Narcismus – Jana Bryjová (18 & 20) Brno

25. 11. 2020 v 17:00 20:00

Kolektívne aspekty narcizmu / doba narcizmu / Vymedzenie pojmu narcizmus – základná symptomatológia NPO – terapeutické prístupy. Príspevok klasickej psychoanalýzy k pochopeniu narcistickej dynamiky /Freud – primárny narcizmus/ – psychoanalytické vývinové teórie /M.Mahler/ a vzťahové hnutie / M.Klein, J.Bolwby, M. Balint, A.Miller, D. Winnicot, Kernberg/ Self psychologia – Heinz Kohut – porovnanie s konceptom AP / Mario Jacoby/ – Príspevok Postjungiánov k problematike narcizmu- E.Neumann, M.Fordham, R.Ledermann, R.Gordon, M. Jacoby, K.Asper Príprava: skúste sivybaviť jednak vlastné skúsenosti so situáciou kedy ste boli zranení v sebaúcte. Pripravte si prípady z praxe resp. literárne a filmovo spracovanú narcistickú problematiku k diskusii. Vítané sú kazuistiky. Kľúčové slová: narcizmus, zrkadliaci a idealizujúci prenos, špecifiká protiprenosu v terapii, Persona / Falošné Self/ ako jeden z aspektov narcizmu, terapeutické prístupy – empatia, Archetyp raja, materský archetyp/ Literatúra: Asper,K., Opuštenost a sebeodcizení , Portál 2009 Jacoby, M., Touha po ráji , Emitos 2011 Jung, C.G.,- Výbor z díla III, Osobnost a prenos, Emitos 1998 Muller, L.Muller,A.,- Slovník analytické psychológie, Portál 2006 Jacoby, M., Individuation and Narcissism, Routledge 2017 Ledermann,R., Narcissistic disorder and its treatment in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018 Jacoby,M., Reflections on Heinz Kohut,s concept on narcissism in A.Samuels Psychopathology- Contemporary Jungian perspectives , Routledge 2018 Schwartz- Salant,N., Narcissism and Character Transformation McWilliams,N., Psychoanalytická diagnóza, Portál 2015 Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012 Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009/ Doporučená : Kohut,H., Obnova Self, Psychoanalýza, 1977 Miller, A., Drama nadaného dítěte, Triton 2012 Rohr, H.P., Narcismus-vnitřní žalář, Portál 2001 Rohr, H.P.,Nedostatečný pocit vlastní hodnoty, Portál 2013 Lasch, CH., Kultura narcismu, Triton 2016 Miller, A., -Drama nadaného dítěte, Triton 2012 Reddemann, L., Léčivá sila imaginace / Portál 2009 /

Podrobnosti

Datum:
25. 11. 2020
Čas:
17:00 – 20:00
Rubriky Akce:
, ,
Štítky Akce:
, , , ,
Webová stránka:
https://us02web.zoom.us/j/89335552111?pwd=bFk1UVYzaktWWEhROGVldzRHLzRZZz09

Pořadatel

Tomáš Mittelbach
Telefon:
+420605254265
E-mail:
sekretariat.csap@gmail.com

Virtuálno

Mužské a ženské archetypy – Z. Horňáková (16 & 18) Praha

náhradní termín za jaro 2019

 

Anotace

Všetci ľudia majú  vo väčšej, či menšej miere prístup k archetypom. Kontakt s nimi  sa odohráva v našich vzájomných vzťahoch. Celá oblasť archetypálnej psychológie je intenzívne diskutovaná a neustále revidovaná a prehlbuje našu znalosť vnútorného sveta človeka.

Cieľom RS bude hlbšie sa zoznámiť s problematikou ženských a mužských archetypov, ktoré sú dôležité v procese nášho zrenia. Každý z nás sa môže zoznamovať s osobnými, aj neosobnými vlastnosťami svojho preferovaného typu a popri tom zisťujeme, že do určitej miery sú v nás  prítomné všetky archetypy. Náš rast závisí na našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia  najprv porozumenie vlastnej archetypovej preferencii a v priebehu času, tak ako zrejeme porozumenie aj tým ostatným.

V seminári budeme vychádzať z konceptu štyroch ženských archetypov, tak ako ho popísala Tony Wolfová: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Pri zoznamovaní sa s mužskými archetypmi budeme vychádzať z práce R.Mooreho a D . Gillette : Král, Bojovník, Kúzelník, Milovník.

