RS – PT u onkologicky nemocných – Tomáš Chodúr (18 & 20) SK

Anotácia
V priebehu seminára sa bližšie zoznámime s onkológiou a jej špecifikami. Predmetom budú témy, ktoré onkologické ochorenie a jeho liečba prináša, a s ktorým konfrontuje nielen pacienta, ale každého v jeho okolí, vrátane terapeuta. Okrem archetypálnych aspektov liečenia, smrti a konca sa dotkneme aj otázky zmyslu života, spirituality, či významu symbolu a rituálu. Jednotlivé témy budú doplnené krátkymi kazuistikami.

Príprava
Okrem nižšie uvedenej literatúry bude užitočné vrátiť sa k vlastným skúsenostiam so stratou alebo kontaktu so smrťou. K viere či predstave o tom, čo človeka po smrti čaká. Kde sa s témou stretávate vo vlastnom živote, ako ju zažívate v psychoterapii.

Doporučená literatúra:
FRANZ, Marie-Louise von. Sen a smrt: o čem vypovídají sny umírajících. Praha: Portál, 2000. Spektrum (Portál). ISBN 80-7178-404-4.
HERZOG, Edgar. Psýché a smrt: démoni smrti ve folkloru, mýtech a snech. Brno: Emitos, 2012. Megaron. ISBN 978-80-87171-27-1.
JUNG, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Kapitola: Duše a smrt. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2001. ISBN 80-7108-213-9.
YALOM, Irvin D. Pohled do slunce: o překonávání strachu ze smrti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-376-5.

Registrace