ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Kontakty

Korespondenční a fakturační adresa ČSAP

Česká společnost pro analytickou psychologii, z. s.

Pekařská 424, 602 00 Brno

IČO: 65341139

DIČ: CZ65341139

Spisová značka 6429 L, Krajský soud v Brně

Bankovní spojení

Číslo účtu: 181889370 / 0300

IBAN: CZ58 0300 0000 0001 8188 9370

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Sekretariát ČSAP

Tomáš Mittelbach

info@csap-cz.eu

Vedoucí sekretariátu ČSAP

Mgr. Miloš Knob

Předseda ČSAP

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@
centrum.cz

Předseda Etické komise ČSAP

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@
seznam.cz

Na Slovensku zaštiťují semináře

Bryjová Jana, PhDr.

Horňáková Zuzana, Mgr.

Časopis

Ervin Široký

mezibrehy@
seznam.cz

Analytici IAAP

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@
seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová

maria.brozova@
gmail.com

Místo praxe: Praha

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner

tomholcner@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@
centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Martin Skála

martin.skala@
psychopompos.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@seznam.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@
centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

Supervizoři IAAP

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@
seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová

maria.brozova@
gmail.com

Místo praxe: Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@
centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@seznam.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@
centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Martin Skála

martin.skala@
psychopompos.cz

Místo praxe: Praha

Výcvikoví terapeuti ČSAP

PhDr. Drahomír Balaštík

drahomir.balastik@
fnusa.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@
seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Libuše Běťáková Hršelová

liba.hrselova@
gmail.com

Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová

maria.brozova@
gmail.com

Místo praxe: Praha

PhDr. Jana Bryjová (SK*)

jana.bryjova@
gmail.com

Místo praxe: Poprad

PhDr. Dana Dobiášová

dana.dobiasova@
centrum.cz

Místo praxe: Hradec Králové & Praha

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner

tomholcner@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Zuzana Horňáková (SK*)

tempreanima@
gmail.com

Místo praxe: Pezinok

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@
centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Martin Skála

martin.skala@
psychopompos.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@
seznam.cz

Místo praxe: Žďár nad Sázavou a Počátky

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@seznam.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@
centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

PhDr. Karel Zezulka

karel.zezulka@
seznam.cz

Místo praxe: Kroměříž

Výcvikoví supervizoři ČSAP

PhDr. Drahomír Balaštík

drahomir.balastik@
fnusa.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@
seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Maria Brožová

maria.brozova@
gmail.com

Místo praxe: Praha

PhDr. Dana Dobiášová

dana.dobiasova@
centrum.cz

Místo praxe: Hradec Králové & Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Tomáš Holcner

tomholcner@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Miloš Knob

milos.knob@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Petr Patočka

petrpatocka@
centrum.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Martin Skála

martin.skala@
psychopompos.cz

Místo praxe: Praha

Mgr. Vladimír Straka

straka.vladimir@
seznam.cz

Místo praxe: Žďár nad Sázavou a Počátky

Mgr. Ervin Široký, PhD

esiroky@seznam.cz

Místo praxe: Brno

PhDr. Jana Vašková

jana.vaskova@
centrum.cz

Místo praxe: Kroměříž

Mgr. Pavel Zach

zach.pavel@
centrum.cz

Místo praxe: Praha

PhDr. Karel Zezulka

karel.zezulka@
seznam.cz

Místo praxe: Kroměříž

Výcvikoví supervizoři ČSAP D+AD

PhDr. Ludvík Běťák

ludvik.betak@
seznam.cz

Místo praxe: Brno

Mgr. Jolana Bucková

jolana.buckova@
gmx.net

Místo praxe: Brno

PhDr. Dana Dobiášová

dana.dobiasova@
centrum.cz

Místo praxe: Hradec Králové & Praha

PhDr. Michaela Hapalová

aelina@
seznam.cz

Místo praxe: Praha

Vysvětlivky

D+AD – supervizor ČSAP pro terapeutickou práci s dětmi a adolescenty.

Silně jsou označeni ti výcvikoví analytici a supervizoři, kteří splňují kritéria České Psychoterapeutické Společnosti pro uznání specializační zkoušky z psychoterapie. V případě analytiků ze Slovenska (označení SK) se jedná o klinické psychology dle norem platných ve Slovenské Republice.

*) „Místo praxe“ je město, kde má výcvikový terapeut/supervizor své sídlo. Je však možné, že například skupiny probíhají i jinde nebo některé dny působí i v jiných městech. Je pak na individuální dotaz, kde lze danou osobu zastihnout.