RS-Jungova mapa duše (běhy 20,23/Brno)

8. 11. 2023 v 17:00 20:00

Zuzana Horňáková

ANOTÁCIA

Na seminári sa budeme venovať Jungovmu konceptu psyché tak, ako ho popisuje M. Stein vo svojej knihe „Jungova mapa duše“. 

Nechajte sa inšpirovať uvedenou literatúrou, alebo vlastnou predstavivosťou a vytvorte si  vlastnú mapu duše – ako vidíte dušu, jej fungovanie, či už v pojmoch analytickej psychológie, alebo vo svojich predstavách (vedomie, nevedomie, komplexy, archetypy, ja a pod.), budeme s ňou na seminári pracovať. Zamyslite sa nad časťami, ktoré sú vám známe a môžu znamenať územia, ktoré máte prebádané. Sledujte  vnútornú krajinu a objavujte „biele miesta“, ktoré nie sú pre vás zmapované. Predstavte si, ako to asi vyzerá v hlbinách týchto území… čo sa nachádza pod povrchom.

Môžete svoju mapu duše namaľovať, nakresliť, vytvoriť ako koláž, alebo mandalu, prípadne použite vlastnú techniku, ktorá vám je blízka. Môžete sa inšpirovať knihami, Jungovými mandalami, mapami na internete, alebo zadanie vytvoriť podľa seba.​ Počas tvorby si môžete zapisovať myšlienky, asociácie, či inšpirácie, o ktoré by ste sa chceli podeliť s kolegami na seminári.

Literatura:

M. Stein: Jungova mapa duše, Emitos Brno 2016

J. Jacobi : Psychologie C.G.Junga, Portál Praha 2013

V. Kast    : Dynamika symbolů, Portál Praha 2000

C.G.Jung : Aion, Emitos Brno 2003 str.13 – 43

Kast, V; Riedel, I. – Vybrané spisy C. G. Junga

McGuire, W.; Hull, R. F. – Rozhovory s C. G. Jungem

Brno – RS

Kounicova 26
Brno, 60200
+ Google Mapa

RS-Jungova mapa duše (běhy 20,23/Praha II)

23. 11. 2023 v 17:00 20:00

Zuzana Horňáková

ANOTÁCIA

Na seminári sa budeme venovať Jungovmu konceptu psyché tak, ako ho popisuje M. Stein vo svojej knihe „Jungova mapa duše“. 

Nechajte sa inšpirovať uvedenou literatúrou, alebo vlastnou predstavivosťou a vytvorte si  vlastnú mapu duše – ako vidíte dušu, jej fungovanie, či už v pojmoch analytickej psychológie, alebo vo svojich predstavách (vedomie, nevedomie, komplexy, archetypy, ja a pod.), budeme s ňou na seminári pracovať. Zamyslite sa nad časťami, ktoré sú vám známe a môžu znamenať územia, ktoré máte prebádané. Sledujte  vnútornú krajinu a objavujte „biele miesta“, ktoré nie sú pre vás zmapované. Predstavte si, ako to asi vyzerá v hlbinách týchto území… čo sa nachádza pod povrchom.

Môžete svoju mapu duše namaľovať, nakresliť, vytvoriť ako koláž, alebo mandalu, prípadne použite vlastnú techniku, ktorá vám je blízka. Môžete sa inšpirovať knihami, Jungovými mandalami, mapami na internete, alebo zadanie vytvoriť podľa seba.​ Počas tvorby si môžete zapisovať myšlienky, asociácie, či inšpirácie, o ktoré by ste sa chceli podeliť s kolegami na seminári.

Literatura:

M. Stein: Jungova mapa duše, Emitos Brno 2016

J. Jacobi : Psychologie C.G.Junga, Portál Praha 2013

V. Kast  : Dynamika symbolů, Portál Praha 2000

C.G.Jung : Aion, Emitos Brno 2003 str.13 – 43

Kast, V; Riedel, I. – Vybrané spisy C. G. Junga

McGuire, W.; Hull, R. F. – Rozhovory s C. G. Jungem

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

RS-Etika (běhy 20,23/Pezinok)

14. března v 16:30 19:30

Jakub Nemček

Poprosím účastníkov aby sa pozastavili u reflexie vlastných pocitov ktoré v nich vyvoláva slovné spojenie etika v psychoterapii a etika v analýze. Etika sa v našej profesií často spojuje s pocitmi ako posudzovanie a je vnímaná ako neorganický a autoritatívny prístup k našej práci.

