Narcismus – Jana Bryjová (18 & 20) Praha

Kolektívne aspekty narcizmu / doba narcizmu /

Vymedzenie pojmu narcizmus – základná symptomatológia NPO – terapeutické prístupy. Príspevok klasickej psychoanalýzy k pochopeniu narcistickej dynamiky /Freud – primárny narcizmus/ – psychoanalytické vývinové teórie /M.Mahler/ a vzťahové hnutie / M.Klein, J.Bolwby, M. Balint, A.Miller, D. Winnicot, Kernberg/
Self psychologia – Heinz Kohut – porovnanie s konceptom AP / Mario Jacoby/ – Príspevok Postjungiánov k problematike narcizmu- E.Neumann, M.Fordham, R.Ledermann, R.Gordon, M. Jacoby, K.Asper

Príprava:
skúste sivybaviť jednak vlastné skúsenosti so situáciou kedy ste boli zranení v sebaúcte. Pripravte si prípady z praxe resp. literárne a filmovo spracovanú narcistickú problematiku k diskusii. Vítané sú kazuistiky.

Kľúčové slová: narcizmus, zrkadliaci a idealizujúci prenos, špecifiká protiprenosu v terapii, Persona / Falošné Self/ ako jeden z aspektov narcizmu, terapeutické prístupy – empatia, Archetyp raja, materský archetyp/

Literatúra:
Asper,K., Opuštenost a sebeodcizení , Portál 2009
Jacoby, M., Touha po ráji , Emitos 2011
Jung, C.G.,- Výbor z díla III, Osobnost a prenos, Emitos 1998
Muller, L.Muller,A.,- Slovník analytické psychológie, Portál 2006
Jacoby, M., Individuation and Narcissism, Routledge 2017
Ledermann,R., Narcissistic disorder and its treatment in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018
Jacoby,M., Reflections on Heinz Kohut,s concept on narcissism in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018
Schwartz- Salant,N., Narcissism and Character Transformation
McWilliams,N., Psychoanalytická diagnóza, Portál 2015
Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009/

Doporučená :
Kohut,H., Obnova Self, Psychoanalýza, 1977
Miller, A., Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Rohr, H.P., Narcismus-vnitřní žalář, Portál 2001
Rohr, H.P.,Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Portál 2013
Lasch, CH., Kultura narcismu, Triton 2016
Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009 /

 

http://www.csap-cz.eu/wp-content/uploads/2020/10/NARCISSISM_EGO_AND_SELF_KOHUT_A_KEY_FIGU.pdf

http://www.csap-cz.eu/wp-content/uploads/2020/10/Murray-Stein-o-Trumpovi.docx

http://www.csap-cz.eu/wp-content/uploads/2020/10/Poruchy-self-a-ich-liecba-Heinz-Kohut.pdf

http://www.csap-cz.eu/wp-content/uploads/2020/10/Fordham-Primary-self-primary-narcissism-Yournal-of-Analytical-psychology.pdf

Narcismus – Jana Bryjová (18 & 20) Pezinok

Kolektívne aspekty narcizmu / doba narcizmu /

Vymedzenie pojmu narcizmus – základná symptomatológia NPO – terapeutické prístupy. Príspevok klasickej psychoanalýzy k pochopeniu narcistickej dynamiky /Freud – primárny narcizmus/ – psychoanalytické vývinové teórie /M.Mahler/ a vzťahové hnutie / M.Klein, J.Bolwby, M. Balint, A.Miller, D. Winnicot, Kernberg/
Self psychologia – Heinz Kohut – porovnanie s konceptom AP / Mario Jacoby/ – Príspevok Postjungiánov k problematike narcizmu- E.Neumann, M.Fordham, R.Ledermann, R.Gordon, M. Jacoby, K.Asper

Príprava:
skúste sivybaviť jednak vlastné skúsenosti so situáciou kedy ste boli zranení v sebaúcte. Pripravte si prípady z praxe resp. literárne a filmovo spracovanú narcistickú problematiku k diskusii. Vítané sú kazuistiky.

