VS – Sand Spiel (20/Praha)

12. dubna v 17:00 14. dubna v 12:00

Pavel Zach

Sandplay vytvořila Jungova žačka Dora Kalff, která v práci se sériemi obrazů vzniklých hrou na písku spatřovala paralelu s prací se snovými obrazy.

Seminář poskytne základní informace o technice Sandplay – od pískoviště a jeho vybavení, přes různé možnosti využití hry na písku až po praktická vodítka pro práci terapeuta.

Těžištěm semináře bude sebezkušenostní část, která každému účastníkovi umožní zažít sebe sama jak v roli terapeuta doprovázejícího hru na písku, tak v roli toho, kdo si hraje.

Bude možnost využít Sandplay i v rámci supervize případů účastníků.

Doporučená literatura:

Müller, L., Müller A. (eds): Slovník analytické psychologie. Heslo Sandplay. Praha, Portál, 2006.

Praha – BeBalanced

Rybničná 18
Praha 6, Praha 162 00 Česká republika
+ Google Mapa
Registrace
Bylo dosaženo limitu pro počet registrovaných účastníků. Můžete se zařadit na seznam čekajících / náhradníků a dostanete informaci, pokud se uvolní místo

Přidat na seznam čekajících / náhradníků

Tribe Loading Animation Image