Vzťah k etike reprezentuje často náš vzťah ku komplexu autority a tým je do značnej miery tiež ovplyvnená naša schopnosť reflektovať vlastné postupy pri práci s pacientom.

V seminári sa zameriame na vnímanie etiky ako súčasť procesu uvedomovania a integrovania vlastných Tieňových aspektov, ktoré sa v nás konštelujú pri práci s špecifickým materiálom klienta. 

Opierať sa budeme predovšetkým o dielo Ericha Neumanna – Depth Psychology and a New Ethic.

Seminár bude koncipovaný kazuisticky.

Pezinok

Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
+ Google Mapa

RS-Aktivní imaginace aneb dialog vědomí s nevědomím (běhy 20,23/Praha II)

23. května v 17:00 20:00

Michal Pacvoň

V základech analytické psychologie stojí náhled, že proti vědomým postojům a názorům, proti vědomému sebepojetí, stojí na druhé straně síly, které s prvními mohou nebo nemusí být v souladu a které se mohou v životě člověka prosazovat různými způsoby. Obecně můžeme mluvit o nevědomí, konkrétněji o archetypech – v čele s archetypem bytostného já – o komplexech nebo třeba o vnitřních postavách. Terapeutická práce potom spočívá ve vynesení na světlo těchto nevědomých sil a v navázání dialogu mezi vědomím a nevědomím.

​V průběhu terapie nebo vlastního sebepoznání vzniká zásadní praktická otázka, jak se k těmto „nevědomým obsahům“ dostat. Hlavní a nejběžnější cestou k nim jsou sny. Jenže sny mají svá specificika. Například někteří klienti sny nenosí nebo si je nevybavují. U jiných klientů mohou být obsahy snů příliš vzdálené nebo nesrozumitelné, aby skutečně zasáhly do živého. Navíc mají sny velkou míru autonomie, takže si nelze „objednat“ sen, který by řešil téma, které klient přináší (třebas vytrvale). V tomto případě máme jako terapeuti na výběr různé symbolické techniky: sandspiel, řízené imaginace (KIP), pohlednice atd. Tyto techniky nám umožňují dát promluvit nevědomí, dát prostor spontaneitě, hře a kreativitě.

​Jung pro tyto účely používal techniku aktivní imaginace. Aktivní imaginace vzniká vždy, když necháme cosi ze sebe spontánně tvořit. Může to být spontánní nepromyšlené malování, spontánní pohyb, spontánní sochání, nebo spontánní vytváření slov z blekotání. Nicméně nejčastěji se s pojmem aktivní imaginace setkáme v souvislosti s Červenou knihou anebo s imaginativní prací s klienty, kdy se probudí fantazie, která spontánně tvoří imaginativní obsah podobný snovému obsahu. Důležité přitom je zejména fakt, že aktivní imaginace je od začátků spontánní, klientovy se nezadává žádný motiv, prostě se počká, co se samo vynoří. Úkolem terapeuta je pak spíše klienta během procesu doprovázet než ho řídit,

​Na semináři si představíme a vyzkoušíme metodu aktivní imaginace. Budeme mluvit o jejím uplatnění v terapeutické praxi a srovnáme ji s jinými metodami práce s nevědomím. Společně se přitom zamyslíme nad rozdíly mezi sny, vizemi, denními sny, aktivními imaginacemi a také nad možnostmi práce s nimi.

​   

Literatura:

Jung, Vybrané spisy 3, Osobnost a přenos, zejména část „Vztahy mezi vědomím a nevědomím“

von Franz, Psychoterapie, dostupné anglicky německy nebo francouzsky, kapitoly o aktivní imaginaci

Jung, Červená kniha

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

RS-Aktivní imaginace aneb dialog vědomí s nevědomím (běhy 20,23/Praha I)

22. května v 17:00 20:00

Michal Pacvoň

V základech analytické psychologie stojí náhled, že proti vědomým postojům a názorům, proti vědomému sebepojetí, stojí na druhé straně síly, které s prvními mohou nebo nemusí být v souladu a které se mohou v životě člověka prosazovat různými způsoby. Obecně můžeme mluvit o nevědomí, konkrétněji o archetypech – v čele s archetypem bytostného já – o komplexech nebo třeba o vnitřních postavách. Terapeutická práce potom spočívá ve vynesení na světlo těchto nevědomých sil a v navázání dialogu mezi vědomím a nevědomím.