Kľúčové slová: narcizmus, zrkadliaci a idealizujúci prenos, špecifiká protiprenosu v terapii, Persona / Falošné Self/ ako jeden z aspektov narcizmu, terapeutické prístupy – empatia, Archetyp raja, materský archetyp/

Literatúra:
Asper,K., Opuštenost a sebeodcizení , Portál 2009
Jacoby, M., Touha po ráji , Emitos 2011
Jung, C.G.,- Výbor z díla III, Osobnost a prenos, Emitos 1998
Muller, L.Muller,A.,- Slovník analytické psychológie, Portál 2006
Jacoby, M., Individuation and Narcissism, Routledge 2017
Ledermann,R., Narcissistic disorder and its treatment in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018
Jacoby,M., Reflections on Heinz Kohut,s concept on narcissism in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018
Schwartz- Salant,N., Narcissism and Character Transformation
McWilliams,N., Psychoanalytická diagnóza, Portál 2015
Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009/

Doporučená :
Kohut,H., Obnova Self, Psychoanalýza, 1977
Miller, A., Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Rohr, H.P., Narcismus-vnitřní žalář, Portál 2001
Rohr, H.P.,Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Portál 2013
Lasch, CH., Kultura narcismu, Triton 2016
Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009 /

Narcismus – Jana Bryjová (18 & 20) Brno

Kolektívne aspekty narcizmu / doba narcizmu /

Vymedzenie pojmu narcizmus – základná symptomatológia NPO – terapeutické prístupy. Príspevok klasickej psychoanalýzy k pochopeniu narcistickej dynamiky /Freud – primárny narcizmus/ – psychoanalytické vývinové teórie /M.Mahler/ a vzťahové hnutie / M.Klein, J.Bolwby, M. Balint, A.Miller, D. Winnicot, Kernberg/
Self psychologia – Heinz Kohut – porovnanie s konceptom AP / Mario Jacoby/ – Príspevok Postjungiánov k problematike narcizmu- E.Neumann, M.Fordham, R.Ledermann, R.Gordon, M. Jacoby, K.Asper

Príprava:
skúste sivybaviť jednak vlastné skúsenosti so situáciou kedy ste boli zranení v sebaúcte. Pripravte si prípady z praxe resp. literárne a filmovo spracovanú narcistickú problematiku k diskusii. Vítané sú kazuistiky.

Kľúčové slová: narcizmus, zrkadliaci a idealizujúci prenos, špecifiká protiprenosu v terapii, Persona / Falošné Self/ ako jeden z aspektov narcizmu, terapeutické prístupy – empatia, Archetyp raja, materský archetyp/

Literatúra:
Asper,K., Opuštenost a sebeodcizení , Portál 2009
Jacoby, M., Touha po ráji , Emitos 2011
Jung, C.G.,- Výbor z díla III, Osobnost a prenos, Emitos 1998
Muller, L.Muller,A.,- Slovník analytické psychológie, Portál 2006
Jacoby, M., Individuation and Narcissism, Routledge 2017
Ledermann,R., Narcissistic disorder and its treatment in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018
Jacoby,M., Reflections on Heinz Kohut,s concept on narcissism in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018
Schwartz- Salant,N., Narcissism and Character Transformation
McWilliams,N., Psychoanalytická diagnóza, Portál 2015
Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009/

Doporučená :
Kohut,H., Obnova Self, Psychoanalýza, 1977
Miller, A., Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Rohr, H.P., Narcismus-vnitřní žalář, Portál 2001
Rohr, H.P.,Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Portál 2013
Lasch, CH., Kultura narcismu, Triton 2016
Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012
Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009 /

Mužské a ženské archetypy – Z. Horňáková (16 & 18) Praha

náhradní termín za jaro 2019

 

Anotace

Všetci ľudia majú  vo väčšej, či menšej miere prístup k archetypom. Kontakt s nimi  sa odohráva v našich vzájomných vzťahoch. Celá oblasť archetypálnej psychológie je intenzívne diskutovaná a neustále revidovaná a prehlbuje našu znalosť vnútorného sveta človeka.

Cieľom RS bude hlbšie sa zoznámiť s problematikou ženských a mužských archetypov, ktoré sú dôležité v procese nášho zrenia. Každý z nás sa môže zoznamovať s osobnými, aj neosobnými vlastnosťami svojho preferovaného typu a popri tom zisťujeme, že do určitej miery sú v nás  prítomné všetky archetypy. Náš rast závisí na našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia  najprv porozumenie vlastnej archetypovej preferencii a v priebehu času, tak ako zrejeme porozumenie aj tým ostatným.

