K-B.Petránková: Duševně tělesný prostor jako bazální nástroj analytika (20)

7. 10. 2023 v 17:45 18:30

Obývací pokoj

Jaké je začít sám sebe vnímat jako prostor, do kterého klienty zveme, o který mohou být rozšířeni a také jím formováni? Jakého tělesného vnímání a následné imaginace jsme jako analytici schopni a co takovým způsobem můžeme nabídnout? Pozvánka k porozumění vlastnímu tělu jako zásadnímu průvodci procesem analytického procesu. Ochutnávka praktických nástrojů k následování a rozšiřování tělesného vědomí. Nakolik nás dnešní doba znovu vede k objevování nekonečné moudrosti těla aneb Jungovy poznámky o těle v kontextu současného vědomí.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

K-J.Lisý:Jak pomoci kontaktu s duší v souladu s duchem doby (20)

7. 10. 2023 v 17:00 17:45

Obývací pokoj

Naše doba o duši moc slyšet nechce, blockbustery nás z filmových pláten s oblibou vyzývají naopak „change the world!“ a myslí tím svět okolo nás. V tom se ozývá duch doby, uhranuté technickými možnostmi a rozmanitými ideály a -ismy, jejichž společným jmenovatelem bývá fundamentalismus.“ Jaké máme dnes možnosti více přiblížit kontakt lidí s jejich duší ne navzdory, ale v souladu s duchem doby? Jak můžeme skloubit naše zkušenosti, kompetence, znalosti a nástroje s duchem doby tak, abychom mohli i širší veřejnosti přiblížit možnosti náhledu do duše a pomoct při, možná prvním, vědomém kontaktu s ní.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

K-D. Čechová – Péče o duši psychoterapie – Diverzita, diverze a verze: Pohled na českou psychoterapii prizmatem etického kodexu EAP(20)

7. 10. 2023 v 15:30 16:30

Malý sál

Psychoterapie je mladá profese, jejíž hranice jsou stále vytyčovány. Mnoho osob psychoterapii poskytuje s nasazením, ale bez řádné kvalifikace, mnoho osob ji poskytuje ve „špatném“ prostředí. Potřebujeme v oboru více diverzity nebo více diverze? Máme různé výklady a verze etických kodexů? Nebo jen averze? Příspěvek mapuje pohyby v psychoterapeutickém poli posledních let z pohledu autorky, která je psychoterapeutkou v živnostenské praxi a zároveň členkou výboru ČAP.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

K-M.Šmotek – ADHD v dospělosti jako výraz duše v chaotickém světě – analytická perspektiva (30)

7. 10. 2023 v 15:00 15:30

Střední sál

Tato přednáška se zaměřuje na aktuální téma ADHD v dospělosti a prezentuje recentní zkušenosti z klinicko-psychologické praxe. Jungovská analytická teorie přináší nové způsoby nahlížení na symptomatologii ADHD jako na výraz duševního dění, nikoli jen odchylku od normy. Budeme se snažit porozumět projevům kulturního komplexu v moderním světě, který je spojen s vysokými očekáváními v oblasti výkonu a úspěchu, a může vést k pocitu, že neustále musíme být v pohybu a nenechat si ujít žádnou příležitost. Tento neustálý tlak na výkon a zodpovědnost může potencovat typické projevy ADHD v dospělosti, jako zhoršenou schopnost koncentrace a obtíže při plánování a organizaci činností. Věnovat se také budeme zdrojům symptomů ADHD v kontextu psychického vývoje a jak se tyto zdroje mohou projevovat v různých oblastech života. Přijetí těchto symptomů jako výrazu autentického já může být klíčové pro dosažení plného potenciálu a rozvoj kreativity a inovace.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

K-V.Křesadlová – Dialogické jednání(15)

7. 10. 2023 v 17:00 17:45

Muzikoterapeutovna

Dialogickému jednání se věnuji již 27 let a asistuji 24 let (dlouhá léta ve spolupráci přímo s její autorem). Vytvořil jej pan Prof. Ivan Vyskočil, svého času pro studenty autorského herectví, ale v současné době se tomuto speciálnímu zkoušení věnuje mnoho lidí napříč obory. Pro účastníky konference by mohlo být setkání s Dialogickým jednáním zajímavé jako osobní zážitek s formováním vnitřního/veřejného rozhovoru a otevření otázek které se týkají psychosomatické kondice (nejen pro veřejné vystupování). Jedná se o praktické zkoušení v prostoru, při kterém se účastník pokouší dospět k volnému rozhovoru (jednání, hře) sám se sebou v situaci „veřejné samoty“ (před druhými).Tento experiment je provázen pečlivou zpětnou vazbou od asistenta.
Ve své terapeutické praxi velmi těžím ze zkušeností, které jsem díky Dialogickému jednání získala.
V neposlední řadě bych ráda uvedla, že pan Prof. Vyskočil byl blízkým přítelem a kolegou Huga Širokého a první experimenty právě v této oblasti dělali společně. Koncept zkoušení Dialogického jednání v sobě též obsahuje myšlenky analytické psychologie a snaží se je uvést do experimentální praxe.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa