ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Korespondenční a fakturační adresa ČSAP
Česká společnost pro analytickou psychologii, z. s.
Pekařská 424, 602 00 Brno
IČO: 65341139
DIČ: CZ65341139

Bankovní spojení
Číslo účtu: 181889370 / 0300
IBAN: CZ58 0300 0000 0001 8188 9370
BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Specifický symbol (SS) = osobní číslo*

Variabilní symbol (VS) = určení platby**

* Specifický symbol (SS) = osobní číslo
Ke každé platbě uvádějte prosím jako specifický symbol Vaše osobní číslo, které budete moci nalézt po přihlášení na web u Vašeho jména (vlevo nahoře), případně také ve Vašem profilu v sekci „Uživatelé“.

**Variabilní symbol (VS) = určení platby

Ke každé platbě uvádějte prosím také variabilní symbol, který určuje, o jakou platbu se jedná. Variabilní symboly jsou uvedeny u jednotlivých druhů plateb níže.

Žádosti o faktury je třeba podávat před platbou na email sekretariátu, následně pak již možno přímo účetní

Členství

Příspěvek Frekventanta
Příspěvek Základní

Příspěvek Frekventanta

 • VS: 1 nebo 2 + letopočet roku (letní semestr = 1,  zimní semestr = 2 | pět číslic)
 • Platba se platí pololetně
 • Data splatnosti: do 31. srpna (zimní semestr daného roku), do 31. ledna (letní semestr daného roku)
 • Výše platby: 7 800 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu při platbě do data splatnosti, 8 300 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu při platbě pozdější

Členský příspěvek Frekventanta je třeba uhradit do konání prvního semináře daného semestru. V případě komplikací ohledně provedení platby se, prosíme, obracejte na sekretariát.

Zaplacení členského příspěvku Frekventanta opravňuje účastníka výcviku k návštěvě regionálních teoretických seminářů a víkendových seminářů s preferencí pro jeho běh v daném semestru. Je možné se zúčastnit i jiných seminářů, které nejsou explicitně určeny danému běhu frekventanta, tyto semináře je však nutné uhradit zvlášť.

Účastník výcviku je Čl. p. Frekventanta povinen uhradit v plné výši i v případě, že se nemůže zúčastnit všech seminářů. Pokud se semináře, který je určen jeho běhu, nemůže zúčastnit, část semestrální platby určená k uhrazení daného semináře propadá. Seminář si lze později nahradit, ovšem je nutné jej uhradit zvlášť.
Udělení jakékoliv výjimky závisí na rozhodnutí předsednictva ČSAP – viz níže, sekce Dodatek, storno 

Příspěvek Základní

Tento příspěvek je placen po ukončení teoretické části výcviku nebo při přerušení výcviku.

 • VS: 2020 (pro trvalý příkaz, případně letopočet roku za který je platba hrazena)
 • Platba se platí ročně (za kalendářní rok)
 • Datum splatnostido 31. ledna (daného roku)
 • Částka: 1000 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu v případě platby do data splatnosti, 1500 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu v případě platby pozdější

Příspěvek se platí v plné výši i v případě, že členství vznikne či zanikne v průběhu roku.

Jaké má členství v ČSAP výhody?

Teoretická část výcviku

 • Sleva při účasti na ostatních seminářích a přednáškách ČSAP.
 • Možnost účasti na kasuistických částech seminářů ČSAP.
 • Informování o přednáškách, seminářích a jiných akcích ČSAP a obdobně zaměřených organizací.
 • Informace o členství a účasti ve výcviku či jeho završení může být (v případě zájmu a zaslání informací) veřejně přístupná zde na webu, spolu s kontaktními informacemi.

Samostatné platby za semináře

Pokud chcete absolvovat výcvik bez členství v ČSAP, nebo nahrazujete zmeškaný seminář zahrnutý v platbě za jiný semestr, nebo máte zájem o seminář, který není přímo určen vašemu běhu – věnujte pozornost následující tabulce

Víkendový seminář
Přednáška pro veřejnost
Regionální seminář


Víkendový seminář

 • VS: uveden v pozvánce na seminář
 • Člen ČSAP: 2500 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu do 14ti dní před konáním semináře
 • Člen ČSAP – Pozdější platba: 2800 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu později nebo na místě
 • Bez členství v ČSAP: 3000 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu
 • Storno podmínky viz níže, sekce Dodatek, storno

Splatnost a cena semináře může být změněna. Informace jsou pak uvedeny v pozvánce na daný seminář.

Přednáška pro veřejnost

 • Cena: 150 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu pro členy, 200 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu pro zájemce mimo ČSAP (úhrada v hotovosti na místě).

Přednáška je v ceně víkendového semináře, samostatně pak:

Cena přednášky může být změněna. Informace jsou pak uvedeny v pozvánce na přednášku.

Regionální seminář

 • Člen ČSAP při náhradě semináře cena 300 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu v hotovosti na místě.
 • Bez členství v ČSAP: 350 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu v hotovosti na místě.

Semináře, který není určený přímo běhu frekventanta, je možné se zúčastnit za předpokladu, že jsou na semináři volná místa. Informaci o volných místech sdělí zájemcům garant semináře.

Zkoušky a pohovory ČSAP

 • Vstupní pohovor: 1200 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu
 • Kandidátský pohovor: 1600 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu
 • Kolokviální zkouška: 2400 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu
 • Závěrečná zkouška: 3600/ částka v € dle aktuálního kurzu

Dodatek

Storno podmínky:

Při platbě za seminář a následujícím stornu do 14 dnů před seminářem je vráceno 1700 Kč/ částka v € dle aktuálního kurzu.

Při pozdějším stornu z velmi vážných důvodů je možné e-mailem požádat o převedení části poplatku na jiný víkendový seminář (maximálně 50% zaplacené částky). Výjimky budou posuzovány individuálně a žadatel bude vyrozuměn o rozhodnutí.

Účastník má možnost sám najít za sebe náhradu, se kterou se na platbě domluví a informovat o tom garanta semináře – pokud je náhradník členem ČSAP, nevznikají tak žádné další náklady.