V seminári budeme vychádzať z konceptu štyroch ženských archetypov, tak ako ho popísala Tony Wolfová: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Pri zoznamovaní sa s mužskými archetypmi budeme vychádzať z práce R.Mooreho a D . Gillette : Král, Bojovník, Kúzelník, Milovník.

Mužské a ženské archetypy – Z. Horňáková (16 & 18) Pezinok

náhradní termín za jaro 2019

 

Anotace

Všetci ľudia majú  vo väčšej, či menšej miere prístup k archetypom. Kontakt s nimi  sa odohráva v našich vzájomných vzťahoch. Celá oblasť archetypálnej psychológie je intenzívne diskutovaná a neustále revidovaná a prehlbuje našu znalosť vnútorného sveta človeka.

Cieľom RS bude hlbšie sa zoznámiť s problematikou ženských a mužských archetypov, ktoré sú dôležité v procese nášho zrenia. Každý z nás sa môže zoznamovať s osobnými, aj neosobnými vlastnosťami svojho preferovaného typu a popri tom zisťujeme, že do určitej miery sú v nás  prítomné všetky archetypy. Náš rast závisí na našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia  najprv porozumenie vlastnej archetypovej preferencii a v priebehu času, tak ako zrejeme porozumenie aj tým ostatným.

V seminári budeme vychádzať z konceptu štyroch ženských archetypov, tak ako ho popísala Tony Wolfová: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Pri zoznamovaní sa s mužskými archetypmi budeme vychádzať z práce R.Mooreho a D . Gillette : Král, Bojovník, Kúzelník, Milovník.

Mužské a ženské archetypy – Z. Horňáková (16 & 18) Brno

náhradní termín za jaro 2019

 

Anotace

Všetci ľudia majú  vo väčšej, či menšej miere prístup k archetypom. Kontakt s nimi  sa odohráva v našich vzájomných vzťahoch. Celá oblasť archetypálnej psychológie je intenzívne diskutovaná a neustále revidovaná a prehlbuje našu znalosť vnútorného sveta človeka.

Cieľom RS bude hlbšie sa zoznámiť s problematikou ženských a mužských archetypov, ktoré sú dôležité v procese nášho zrenia. Každý z nás sa môže zoznamovať s osobnými, aj neosobnými vlastnosťami svojho preferovaného typu a popri tom zisťujeme, že do určitej miery sú v nás  prítomné všetky archetypy. Náš rast závisí na našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia  najprv porozumenie vlastnej archetypovej preferencii a v priebehu času, tak ako zrejeme porozumenie aj tým ostatným.

V seminári budeme vychádzať z konceptu štyroch ženských archetypov, tak ako ho popísala Tony Wolfová: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Pri zoznamovaní sa s mužskými archetypmi budeme vychádzať z práce R.Mooreho a D . Gillette : Král, Bojovník, Kúzelník, Milovník.

Hraniční Porucha – Ervin Široký (18 & 20) Praha

https://us02web.zoom.us/j/87147555285?pwd=alJVRUhBMi9BMjlKdFY4UCtpSWd5Zz09

Meeting ID: 871 4755 5285
Passcode: 958175

 

Anotace:

Budeme navazovat na předešlé téma vývojových teorií, zaměříme se na rané vývojové fáze, v nichž závažné osobnostní poruchy vznikají. Všimneme si souvislostí hraniční a narcistní poruchy. Věnovat se budeme velké psychoterapeutické výzvě – hraniční poruše osobnosti:

vznik hraniční poruchy (dále HPO)
terapeutická diagnostika HPO
kazuistické příklady
specifika psychoterapie toto úrovně

Literatura:
veškerá literatura vývojových teorií

Nancy McWilliams: Psychoanalytická diagnóza

vzhledem k tomu, že neznám českou monografii, kterou bych doporučil, prosím o lovení tématu např. zde:
Röhr: Hraniční porucha (ale k této knize mám výhrady)
Blanckovi: Ego psychologie, její teorie a praxe (ale je to již historický pramen a kromě toho se bude těžko shánět)
jakákoli jiná literatura na toto téma

Příprava:
účastníci nechť si připraví sdělení o své vlastní zkušenosti s HPO – ze své psychoterapeutické praxe, ze života, z filmů…

ODPADÁ – Jörg Rasche – Přenos & Proti-protipřenos (18 / Z)

Vážené kolegyně a kolegové,

 

Předběžně plánovaný webinář Jörga Rasche v termínu 23.-25.10. bohužel neproběhne.