Mužské a ženské archetypy – Z. Horňáková (16 & 18) Pezinok

náhradní termín za jaro 2019

 

Anotace

Všetci ľudia majú  vo väčšej, či menšej miere prístup k archetypom. Kontakt s nimi  sa odohráva v našich vzájomných vzťahoch. Celá oblasť archetypálnej psychológie je intenzívne diskutovaná a neustále revidovaná a prehlbuje našu znalosť vnútorného sveta človeka.

Cieľom RS bude hlbšie sa zoznámiť s problematikou ženských a mužských archetypov, ktoré sú dôležité v procese nášho zrenia. Každý z nás sa môže zoznamovať s osobnými, aj neosobnými vlastnosťami svojho preferovaného typu a popri tom zisťujeme, že do určitej miery sú v nás  prítomné všetky archetypy. Náš rast závisí na našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia  najprv porozumenie vlastnej archetypovej preferencii a v priebehu času, tak ako zrejeme porozumenie aj tým ostatným.

V seminári budeme vychádzať z konceptu štyroch ženských archetypov, tak ako ho popísala Tony Wolfová: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Pri zoznamovaní sa s mužskými archetypmi budeme vychádzať z práce R.Mooreho a D . Gillette : Král, Bojovník, Kúzelník, Milovník.

Mužské a ženské archetypy – Z. Horňáková (16 & 18) Brno

náhradní termín za jaro 2019

 

Anotace

Všetci ľudia majú  vo väčšej, či menšej miere prístup k archetypom. Kontakt s nimi  sa odohráva v našich vzájomných vzťahoch. Celá oblasť archetypálnej psychológie je intenzívne diskutovaná a neustále revidovaná a prehlbuje našu znalosť vnútorného sveta človeka.

Cieľom RS bude hlbšie sa zoznámiť s problematikou ženských a mužských archetypov, ktoré sú dôležité v procese nášho zrenia. Každý z nás sa môže zoznamovať s osobnými, aj neosobnými vlastnosťami svojho preferovaného typu a popri tom zisťujeme, že do určitej miery sú v nás  prítomné všetky archetypy. Náš rast závisí na našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia  najprv porozumenie vlastnej archetypovej preferencii a v priebehu času, tak ako zrejeme porozumenie aj tým ostatným.

V seminári budeme vychádzať z konceptu štyroch ženských archetypov, tak ako ho popísala Tony Wolfová: Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. Pri zoznamovaní sa s mužskými archetypmi budeme vychádzať z práce R.Mooreho a D . Gillette : Král, Bojovník, Kúzelník, Milovník.

Hraniční Porucha – Ervin Široký (18 & 20) Praha

https://us02web.zoom.us/j/87147555285?pwd=alJVRUhBMi9BMjlKdFY4UCtpSWd5Zz09

Meeting ID: 871 4755 5285
Passcode: 958175

 

Anotace:

Budeme navazovat na předešlé téma vývojových teorií, zaměříme se na rané vývojové fáze, v nichž závažné osobnostní poruchy vznikají. Všimneme si souvislostí hraniční a narcistní poruchy. Věnovat se budeme velké psychoterapeutické výzvě – hraniční poruše osobnosti:

vznik hraniční poruchy (dále HPO)
terapeutická diagnostika HPO
kazuistické příklady
specifika psychoterapie toto úrovně

Literatura:
veškerá literatura vývojových teorií

Nancy McWilliams: Psychoanalytická diagnóza

vzhledem k tomu, že neznám českou monografii, kterou bych doporučil, prosím o lovení tématu např. zde:
Röhr: Hraniční porucha (ale k této knize mám výhrady)
Blanckovi: Ego psychologie, její teorie a praxe (ale je to již historický pramen a kromě toho se bude těžko shánět)
jakákoli jiná literatura na toto téma

Příprava:
účastníci nechť si připraví sdělení o své vlastní zkušenosti s HPO – ze své psychoterapeutické praxe, ze života, z filmů…

RS Hraniční Porucha – Ervin Široký (18 & 20) Pezinok

Akce přesunuta na Čtvrtek v běžném termínu

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82739563907?pwd=WGppV2pJTGhJOVJCUWNEYURnSTZkUT09

