Individuace – Jana Vašková (16 / Z) I. Termín

Brno - Podané ruce Hilleho 5, Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna)
Registrace

Původně II. Termín, ale číslování bylo změněno 27.10.

VS – Pavel Zach – Přenos a Protipřenos (18 / Z / I. Termín)

Praha - Emauzy Vyšehradská 320/49, Praha
Registrace

Příprava Účastníci semináře nechť si připraví příklady přenosu z vlastní praxe, ale i z literatury nebo běžného života, také příklady protipřenosu, jak jej zažili sami v roli psychoterapeuta. LiteraturaM. Jacoby: Přenos a vztah jungovské terapii, kapitola z knihy „Přenos protipřenos“ (str. 47-76), překlad: D. TraugottováMikota - např. ve sborníku Psychiatrie od Hoshel, Libiger a kol. Dále doporučeno Jung: ... Číst dál

Symbol – Ludvík Běťák (Běh 20 , Z) Brno + SK

Brno - Podané ruce Hilleho 5, Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna)
Registrace

Seminář slouží k teoretickému a prožitkovému seznámení se základními aspekty symbolů a jejich významem v životě a psychoterapii.   Předpokladem  smysluplné účasti je  je předběžná orientace v základní a doporučené literatuře a formulování nejméně tří  otázek , které se k tématu vztahují.  Seminář bude zahrnovat kazuistické příklady  a  praktické ukázky  práce se symbolickým materiálem v ... Číst dál

VS – Komplex – Jana Vašková (20 / Z / I. termín)

Brno - Podané ruce Hilleho 5, Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna)
Registrace

Seminář je i pro frekventanty daného běhu ze Slovenska (nebude se konat na Slovensku další termín) „Komplex slouží jako most mezi světem archetypu a říší osobní zkušenosti. Ať již komplex snese archetyp z Olympských výšin na zem nebo ho vynese z lůna Velké matky učiní z něj něco méně typického a více vrstevnatého. Komplex umožní archetypu ´zabydlet se´ ... Číst dál

VS – Mytologie – Petr Patočka (18 / S / II. Termín)

Brno - Podané ruce Hilleho 5, Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna)
Registrace

Anotace / Otázky: Mytologie je v AP chápána jako kolektivní sen lidstva, a tedy přirozená zpráva duše o jejích záležitostech. Proto také mýty slouží  v psychologii často jako opora pro popis základních duševních témat. Na semináři se tedy budeme zabývat také tím, které mýty se může hodit znát a v jakých souvislostech?Mytologie se promítá do ... Číst dál

VS – Komplex – Jana Vašková (20 / Z / II. termín)

Brno - Pomezí Kounicova 3a, Brno
Registrace

Omlouváme se, termín 22.-24.4. bude s velkou pravděpodobností ještě změněn. Prozatím je tedy uzavřeno přihlašování. Děkujeme za pochopení