RS – Psychózy – Pavel Zach (18 & 20 / Praha II)

ZMĚNA ODKAZU !!!!!

ČSAP Sekretariát is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Psychozy – Zach (náhradní odkaz)
Time: Jan 20, 2021 17:00 Prague Bratislava

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85742540096?pwd=M3EvZ015RUNlc0VHZjBEUEhyeW9FZz09

Meeting ID: 857 4254 0096
Passcode: 695283

 

 

Během semináře se seznámíme se základními typy psychotického onemocnění, jejich charakteristikami, dynamikou nemoci a formami léčby a terapie.

Příprava
Účastníci semináře nechť si vybaví, kdy a pokud se s psychotickým onemocněním setkali – ať již v terapii, osobní soukromé zkušenosti s druhým člověkem, nebo při četbě beletrie či v kinematografii. Ať se pokusí shrnout si základní rysy nemoci, které jim utkvěly.
Pro přípravu na seminář také vyjděte z přiložené kazuistiky – pokuste se zachytit to, co považujete v příběhu Tadeáše za základní rysy psychotického onemocnění, a odpověďte si na otázku, co byste od odborníků (a jakých) nejvíce potřebovali, kdybyste se ocitli v situaci Tadeáše.

Další doporučená literatura:
Mentzos, S.: Dynamika duševní nemoci. Praha, Portál 2005.
Jung, C. G.: Výbor z díla I. Kapitola Schizofrenie. S. 371-392. Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka 1997.
Campbell, J.: Mýty. Kapitola Schizofrenie aneb vnitřní cesta. Praha, Pragma 1998.

 

Registrace