VS – Archetyp (23/Brno)

23. února v 17:00 25. února v 12:00

Petr Patočka

Archetyp představuje jeden z ústředních pojmů Jungovy nauky a tuto pozici si do značné míry udržuje i v dalším vývoji analytické psychologie. Koncept vzešel z Jungova pozorování paralel mezi individuální psýché a kolektivními představmi v tradičních mytologiích. Nemalou úlohu přitom sehrál také jeho osobní experiment se sebou, který se odráží v jeho Červené knize. Seminář má účastníkům přiblížit Jungův koncept archetypu, jeho vývoj a význam v rámci teorie i praxe analytické psychologie. Předmětem diskuse budou i kritické pohledy na teorii archetypu, které se v rámci vývoje anylytické psychologie ozývají. Budeme hledat osobní setkání s tímto konceptem.

Klíčová slova: archetyp, C. G. Jung, analytická psychologie, kolektivní nevědomí, Červená kniha

Literatura:

C. G. Jung: Aion, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2003, str. 13-43.
Vzpomínky, sny a myšlenky, Atlantis, Brno 1998, str. 158-205.
E. Edinger: Já a archetyp, Portál, Praha 2006.
J. Hollis: Mytologémata, Emitos, Brno 2009.
V. Kast: Dynamika symbolů, Portál, Praha 2000, str. 97-128.
J. Jacobi: Psychologie C. G. Junga, Portál, Praha 2013, str. 36-40, 48-57, 116-139.
L. Müller, A. Müller: Slovník analytické psychologie, Portál, Praha 2006, heslo „Archetyp“ a odpovídající další hesla.
M. Stein, Jungova mapa duše, Emitos, Brno 2016, odpovídající kapitoly.

Účastníci ať si přinesou kreslicí potřeby.

Brno – Podané ruce

Hilleho 5
Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna) Česká republika
+ Google Mapa

VS-Symbol a symbolický život (23/Brno)

13. 10. 2023 v 17:00 15. 10. 2023 v 13:00

Ludvík Běťák

Seminář slouží k teoretickému a prožitkovému seznámení se základními aspekty symbolů a jejich významem v životě a psychoterapii.  

Předpokladem  smysluplné účasti je  je předběžná orientace v doporučené literatuře a formulování nejméně tří  otázek , které se k tématu vztahují. 

Seminář bude zahrnovat kazuistické příklady  a  praktické ukázky  práce se symbolickým materiálem v terapeutickém resp. sebepoznávacím rámci.  

Povinná literatura:

Müller, L., Müller, A.(ed): Slovník analytické psychologie, Portál 2006

Kastová, V.: Dynamika symbolů, Portál 2000

Doporučená:

– C.G. Jung: Výbor z díla V.: Snové symboly individuačního procesu, především 2. a 3. kapitola

– C.G. Jung: Výbor z díla VII: Symbol a libido

– C.G. Jung: Výbor z díla VIII: Hrdina a archetyp matky

– C.G. Jung: Červená kniha 

– Wollschläger M. a G.: Symbol v diagnostice a psychoterapii, Portál 2002

Brno – Pomezí

Kounicova 3a
Brno, Česká republika
+ Google Mapa