima@gmail.com
Místo praxe: Pezinok

Mgr. Miloš Knob
milos.knob@seznam.cz
Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka
petrpatocka@centrum.cz
Místo praxe: Brno

Mgr. Vladimír Straka
straka.vladimir@seznam.cz
Místo praxe: Žďár n. Sázavou

Mgr. Ervin Široký, PhD
esiroky@seznam.cz
Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková
jana.vaskova@centrum.cz
Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach
zach.pavel@centrum.cz
Místo praxe: Praha

Dokumenty ke stažení