RS-Etika (běhy 20,23/Praha I)

20. března v 17:00 20:00

Jakub Němeček

Poprosím účastníkov aby sa pozastavili u reflexie vlastných pocitov ktoré v nich vyvoláva slovné spojenie etika v psychoterapii a etika v analýze. Etika sa v našej profesií často spojuje s pocitmi ako posudzovanie a je vnímaná ako neorganický a autoritatívny prístup k našej práci.

Vzťah k etike reprezentuje často náš vzťah ku komplexu autority a tým je do značnej miery tiež ovplyvnená naša schopnosť reflektovať vlastné postupy pri práci s pacientom.

V seminári sa zameriame na vnímanie etiky ako súčasť procesu uvedomovania a integrovania vlastných Tieňových aspektov, ktoré sa v nás konštelujú pri práci s špecifickým materiálom klienta. 

Opierať sa budeme predovšetkým o dielo Ericha Neumanna – Depth Psychology and a New Ethic.

Seminár bude koncipovaný kazuisticky.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa
Registrace

Registrace jsou uzavřeny pro tuto událost