Doplněny semináře mj. pro SK v srpnu

Byly doplněny semináře v září pro Slovensko a další RS v Říjnu