VS – Analytická párová a rodinná terapie (20/Brno)

17. května v 17:00 19. května v 12:00

Jolana Bucková

Na semináři shrneme teoretická východiska analytické psychologie pro práci s páry a rodinami (teorie komplexů a párová dynamika, koncept archetypu stínu, animy/anima, vývojové teorie) a obecné psychodynamické koncepce (psychický konflikt a obranné mechanismy). Připomeneme si základní principy při práci s páry a rodinami a konkrétní možnosti práce s emocemi a konflikty v terapeutickém sezení. Nabídnu přehled relevantních odborných textů v rámci analytické psychologie i mimo ni.

Představím specifické diagnosticko-terapeutické metody, které nabízí analytická psychologie při práci s páry a rodinami (využití projektivních metod kresebných, imaginativních i práci s obrazy a dalším symbolickým materiálem). Budeme se zabývat jak jejich teoretickým ukotvením, tak jejich využitím v praxi. Praktické využití metod si přiblížíme jak na kazuistických příkladech, tak i sebezkušeností. Prosím proto účastníky, aby měli sebou své oblíbené potřeby na kreslení/malování.

Doporučená literatura:

Bucková, J. (2024). Analytická párová psychoterapie – teoretická východiska a praxe.   https://journals.muni.cz/psychoterapie

Černý, K. (2018). Dvojice, terapeutická metoda manželů Černých: Popis metody, teoretické zakotvení a experimentální administrace. [Diplomová práce, FF MU Brno].

Gugenbühl-Craig, A.(2001). Manželství je mrtvé, ať žije manželství. Gemini 99.

Nellová, R. (2009). Používání snů v párovém poradenství a terapii. Jungiánský přístup. Emitos a Nakladatelství Tomáše Janečka.

Rieger, Z., & Vyhnálková, H. (1996). Ostrov rodiny. Integrující přístup pro práci s rodinou. Příručka pro odborníky. Konfrontace.

Willi, J. (1998). Párová terapie. Analyticky orientovaná párová terapie: použití koncepce „koluze“: zacházení s terapeutickým trojúhelníkem. Konfrontace.

Brno – Podané ruce

Hilleho 5
Brno, Vchod za rohem z náměstí 28. října směrem do suterénu (Podaná Kavárna) Česká republika
+ Google Mapa
Registrace
Bylo dosaženo limitu pro počet registrovaných účastníků. Můžete se zařadit na seznam čekajících / náhradníků a dostanete informaci, pokud se uvolní místo

Přidat na seznam čekajících / náhradníků

Tribe Loading Animation Image