RS – Smrt, umírání, truchlení – Jana Bryjová (Praha II. Termín)

17. 2. 2022 v 17:00 20:00

! Seminář se bude konat na Zoomu !

Odkaz na seminář

V záznamoch pradávnych kultúr nachádzame hlboké znalosti o duchovnom a filozofickom význame smrti. 

V krátkosti sa zastavíme pri prastarých textoch, ktoré sa venujú otázkam umierania a smrti / Knihy mŕtvych/. 

Pohovoríme si o postoji k smrti a umieraniu v náboženských tradíciách súčasnosti.

Budeme sa venovať Jungovmu postoju k ľudskej konečnosti opierajúc sa o jeho pozdné myšlienky.

Dávam do pozornosti príspevok Johna Bowlbyho k porozumeniu procesom straty a truchlenia. 

Z jungovskej tradície sú významným príspevkom pri spracovaní krízy zo straty, truchlení a transformačnej síle traumy práce Vereny Kast a Ursuly Wirtz.

Budeme sa venovať špecifickej problematike truchlenia detí.

Ak chceme byť nápomocní v procese truchlenia to najcennejšie z čoho môžeme čerpať je naša individuálna skúsenosť. 

Prosím zastavte sa na chvíľu a vybavte si spomienky k téme či už z osobného alebo profesného života. 

https://us02web.zoom.us/j/81393933413?pwd=NmhBT2l4c2JnMDlzckQ3RjZNQmcyQT09

Virtuálno

Registrace

Registrace jsou uzavřeny pro tuto událost