VS – Komplex (23/Brno)

3. května v 17:00 5. května v 18:00

Jana Vašková

„Komplexy jsou živoucími součástmi nevědomé duše a pouze jejich prostřednictvím
dokážeme usuzovat na její existenci a její složení“ (C.G.Jung)


„Komplex slouží jako most mezi světem archetypu a říší osobní zkušenosti. Ať již komplex
snese archetyp z Olympských výšin na zem nebo ho vynese z lůna Velké matky učiní z něj
něco méně typického a více vrstevnatého. Komplex umožní archetypu ´zabydlet se´
v životní realitě. Tím, že komplexy naruší archetypickou celost a obsáhnou naše nedostatky
a slabosti, nás oživí jako smrtelné a živoucí lidské bytosti.“ (Erel Shalit)


Co určuje naše vnímání, myšlení a prožívání, co ovlivňuje naše chování, co stojí v pozadí
našich snů a fantazií a zaměřuje naše touhy a očekávání? A co je to, co nás mnohdy odcizuje
nám samotným? Odkud pochází energie, která se nás tu a tam zmocní a my si následně
klademe otázku: co nás to posedlo? Jsme skutečně pány ve svém domě, jak se domníváme?
Účastníci  budou mít příležitost setkat se s komplexy tak, jak  se vyjevují   v mýtech a
pohádkách a především projevují v životech a  příbězích klientů i jejich vlastních jako
překážky  i podněty  vývoje. Případová práce přiblíží podoby komplexů a způsoby a
možnosti práce s nimi.
  
Doporučení:
Přečíst : Mýtus o Héfaistovi, pohádka bří Grimmů  „Jednoočka, Dvouočka, Trojočka“  a
přinést vlastní  zkušenosti s komplexy tak, jak je účastníci potkávají ve svém životě, při
četbě, práci s klienty, filmech, příbězích…
Literatura   
Kast, V.: Dynamika symbolu – Aspekty komplexu 
Jung, C. G.: Vybrané spisy I.: Obecné pojednání k teorii komplexu
Jung, C.G.: Analytická psychologie;  její teorie a praxe – Přednáška 3. 
Slovník analytické psychologie :  hesla komplex,  komplex otcovský, mateřský,
sourozenecký, jáský ; diagnóza komplexu
Stein, M.: Mapa duše , kapitola Obydlené vnitrozemí
 
Další literatura:
Kast, V.: Otcové-dcery, matky-synové
Kast, V.: Nebuďte obětí     
Jacobi, J.: Psychologie  C.G. Junga –  Komplex
Corneau: Anatomie lásky
Millerova: Dětství je drama 
Shalit: Komplexy


Vezměte si, prosím, s sebou potřeby  na malování.

Pátek 17 – 19 hodin

Sobota 9 – 18 hodin, polední pauza dle domluvy

Neděle 9 – 13 hodin

Brno – Podané ruce

Hilleho 5
Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna) Česká republika
+ Google Mapa
Registrace
Bylo dosaženo limitu pro počet registrovaných účastníků. Můžete se zařadit na seznam čekajících / náhradníků a dostanete informaci, pokud se uvolní místo

Přidat na seznam čekajících / náhradníků

Tribe Loading Animation Image