Narcismus – Jana Bryjová (18 & 20) Brno

25. 11. 2020 v 17:00 20:00

Kolektívne aspekty narcizmu / doba narcizmu / Vymedzenie pojmu narcizmus – základná symptomatológia NPO – terapeutické prístupy. Príspevok klasickej psychoanalýzy k pochopeniu narcistickej dynamiky /Freud – primárny narcizmus/ – psychoanalytické vývinové teórie /M.Mahler/ a vzťahové hnutie / M.Klein, J.Bolwby, M. Balint, A.Miller, D. Winnicot, Kernberg/ Self psychologia – Heinz Kohut – porovnanie s konceptom AP / Mario Jacoby/ – Príspevok Postjungiánov k problematike narcizmu- E.Neumann, M.Fordham, R.Ledermann, R.Gordon, M. Jacoby, K.Asper Príprava: skúste sivybaviť jednak vlastné skúsenosti so situáciou kedy ste boli zranení v sebaúcte. Pripravte si prípady z praxe resp. literárne a filmovo spracovanú narcistickú problematiku k diskusii. Vítané sú kazuistiky. Kľúčové slová: narcizmus, zrkadliaci a idealizujúci prenos, špecifiká protiprenosu v terapii, Persona / Falošné Self/ ako jeden z aspektov narcizmu, terapeutické prístupy – empatia, Archetyp raja, materský archetyp/ Literatúra: Asper,K., Opuštenost a sebeodcizení , Portál 2009 Jacoby, M., Touha po ráji , Emitos 2011 Jung, C.G.,- Výbor z díla III, Osobnost a prenos, Emitos 1998 Muller, L.Muller,A.,- Slovník analytické psychológie, Portál 2006 Jacoby, M., Individuation and Narcissism, Routledge 2017 Ledermann,R., Narcissistic disorder and its treatment in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018 Jacoby,M., Reflections on Heinz Kohut,s concept on narcissism in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018 Schwartz- Salant,N., Narcissism and Character Transformation McWilliams,N., Psychoanalytická diagnóza, Portál 2015 Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012 Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009/ Doporučená : Kohut,H., Obnova Self, Psychoanalýza, 1977 Miller, A., Drama nadaného dítěte, Triton 2012 Rohr, H.P., Narcismus-vnitřní žalář, Portál 2001 Rohr, H.P.,Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Portál 2013 Lasch, CH., Kultura narcismu, Triton 2016 Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012 Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009 /

Podrobnosti

Datum:
25. 11. 2020
Čas:
17:00 – 20:00
Rubriky Akce:
, ,
Štítky Akce:
, , , ,
Webová stránka:
https://us02web.zoom.us/j/89335552111?pwd=bFk1UVYzaktWWEhROGVldzRHLzRZZz09

Pořadatel

Tomáš Mittelbach
Telefon:
+420605254265
E-mail:
sekretariat.csap@gmail.com

Virtuálno

Napsat komentář

Registrace