ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Nástěnka člena

Zde naleznete praktické informace k seminářům a vpravo interní novinky (případně níže na mobilu).

Informace pro frekventanty


Informace a pravidla pro přihlašování

Označení seminářů:

  • Běh je označen posledním dvojčíslím roku nastoupení 16, 18, 20….
  • Typ seminářů, což se týká jen víkendových, je označován prvním písmenem, tedy Základní / Speciální
  • Termín je označován I., II., III. …případně SK pro Slovensko. Takové značení je vždy jen termínem opětovného konání totožné semináře, ergo.. nejde o úroveň, nadstavbu s potřebou absolvování předchozích termínů

Regionální Semináře – Přihlašování

Frekventanty aktuálních běhů prosíme nyní o přihlašování na RS v systému. 

Další zájemce, kteří si např. doplňují semináře, prosíme o přihlášení v systému a doplnění čísla běhu do prázdného pole u přihlášení. Je však také nutné se min. 6 dní předem přihlásit na email garantovi regionálních seminářů Ervinu Širokému (pokud jste nezaregistrovali loňskou změnu, email je nyní esiroky@seznam.cz)

Další zájemce, kteří si např. doplňují semináře, prosíme o přihlášení v systému a doplnění čísla běhu do prázdného pole u přihlášení. Je však také nutné se min. 6 dní předem přihlásit na email garantovi regionálních seminářů Ervinu Širokému (pokud jste nezaregistrovali loňskou změnu, email je nyní esiroky@seznam.cz)

Vstupné na seminář, který není součástí Vaší platby:

300 Kč člen ČSAP, v ostatních případech 350 Kč. Platby je možné provádět na místě. RS konané virtuálně jsou placeny provádět převodem na běžný účet ČSAP:

Číslo účtu: 181889370 / 0300
VS: Datum semináře ve formátu 2020.31.09 (např. 20202902)


Víkendové Semináře – Přihlašování a konání

Frekventanti mají vždy preferenci přihlašování na seminář s označením jejich běhu.

Pokud není seminář určen pro váš běh, napište prosím před přihlášením na info@csap-cz.eu.

Pro frekventanty starších běhů platí stejné pravidlo, tedy napište prosím před přihlášením na info@csap-cz.eu. Nově je zavedeno pravidlo, kdy jeden frekventant z dřívějších běhů má rezervováno místo na víkendovém semináři, pokud není stanoveno jinak z důvodů kapacity (týká se hlavně seminářů s kapacitou pod 15 osob)

V návaznosti na pravidla výše upozorňujeme, že v případě přihlášení na webu bez informování emailem hrozí, že Vaše přihláška nebude brána za platnou ve chvíli, kdy tuto situaci zjistí sekretariát.

Vstupné na seminář, který není součástí Vaší platby:

2500 Kč pro členy ČSAP, jinak 3000 Kč. Platby preferujeme převodem na běžný účet ČSAP:

Číslo účtu: 181889370 / 0300
VS: Uveden u semináře nebo sdělí sekretariát

Novinky pro členy


Organizační informace


Garantství Seminářů

Víkendové semináře, dle dohody se sekretariátem, vyžadují přítomnost garanta pro zajištění hladkého průběhu semináře. Frekventanté, kteří mají seminář jako součást platby a výcvikového plánu, mají za garantství odměnu 1000 Kč.
Garantství je však ideální pro zájemce z jiných běhů (pokud je místo na semináři), dává možnost zdarma se semináře zúčastnit a tím si doplnit semináře zameškané nebo si zopakovat téma, které je pro ně t.č. aktuální, případně může jít i o seminář, který jejich běh neměl jako součást teoretického výcviku.

Garantství má za úděl hlavně zajištění klíčů a otevření/zavření prostor. Pak je na lektorovi, do jaké míry potřebuje výpomoc během semináře.
Je tedy potřeba mít jistotu, že budete na místě s předstihem cca 30 minut a že budete  do konce, kdy místnost prohlédnete a zamknete.

Informace budou buď vyhlášeny v pozvánce emailem, nebo pokud nebude garant uveden u semináře na webu, můžete se ozvat sekretariátu.

Dokument s popsanými povinnostmi garanta

Povinnosti garanta

Pomocný dokument pro garantství:

Garantství Hilleho

Garantství Kounicova 3a


Z minulého semestru…. Pokud nechcete či nemůžete instalovat program ZOOM

… na virtuální seminář, bohužel vás k tomu budou automaticky navádět. Není to však nutné, je možné kliknout na odkaz viz zakroužkováno na obrázku. Seminář pak běží ve webovém prohlížeči. Nebude mít možná všechny funkce, ale mělo by být dostačující.

Platby

Více na stránce Plateb

Platby za příští semestr budou předmětem jednání dle epidemiologické situace. Jsme si vědomi, že zvláště běh 2020 má zaplaceno mnohé, co ještě neproběhlo. Děkujeme za shovívavost.