​V průběhu terapie nebo vlastního sebepoznání vzniká zásadní praktická otázka, jak se k těmto „nevědomým obsahům“ dostat. Hlavní a nejběžnější cestou k nim jsou sny. Jenže sny mají svá specificika. Například někteří klienti sny nenosí nebo si je nevybavují. U jiných klientů mohou být obsahy snů příliš vzdálené nebo nesrozumitelné, aby skutečně zasáhly do živého. Navíc mají sny velkou míru autonomie, takže si nelze „objednat“ sen, který by řešil téma, které klient přináší (třebas vytrvale). V tomto případě máme jako terapeuti na výběr různé symbolické techniky: sandspiel, řízené imaginace (KIP), pohlednice atd. Tyto techniky nám umožňují dát promluvit nevědomí, dát prostor spontaneitě, hře a kreativitě.

​Jung pro tyto účely používal techniku aktivní imaginace. Aktivní imaginace vzniká vždy, když necháme cosi ze sebe spontánně tvořit. Může to být spontánní nepromyšlené malování, spontánní pohyb, spontánní sochání, nebo spontánní vytváření slov z blekotání. Nicméně nejčastěji se s pojmem aktivní imaginace setkáme v souvislosti s Červenou knihou anebo s imaginativní prací s klienty, kdy se probudí fantazie, která spontánně tvoří imaginativní obsah podobný snovému obsahu. Důležité přitom je zejména fakt, že aktivní imaginace je od začátků spontánní, klientovy se nezadává žádný motiv, prostě se počká, co se samo vynoří. Úkolem terapeuta je pak spíše klienta během procesu doprovázet než ho řídit,

​Na semináři si představíme a vyzkoušíme metodu aktivní imaginace. Budeme mluvit o jejím uplatnění v terapeutické praxi a srovnáme ji s jinými metodami práce s nevědomím. Společně se přitom zamyslíme nad rozdíly mezi sny, vizemi, denními sny, aktivními imaginacemi a také nad možnostmi práce s nimi.

​   

Literatura:

Jung, Vybrané spisy 3, Osobnost a přenos, zejména část „Vztahy mezi vědomím a nevědomím“

von Franz, Psychoterapie, dostupné anglicky německy nebo francouzsky, kapitoly o aktivní imaginaci

Jung, Červená kniha

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa

RS-Aktivní imaginace aneb dialog vědomí s nevědomím (běhy 20,23/Pezinok)

16. května v 16:30 19:30

Michal Pacvoň

V základech analytické psychologie stojí náhled, že proti vědomým postojům a názorům, proti vědomému sebepojetí, stojí na druhé straně síly, které s prvními mohou nebo nemusí být v souladu a které se mohou v životě člověka prosazovat různými způsoby. Obecně můžeme mluvit o nevědomí, konkrétněji o archetypech – v čele s archetypem bytostného já – o komplexech nebo třeba o vnitřních postavách. Terapeutická práce potom spočívá ve vynesení na světlo těchto nevědomých sil a v navázání dialogu mezi vědomím a nevědomím.

​V průběhu terapie nebo vlastního sebepoznání vzniká zásadní praktická otázka, jak se k těmto „nevědomým obsahům“ dostat. Hlavní a nejběžnější cestou k nim jsou sny. Jenže sny mají svá specificika. Například někteří klienti sny nenosí nebo si je nevybavují. U jiných klientů mohou být obsahy snů příliš vzdálené nebo nesrozumitelné, aby skutečně zasáhly do živého. Navíc mají sny velkou míru autonomie, takže si nelze „objednat“ sen, který by řešil téma, které klient přináší (třebas vytrvale). V tomto případě máme jako terapeuti na výběr různé symbolické techniky: sandspiel, řízené imaginace (KIP), pohlednice atd. Tyto techniky nám umožňují dát promluvit nevědomí, dát prostor spontaneitě, hře a kreativitě.