Meeting ID: 827 3956 3907
Passcode: 859099

 

Anotace:

Budeme navazovat na předešlé téma vývojových teorií, zaměříme se na rané vývojové fáze, v nichž závažné osobnostní poruchy vznikají. Všimneme si souvislostí hraniční a narcistní poruchy. Věnovat se budeme velké psychoterapeutické výzvě – hraniční poruše osobnosti:

vznik hraniční poruchy (dále HPO)
terapeutická diagnostika HPO
kazuistické příklady
specifika psychoterapie toto úrovně

Literatura:
veškerá literatura vývojových teorií

Nancy McWilliams: Psychoanalytická diagnóza

vzhledem k tomu, že neznám českou monografii, kterou bych doporučil, prosím o lovení tématu např. zde:
Röhr: Hraniční porucha (ale k této knize mám výhrady)
Blanckovi: Ego psychologie, její teorie a praxe (ale je to již historický pramen a kromě toho se bude těžko shánět)
jakákoli jiná literatura na toto téma

Příprava:
účastníci nechť si připraví sdělení o své vlastní zkušenosti s HPO – ze své psychoterapeutické praxe, ze života, z filmů…

Hraniční Porucha – Ervin Široký (18 & 20) Brno

https://us02web.zoom.us/j/83595340382?pwd=MWphMUM4WVkwQVBTTFF1eHFiNTQ1dz09

Meeting ID: 835 9534 0382

Passcode: 504384

 

Anotace:

Budeme navazovat na předešlé téma vývojových teorií, zaměříme se na rané vývojové fáze, v nichž závažné osobnostní poruchy vznikají. Všimneme si souvislostí hraniční a narcistní poruchy. Věnovat se budeme velké psychoterapeutické výzvě – hraniční poruše osobnosti:

vznik hraniční poruchy (dále HPO)
terapeutická diagnostika HPO
kazuistické příklady
specifika psychoterapie toto úrovně

Literatura:
veškerá literatura vývojových teorií

Nancy McWilliams: Psychoanalytická diagnóza

vzhledem k tomu, že neznám českou monografii, kterou bych doporučil, prosím o lovení tématu např. zde:
Röhr: Hraniční porucha (ale k této knize mám výhrady)
Blanckovi: Ego psychologie, její teorie a praxe (ale je to již historický pramen a kromě toho se bude těžko shánět)
jakákoli jiná literatura na toto téma

Příprava:
účastníci nechť si připraví sdělení o své vlastní zkušenosti s HPO – ze své psychoterapeutické praxe, ze života, z filmů…

 

ODPADÁ – Jörg Rasche – Přenos & Proti-protipřenos (18 / Z)

Vážené kolegyně a kolegové,

 

Předběžně plánovaný webinář Jörga Rasche v termínu 23.-25.10. bohužel neproběhne.

Email píši takto hromadně, neboť cítím, že výsledky jednání s Jörgem Rasche reflektují naší současnou situaci a pozici, ačkoliv jsme doufali v pozitivní zkušenost pro budoucí semináře. Víkendové semináře, tak jak byly koncipovány, není možné převést do virtuální podoby.

Jörg Rasche si sám nedovedl představit, jak by seminář měl proběhnout a jeho předchozí pocity z virtuálních akcí byly smíšené.

Hlavní nepříjemností, je však (ne)možnost prezentace případů, kazuistik a hlouběji o nich hovořit ve formátu virtuálního semináře. Což je u tématu Přenosu – Protipřenosu dosti důležitým bodem.

 

Mrzí nás, pokud jsme ve vás vyvolali naději, ale doufáme, že seminář proběhne v budoucnu, v příhodnějších podmínkách.

Případné platby budou samozřejmě vráceny

ODPADÁ – Sen – E. Široký (18 / Z) Poprad

Informace pro účastníky:

 

Základní orientaci v tématu mohou účastníci získat v uvedené literatuře. Na skupinovou práci v neděli prosím každého o přípravu snového materiálu, kterým můžete do skupinové práce přispět. Může se jednat o sny Vašich klientů, o vlastní sny, časté snové motivy, s nimiž si nevíte rady apod.

 

Účast na páteční přednášce je podmínkou účasti na celém semináři – k tématům z přednášky se budeme vracet.

