ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Informace k výcviku

Organizační

Pokud je seminář uzavřen na přihlašování, můžete vždy napsat na sekretariát a být na čekací listině, nebo se najde jiné řešení. 

Změna (12/2020) – systém má také čekací listinu při přihlašování, kdy vás upozorní, pokud se objeví místo

Prosíme kolegy ze SR, aby v případě víkendových seminářů, které mají termín i v Popradě, kontaktovali emailem sekretariát, pokud se chtějí přihlásit na termín v Praze/Brně.

Odpovědi na často kladené dotazy

 • Během výcviku ČSAP můžete využít dokumenty, které najdete zde.
 • Na regionální semináře  se není třeba přihlašovat, pokud není uvedeno jinak.
 • víkendových seminářů je třeba odhlášení skrze email sekretariátu, není možné odhlášení přes systém.
 • Víkendový seminář má co se indexu týče 18 hodin teorie. Sebezkušenost ani supervize z víkendových seminářů se nezapočítává do penza pro výcvik.
 • Nutné penzum splnění teorie 80 % se počítá zvlášť na RS a VS, tedy min. 32 RS a 13 VS (kde 8 musí být základní témata, 5 může být speciálních).
 • Pokud z nějakého důvodu máte zájem o uznání individuální či skupinové sebezkušenosti mimo výcvikmůžete podat žádost předsednictvu nejlépe před započetím sebezkušenosti s odůvodněním (které by mělo mít jistou váhu, ne že to mám blíž, líbila se mi jeho přednáška atp.). Pokud již sebezkušenost proběhla, schvaluje se spíše skupinová, případně pokud je z důvodu stupně specifické odbornosti, která není zastoupena v lektorském kruhu ČSAP.
 • Supervizní skupiny jsou v gesci výcvikových terapeutů ČSAP, je třeba oslovit výcvikové terapeuty přímo, ČSAP tyto skupiny nezajišťuje.

Základní víkendové semináře

Témata, které je nutné absolvovat pro dokončení výcviku

Úvod do analytické psychologie

Komplex

Archetyp

Symbol

Sen

Imaginace

Přenos a protipřenos

Individuace

Zkoušky

 • Musí být absolvováno po prvním roce výcviku
 • Vyhlašuje sekretariát
 • Může být absolvováno na konci třetího roku výcviku nebo později
 • Hlásit se je možné při kandidátských pohovorech nebo přijímacích zkouškách
 • Nejpozději měsíc před zkouškou musí být započata aktivní sebezkušenost a supervize
 • Dodání kolokviální práce o 3 normostranách – teoretické téma AP s praktickou aplikací (Ilustrovat na práci s klientem)
 • Závěrečnou zkoušku nelze absolvovat dříve než rok po složení kolokviální zkoušky
 • Kasuistika o 30, max. 35 NORMOSTRAN, což je také 63 000 znaků s mezerami (á 1800 jedna NS)

Dokumenty ke stažení

Informativní

Zkoušky – 2020 Frekventanti

Povinnosti garanta víkendového semináře

Podklady ke zkouškám

Kolokvia – seznam témat

Kasuistické práce – Návrh postupu při tvorbě

Podklad pro sebereflexi k Závěrečné Zkoušce

Administrativní

Formulář administrativní – 2020

Formulář SPVZ hodnocení