Vývojové teorie – Jolana Bucková

24. 9. 2020 v 17:00 20:00

Zveme vás na seminář je určen především pro běhy 18 a 20, jež jej mají zahrnuty v poplatku za výcvik. Ostatní členové ČSAP se mohou také zúčastnit, je však nutné se předem přihlásit na email garantovi regionálních seminářů Ervinu Širokému alespoň 6 dní před konáním semináře a na místě zaplatit poplatek 250 Kč.   Vývojové teorie – Jolana Bucková Seminář si klade za cíl prohloubit znalosti o vývojových teoriích v psychoanalýze a analytické psychoterapii formou moderované diskuse. Od účastníků předpokládá aktivní zapojení a alespoň základní orientaci v  problematice. Diskutovat budeme o vývojových teoriích psychoanalýzy (S. Freud, E. Erikson, M. Mahlerová, M. Kleinová) a analytické psychologie (M.Fordham a M. Neumann). Budeme hledat odpovědi na otázky, jako např.: Jaký přínos má znalost vývojových teorií? Které teze považujeme za stále aktuální a které nám mohou připadat překonané? Které poznatky můžeme aplikovat v praxi a jakou s tím máme zkušenost? Jako přípravu na seminář doporučuji k prostudování: 1. Müller, L, Müller, A.: Slovník analytické psychologie. Praha, Portál, 2006. hesla: – archetyp, bytostné Já, individuace, komplex, přenos/protipřenos, symbol, –  psychologie analytická, psychologie archetypová, psychologie self, psychologie vývojová, psychoanalýzy kleiniánská, psychoterapie analytická –  E. Neumann:  já – bytostné Já, osa, já – integrální, já – nouzové, filializace já, centroverze automorfismus pole psychické, psýché kolektivní, skutečnost jednotná, prvotní vina 2. P. Fonagy, M. Target: Psychoanalytické teoriePerspektivy z pohledu vývojové patologie. Praha, Portál, 2005. – Úvod (str.17 – 45), – S. Freud: Psychosexuální vývoj (str. 52 – 55), – E. Erikson (str. 71 – 72), – M. Mahler (str. 101 – 109), – M. Klein (str. 129 – 146)   Zdroje dostupné na internetu:   Další materiály k tématu sdílené zde  

Podrobnosti

Datum:
24. 9. 2020
Čas:
17:00 – 20:00
Rubriky Akce:
, ,
Štítky Akce:
, , , ,
Webová stránka:
https://us02web.zoom.us/j/85024041995?pwd=OHhGY3FhdkxnOUFLV25PSldUK05pdz09

Pořadatel

Zuzana Horňáková
Telefon:
+421 918 455 775
E-mail:
tempreanima@gmail.com

Pezinok

Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
Registrace

Log in to register.