Email píši takto hromadně, neboť cítím, že výsledky jednání s Jörgem Rasche reflektují naší současnou situaci a pozici, ačkoliv jsme doufali v pozitivní zkušenost pro budoucí semináře. Víkendové semináře, tak jak byly koncipovány, není možné převést do virtuální podoby.

Jörg Rasche si sám nedovedl představit, jak by seminář měl proběhnout a jeho předchozí pocity z virtuálních akcí byly smíšené.

Hlavní nepříjemností, je však (ne)možnost prezentace případů, kazuistik a hlouběji o nich hovořit ve formátu virtuálního semináře. Což je u tématu Přenosu – Protipřenosu dosti důležitým bodem.

 

Mrzí nás, pokud jsme ve vás vyvolali naději, ale doufáme, že seminář proběhne v budoucnu, v příhodnějších podmínkách.

Případné platby budou samozřejmě vráceny

RS Hraniční Porucha – Ervin Široký (18 & 20) Pezinok

Akce přesunuta na Čtvrtek v běžném termínu

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82739563907?pwd=WGppV2pJTGhJOVJCUWNEYURnSTZkUT09

Meeting ID: 827 3956 3907
Passcode: 859099

 

Anotace:

Budeme navazovat na předešlé téma vývojových teorií, zaměříme se na rané vývojové fáze, v nichž závažné osobnostní poruchy vznikají. Všimneme si souvislostí hraniční a narcistní poruchy. Věnovat se budeme velké psychoterapeutické výzvě – hraniční poruše osobnosti:

vznik hraniční poruchy (dále HPO)
terapeutická diagnostika HPO
kazuistické příklady
specifika psychoterapie toto úrovně

Literatura:
veškerá literatura vývojových teorií

Nancy McWilliams: Psychoanalytická diagnóza

vzhledem k tomu, že neznám českou monografii, kterou bych doporučil, prosím o lovení tématu např. zde:
Röhr: Hraniční porucha (ale k této knize mám výhrady)
Blanckovi: Ego psychologie, její teorie a praxe (ale je to již historický pramen a kromě toho se bude těžko shánět)
jakákoli jiná literatura na toto téma

Příprava:
účastníci nechť si připraví sdělení o své vlastní zkušenosti s HPO – ze své psychoterapeutické praxe, ze života, z filmů…

Hraniční Porucha – Ervin Široký (18 & 20) Brno

https://us02web.zoom.us/j/83595340382?pwd=MWphMUM4WVkwQVBTTFF1eHFiNTQ1dz09

Meeting ID: 835 9534 0382

Passcode: 504384

 

Anotace:

Budeme navazovat na předešlé téma vývojových teorií, zaměříme se na rané vývojové fáze, v nichž závažné osobnostní poruchy vznikají. Všimneme si souvislostí hraniční a narcistní poruchy. Věnovat se budeme velké psychoterapeutické výzvě – hraniční poruše osobnosti:

vznik hraniční poruchy (dále HPO)
terapeutická diagnostika HPO
kazuistické příklady
specifika psychoterapie toto úrovně

Literatura:
veškerá literatura vývojových teorií

Nancy McWilliams: Psychoanalytická diagnóza

vzhledem k tomu, že neznám českou monografii, kterou bych doporučil, prosím o lovení tématu např. zde:
Röhr: Hraniční porucha (ale k této knize mám výhrady)
Blanckovi: Ego psychologie, její teorie a praxe (ale je to již historický pramen a kromě toho se bude těžko shánět)
jakákoli jiná literatura na toto téma

Příprava:
účastníci nechť si připraví sdělení o své vlastní zkušenosti s HPO – ze své psychoterapeutické praxe, ze života, z filmů…