​Jung pro tyto účely používal techniku aktivní imaginace. Aktivní imaginace vzniká vždy, když necháme cosi ze sebe spontánně tvořit. Může to být spontánní nepromyšlené malování, spontánní pohyb, spontánní sochání, nebo spontánní vytváření slov z blekotání. Nicméně nejčastěji se s pojmem aktivní imaginace setkáme v souvislosti s Červenou knihou anebo s imaginativní prací s klienty, kdy se probudí fantazie, která spontánně tvoří imaginativní obsah podobný snovému obsahu. Důležité přitom je zejména fakt, že aktivní imaginace je od začátků spontánní, klientovy se nezadává žádný motiv, prostě se počká, co se samo vynoří. Úkolem terapeuta je pak spíše klienta během procesu doprovázet než ho řídit,

​Na semináři si představíme a vyzkoušíme metodu aktivní imaginace. Budeme mluvit o jejím uplatnění v terapeutické praxi a srovnáme ji s jinými metodami práce s nevědomím. Společně se přitom zamyslíme nad rozdíly mezi sny, vizemi, denními sny, aktivními imaginacemi a také nad možnostmi práce s nimi.

​   

Literatura:

Jung, Vybrané spisy 3, Osobnost a přenos, zejména část „Vztahy mezi vědomím a nevědomím“

von Franz, Psychoterapie, dostupné anglicky německy nebo francouzsky, kapitoly o aktivní imaginaci

Jung, Červená kniha

Pezinok

Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
+ Google Mapa

RS-Aktivní imaginace aneb dialog vědomí s nevědomím (běhy 20,23/Brno)

15. května v 17:00 20:00

Michal Pacvoň

V základech analytické psychologie stojí náhled, že proti vědomým postojům a názorům, proti vědomému sebepojetí, stojí na druhé straně síly, které s prvními mohou nebo nemusí být v souladu a které se mohou v životě člověka prosazovat různými způsoby. Obecně můžeme mluvit o nevědomí, konkrétněji o archetypech – v čele s archetypem bytostného já – o komplexech nebo třeba o vnitřních postavách. Terapeutická práce potom spočívá ve vynesení na světlo těchto nevědomých sil a v navázání dialogu mezi vědomím a nevědomím.

​V průběhu terapie nebo vlastního sebepoznání vzniká zásadní praktická otázka, jak se k těmto „nevědomým obsahům“ dostat. Hlavní a nejběžnější cestou k nim jsou sny. Jenže sny mají svá specificika. Například někteří klienti sny nenosí nebo si je nevybavují. U jiných klientů mohou být obsahy snů příliš vzdálené nebo nesrozumitelné, aby skutečně zasáhly do živého. Navíc mají sny velkou míru autonomie, takže si nelze „objednat“ sen, který by řešil téma, které klient přináší (třebas vytrvale). V tomto případě máme jako terapeuti na výběr různé symbolické techniky: sandspiel, řízené imaginace (KIP), pohlednice atd. Tyto techniky nám umožňují dát promluvit nevědomí, dát prostor spontaneitě, hře a kreativitě.

​Jung pro tyto účely používal techniku aktivní imaginace. Aktivní imaginace vzniká vždy, když necháme cosi ze sebe spontánně tvořit. Může to být spontánní nepromyšlené malování, spontánní pohyb, spontánní sochání, nebo spontánní vytváření slov z blekotání. Nicméně nejčastěji se s pojmem aktivní imaginace setkáme v souvislosti s Červenou knihou anebo s imaginativní prací s klienty, kdy se probudí fantazie, která spontánně tvoří imaginativní obsah podobný snovému obsahu. Důležité přitom je zejména fakt, že aktivní imaginace je od začátků spontánní, klientovy se nezadává žádný motiv, prostě se počká, co se samo vynoří. Úkolem terapeuta je pak spíše klienta během procesu doprovázet než ho řídit,

​Na semináři si představíme a vyzkoušíme metodu aktivní imaginace. Budeme mluvit o jejím uplatnění v terapeutické praxi a srovnáme ji s jinými metodami práce s nevědomím. Společně se přitom zamyslíme nad rozdíly mezi sny, vizemi, denními sny, aktivními imaginacemi a také nad možnostmi práce s nimi.

​   

Literatura:

Jung, Vybrané spisy 3, Osobnost a přenos, zejména část „Vztahy mezi vědomím a nevědomím“

von Franz, Psychoterapie, dostupné anglicky německy nebo francouzsky, kapitoly o aktivní imaginaci

Jung, Červená kniha

Brno – RS

Kounicova 26
Brno, 60200
+ Google Mapa