Pohovory a zkoušky

Během března prosím o přihlášení do Formuláře k přihlášení ke zkoušce/pohovoru. Prosím o vyplnění spíše dříve, ostatní podklady je možné dodat později.

BĚH 20 – Kandidátské pohovory
 brzy bude vyhlášeno přihlašování. Podklady nejsou náročné, hlavní jsou pro nás informace ohledně vašich výcvikových terapeutů a supervizorů, neboť nesmí být komisí zkoušky. Věřím, že během března se rozkryjí i poslední nejistoty ohledně přijetí do skupin.

BĚH 18 a DŘÍVĚJŠÍ BĚHY – Kolokviální zkoušky
– vyhlášeno bude přihlašování společně s kandidátskými pohovory, avšak účast je volitelná. POZN.: Je běžné, že na kolokvium se nehlásí frekventanti hned při první možnosti, spíše již berte v potaz požadavky a svou připravenost.

DŘÍVĚJŠÍ BĚHY – Závěrečné zkoušky
– pokud byste na jaře chtěli absolvovat závěrečnou zkoušku, prosím o řešení administrativy v březnu, práci lze dodat během dubna.

Administrativní podklady ke všem zkouškám budu sbírat během března, na případná psaná pojednání a kasuistiky pak můžeme domluvit termín pozdější.

Informace k pohovorům jsou dále na webu