RS-Synchronicita (běhy 20,23/Pezinok)

7. června v 14:00 17:00

Jana Vašková

Synchronicita jako „smysluplná náhoda“ a „princip akauzálního spojení“ byla provokativní hypotézou již v době svého vzniku a zůstala jí dodnes. V ní C. G. Jung usiloval o rozšíření základních představ západního světa o přírodě a psychice. Požadavkem, abychom do svých nejzákladnějších filosofických a vědeckých názorů na svět zahrnuli jedinečné individuální životní zkušenosti a vytvořili pro ně prostor. Jung zpochybnil status quo a vyzval nás, abychom překročili snadno vysvětlitelné, abychom překonali omezení reduktivního popisu světa na příčinu a následek a abychom viděli psychiku jako zakotvenou v podstatě světa.

Joseph Cambray

Jungova myšlenka synchronicity představuje  pravděpodobně jeho nejradikálnější přístup a je  nejobtížnější  integrovatelná do  hlavního proudu myšlení .

Pokusíme se  na semináři  přiblížit Jungovo  pojetí  z hlediska  současně vědy  a zahrnout i zkušenosti, poznatky i pojetí synchronicity  účastníků semináře.

Prosím,  zamyslete se

Jaké jsou vaše zkušenosti se synchronicitou

Zda, kde a kdy jste se se  synchronistickými událostmi  setkali 

Co znamenají pro vás

Jaký je podle vás jejich  význam v terapeutickém procesu

 Doporučená literatura

Slovník analytické psychologie

C.G.Jung: Vybrané spisy II, str. 357 – 372

V.Kastová: Dynamika symbolu str. 128 – 145

M.Stein: Jungova mapa duše , str.  197 – 215

K dalšímu studiu :

M-L.von Franz: Věštění a synchronista

C.G. Jung a W. Pauli:  Příroda a duše

 C.G.Jung, R. Wilhelm: Tajemství zlatého květu

D. Begg: Synchronicita – moderní pojetí

Zamyslete  ještě,  nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení:

a Existuje kolektivní nevědomí a všechny mysli jsou propojeny.

b Věřím v osud a v to, že synchronicity jsou součástí skrytého plánu.

c Zážitky synchronicity jsou adaptivní; pomáhají jedinci k osobnímu růstu

.

d Synchronicity vznikají v důsledku přenosu, protipřenosu a terapeutického vztahu.

e K synchronicitám dochází proto, že je třeba vyjádřit nějaký důležitý nevědomý materiál.

f Synchronicity jsou náhoda náhody,kterým jednotlivci někdy přisuzují význam.

g Synchronicity jsou znamením „božského zásahu“ v duchovním nebo náboženském smyslu.

Kdy je podle vás pravděpodobnější výskyt synchronistických události  v klinickém prostředí? Uveďte, prosím, nakolik souhlasíte/nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení:

a Pokud má klient/pacient zvýšenou emoční intenzitu nebo je v negativním emočním stavu.

b Pokud se klient/pacient uzavírá do sebe nebo zatajuje informace klinickému lékaři a

potřebuje si vybudovat nebo udržet pocit spojení s klinickým lékařem.

c Když nastane zlom v léčbě nebo terapii.

d Když jsou interakce obvykle radostné nebo harmonické (např. existuje pozitivní terapeutické spojenectví nebo vztah mezi pacientem a lékařem).

Otázky jsou převzaty z článku

Synchronicity in the therapeutic setting: A survey of practitioners

Elizabeth Roxburgh, Chris Roe

Pezinok

Holubyho 35
Pezinok, Slovensko
+ Google Mapa
Registrace

Registrovat

Only 5 spots left
Tribe Loading Animation Image