 

Základní literatura: 

AEPPLI, Ernst: Psychologie snu. Sagittarius, Praha 2001

DIECKMANN, Hans: Sny jako řeč duše. Portál, Praha 2004

HILLMAN, James: Sny a podsvětí. Portál, Praha 1999

JUNG, Carl Gustav: Výbor z díla I. Nakl. T. Janečka, Brno 1996, kap. 8, 9, 10, s. 131- 240

KASTOVÁ, Verena: Sny. Portál 2013

ŠIROKÝ, Hugo: Meze a obzory psychoanalýzy. Triton, Praha 2001, s. 183-232

 

Doplňující literatura: 

BOSNAK, Robert: A Little Course in Dreams. Shambala, Boston 1998

BOSNAK, Robert: Tracks in the Wilderness of Dreaming. Delacorte Press, New York 1996

BOSS, Medard: Včera v noci se mi zdálo. Avicenum, Praha 1994

DELANEYOVÁ, Gayle: Sexuální sny a jak jim rozumět. Eminent, Praha 2000

FRANZ von, Marie-Louise: Sen a smrt. Portál, Praha 2000

FREUD, Sigmund: Výklad snů. (in Sebrané spisy S. F. 2. a 3. kniha) Psychoanalytické nakl., Praha 1998

JUNG, Carl Gustav: Dream Analysis. Princeton, New Jersey 1984

JUNG, Carl Gustav: Dreams. Princeton, New Jersey 1974

LaBERGE, Stephen: Lucidní snění. DharmaGaia, Praha 2006

Namkhai Norbu Rinpočhe: Jóga snu. Avatar, Praha 2001

SANFORD, John A.: Sny a léčení. Nakl. T. Janečka, Brno 1992

SPURR Pam: Jak porozumět dětským snům. Anag, Olomouc 2008

 

Časový harmonogram:

 

Pátek 17:00 – 20:00

neveřejná přednáška a diskuse: Mezi skutečností a snem

 

Sobota 09:00 – 18:00 (dvě hodiny přestávka na oběd)

seminář

 

Neděle 9-13

skupinová práce se sny

                 

 

 

Vývojové teorie – Jolana Bucková

30. 9. 2020 v 17:00 20:00

Zveme vás na seminář je určen především pro běhy 18 a 20, jež jej mají zahrnuty v poplatku za výcvik.

Ostatní členové ČSAP se mohou také zúčastnit, je však nutné se předem přihlásit na email garantovi regionálních seminářů Ervinu Širokému alespoň 6 dní před konáním semináře a na místě zaplatit poplatek 250 Kč.

Vývojové teorie – Jolana Bucková

Seminář si klade za cíl prohloubit znalosti o vývojových teoriích v psychoanalýze a analytické psychoterapii formou moderované diskuse. Od účastníků předpokládá aktivní zapojení a alespoň základní orientaci v  problematice. Diskutovat budeme o vývojových teoriích psychoanalýzy (S. Freud, E. Erikson, M. Mahlerová, M. Kleinová) a analytické psychologie (M.Fordham a M. Neumann). Budeme hledat odpovědi na otázky, jako např.: Jaký přínos má znalost vývojových teorií? Které teze považujeme za stále aktuální a které nám mohou připadat překonané? Které poznatky můžeme aplikovat v praxi a jakou s tím máme zkušenost?

Jako přípravu na seminář doporučuji k prostudování:

1. Müller, L, Müller, A.: Slovník analytické psychologie. Praha, Portál, 2006.

hesla: – archetyp, bytostné Já, individuace, komplex, přenos/protipřenos, symbol,

–  psychologie analytická, psychologie archetypová, psychologie self, psychologie vývojová, psychoanalýzy kleiniánská, psychoterapie analytická

–  E. Neumann:  já – bytostné Já, osa,

já – integrální,

já – nouzové,

filializace já,

centroverze

automorfismus

pole psychické,

psýché kolektivní,

skutečnost jednotná,

prvotní vina

2. P. Fonagy, M. Target: Psychoanalytické teorie: Perspektivy z pohledu vývojové patologie. Praha, Portál, 2005.

– Úvod (str.17 – 45),

– S. Freud: Psychosexuální vývoj (str. 52 – 55),

– E. Erikson (str. 71 – 72),

– M. Mahler (str. 101 – 109),

– M. Klein (str. 129 – 146)

