K-A.Klocek – Empirický příklad použití analýzy sociálních sítí k porozumění komplexním interakcím ve skupině založeným na setkání persón (30)

7. 10. 2023 v 14:30 15:00

Střední sál

Přednáška představí nápad k vytvoření dalšího mostu mezi výzkumem a praxí a klíčová bude následná diskuze s účastníky ohledně možné implementace nápadu do terapeutického kontextu. Příspěvek cílí na dvě hlavní témata: 1) Péče o duši skupiny skrze aktivaci podpůrné a růstové sociální dynamiky. 2) Empirický příklad použití kombinace aktivace základních archetypů a porozumění komplexním interakcím ve skupině pomocí analýzy sociálních sítí.

Péče o „duši skupiny“ může být stejně důležitá, jako péče o duši jednotlivce. Duší skupiny rozumíme skrze pojmy jako skupinová koheze, dynamika, vzájemné interakce, které tvoří podstatu skupiny. V analytické nebo katathymně imaginativní psychoterapii často využíváme techniky umožňující skrytí významu v symbolu. Symbol může být bezpečnou zónou pro umožnění prožitku. Existuje několik cest, jak se k symbolu dostat a standardně je využívána metafora „projekčního plátna“. Projekčním plátnem může být podnětový materiál vyvolávající přirozeně pareidolické jevy, ať už se jedná o sen, uskupení mraků, nebo karty Dixit. Na projekčním plátně klient nalézá pro něj klíčové symboly a hledá v nich významy. Skupina může být vnímána jako živý organizmus s vlastními klíčovými symboly a významy, které přesahují individualitu jejích členů. Zastoupení každého člena skupiny je pro skupinu určující, s novým členem nebo bez nějakého člena by se změnila celá skupina. Interakce a role ve skupině mají často komplexní charakteristiky.
Aplikovali jsme inovativní nástroj projekčního plátna, který kombinuje na datech založený přístup s analyticko-psychoterapeutickými koncepty pro možnou péči o duši skupiny ještě předtím, než skupina oficiálně vznikne. Tento příspěvek prezentuje empirický příklad použití postupu práce s oslovením a aktivací komplexů a archetypů u jednotlivých účastníků malé sociální skupiny. Data jsou vytvořena na základě odpovědí 56 účastníků (M věk = 31 [23-66 let], 50 % žen), kteří před osobním setkáním vyplnili krátký dotazník. Otázky byly zaměřené na: (i) identifikaci persón členů skupiny („Kdybyste si měl/a vybrat jednu emoci a jednu pohádkovou bytost, které by Vás nejlépe charakterizovaly, co byste si vybral/a?“). (ii) Každý člen ohodnotil, nakolik jsou mu sympatické a anti-patické persóny ostatních ve skupině, aniž by věděl, o koho se konkrétně jedná. (iii) Každý člen vyplnil např. pětifaktorový osobnostní dotazník, zde NEO-PI.
Výsledky analýzy sociálních sítí představují strukturu a podobu potenciálních interakcí mezi členy skupiny na základě vzájemného působení jejich sebereprezentací. Dále odhalují informaci o tom, jak osobnostní charakteristiky členů, jejich výběr emoce a pohádkové bytosti souvisí s pravděpodobností vzniku vazeb s ostatními členy. Mohou být odhaleny klíčové interakce, které mohou vést ke konstruktivním nebo destruktivním vztahům v rámci skupiny. Výsledná síť umožní lépe porozumět dynamice skupiny a jednotlivci se mohou lépe identifikovat s různými aspekty své osobnosti a vztahům s ostatními členy skupiny. Tento proces může pomoci zobrazit „duši skupiny“, o kterou všichni členové mohou díky novým vhledům lépe pečovat. Zároveň lze na výslednou síť nahlížet i optikou archetypů, kdy nad skupinou můžeme uvažovat i skrze archetypální hierarchii (archetypy na subjektové i objektové; skupinové i individuální úrovni a jejich vzájemné provázání). Kromě toho lze sledovat vývoj skupinové dynamiky v čase. Výsledky této studie by mohly přispět k lepšímu porozumění a podpoře efektivního rozvoje sociálních např. terapeutických skupin.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa
Registrace

Registrace jsou uzavřeny pro tuto událost