RS-Současné trendy v psychoanalýze (běhy 20,23/Praha I)

21. února v 17:00 20:00

Tomáš Chodúr

Anotácia: 

Moderní psychoanalýza a současné trendy – RS ČSAP, 2024, Tomáš Chodúr

Duch doby vzniku psychoanalýzy sa tak líši od tej súčasnej, že sa v priebehu času oprávnene vynára otázka, či a do akej miery dnes klasická psychoanalýza zodpovedá svetu, v ktorom žijeme dnes. Hlavne tlaku na efektívnosť a čas. Ako sa s dobou, pacientmi meniaperspektívy a tiež samotná technika? V rámci seminára sa pozrieme na to, čo je psychoanalýza, čo psychoanalytická psychoterapia a či je aj analytická psychológia psychoanalýzou? Aký je leitmotiv a v čom sú podstatné rozdiely vo veľkej psychoanalytickej rodine. Predstavíme si príklady postupov a techník/stratégií, ktoré sú overené v niektorýchsúčasných, psychoanalytických a z psychoanalýzy vychádzajúcich psychoterapeutických prístupoch. V čom sa môžeme inšpirovať, resp. čo je funkčné a snáď i vhodné implementovať do inštrumentária moderného, hlbinne orientovaného psychoterapeuta.

Doporučené zdroje:

➢ FONAGY, Peter a Mary TARGET. Psychoanalytické teorieperspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-993-3.

➢ KERNBERG, Otto F. Divergent Contemporary Trends In PsychoanalyticTheoryPsychoanalytic Review, 98(5), oct. 2011, 633-664pgs. 

➢ MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytická diagnóza: porozumění struktuřeosobnosti v klinickém procesu. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0943-0.

➢ MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytická psychoterapie: příručka pro praxi. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1942-2.

➢ MITCHELL, Stephen A. a Margaret J. BLACK. Freud a po Freudovidějinymoderního psychoanalytického myšlení. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-029-7.

➢ MÜLLER, Lutz a Anette MÜLLER, ed. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-863-5 (relevantné heslá – psychoanalýza, klein. Prístup atd.).

➢ Psychologie dnes: Psychoanalýza, číslo 1, 29. ročník, leden 2023, ISBN 9771212960000

➢ Revue psychoanalytická psychoterapie: časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Praha: Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, 1999-. ISSN 1212-7280:

V. zima 2003 — Modality psychoanalytických psychoterapií 

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa
Registrace
Bylo dosaženo limitu pro počet registrovaných účastníků. Můžete se zařadit na seznam čekajících / náhradníků a dostanete informaci, pokud se uvolní místo

Přidat na seznam čekajících / náhradníků

Tribe Loading Animation Image