Zdroje dostupné na internetu:

E. Urban: Fordham
A. Stevens: Fordham
M. Francová: BP Vývoj osobnosti u dětí předškolního a školního věku z pohledu analytické psychologie

Další materiály k tématu sdílené zde

Zdroje dostupné na internetu:

Další materiály k tématu sdílené zde

Podrobnosti

Datum:
30. 9. 2020
Čas:
17:00 – 20:00
Rubriky Akce:
, ,
Štítky Akce:
, , ,
Webová stránka:
https://us02web.zoom.us/j/88112335327?pwd=VzBjS1NoK21XNjJiU0paNU5MTG5BZz09

Pořadatel

Tomáš Mittelbach
Telefon:
+420605254265
E-mail:
sekretariat.csap@gmail.com

Virtuálno

ZRUŠENO – VS – Symbol (III. termín) 20 / Z

11. 12. 2020 v 17:00 13. 12. 2020 v 13:00

Děkujeme za pochopení

Podrobnosti

Zahájení:
11. 12. 2020 v 17:00
Ukončení:
13. 12. 2020 v 13:00
Rubriky Akce:
,
Štítky Akce:
, ,

Pořadatel

Jana Bryjová
Telefon:
+421 905 212 388
E-mail:
jana.bryjova@gmail.com

Poprad

Hviezdoslavova 12
Poprad, Tatranská galéria, Art Club, Slovensko
+ Google Mapa

Vývojové teorie – Jolana Bucková

24. 9. 2020 v 17:00 20:00

Zveme vás na seminář je určen především pro běhy 18 a 20, jež jej mají zahrnuty v poplatku za výcvik. Ostatní členové ČSAP se mohou také zúčastnit, je však nutné se předem přihlásit na email garantovi regionálních seminářů Ervinu Širokému alespoň 6 dní před konáním semináře a na místě zaplatit poplatek 250 Kč.   Vývojové teorie – Jolana Bucková Seminář si klade za cíl prohloubit znalosti o vývojových teoriích v psychoanalýze a analytické psychoterapii formou moderované diskuse. Od účastníků předpokládá aktivní zapojení a alespoň základní orientaci v  problematice. Diskutovat budeme o vývojových teoriích psychoanalýzy (S. Freud, E. Erikson, M. Mahlerová, M. Kleinová) a analytické psychologie (M.Fordham a M. Neumann). Budeme hledat odpovědi na otázky, jako např.: Jaký přínos má znalost vývojových teorií? Které teze považujeme za stále aktuální a které nám mohou připadat překonané? Které poznatky můžeme aplikovat v praxi a jakou s tím máme zkušenost? Jako přípravu na seminář doporučuji k prostudování: 1. Müller, L, Müller, A.: Slovník analytické psychologie. Praha, Portál, 2006. hesla: – archetyp, bytostné Já, individuace, komplex, přenos/protipřenos, symbol, –  psychologie analytická, psychologie archetypová, psychologie self, psychologie vývojová, psychoanalýzy kleiniánská, psychoterapie analytická –  E. Neumann:  já – bytostné Já, osa, já – integrální, já – nouzové, filializace já, centroverze automorfismus pole psychické, psýché kolektivní, skutečnost jednotná, prvotní vina 2. P. Fonagy, M. Target: Psychoanalytické teoriePerspektivy z pohledu vývojové patologie. Praha, Portál, 2005. – Úvod (str.17 – 45), – S. Freud: Psychosexuální vývoj (str. 52 – 55), – E. Erikson (str. 71 – 72), – M. Mahler (str. 101 – 109), – M. Klein (str. 129 – 146)   Zdroje dostupné na internetu:   Další materiály k tématu sdílené zde  

Podrobnosti

Datum:
24. 9. 2020
Čas:
17:00 – 20:00
Rubriky Akce:
, ,
Štítky Akce:
, , , ,
Webová stránka:
https://us02web.zoom.us/j/85024041995?pwd=OHhGY3FhdkxnOUFLV25PSldUK05pdz09

Pořadatel

Zuzana Horňáková
Telefon:
+421 918 455 775
E-mail:
tempreanima@gmail.com

Pezinok

Holubyho 35
Pezinok, Slovensko