RS – Závislosti – Petr Patočka (18 & 20) Brno

7. 4. 2021 v 17:00 20:00

Seminář „Závislosti“

doporučená literatura:

K. Kalina a kol., Drogy a drogové závislosti, sv. 1 a 2, Praha 2003

Peter T. Furst, Halucinogeny a kultura, Dharma Gaia, Praha 1996

Hans-Peter Röhr, Závislé vztahy, Portál, Praha 2011

Luigi Zoja, Drugs, Addiction and Initiation, Daimon Publishers, 2000
                    Sehnsucht nach der Wiedergeburt, Daimon Verlag, 1986

Účastnící semináře ať pouvažují o možných archetypových konstelacích v pozadí závislosti.

Registrace

Tomáš Mittelbach

+420605254265

Registrace