ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Organizační

 • Pokud je seminář uzavřen na přihlašování, můžete vždy napsat na sekretariát a být na čekací listině, nebo se najde jiné řešení.
 • Pokud je kapacita semináře naplněna, můžete oslovit kolegy na seznamu, zda nemohou v jiném termínu. Pak je možností napsat na sekretariát a být na čekací listině.
 • Prosíme kolegy ze SR, aby v případě víkendových seminářů, které mají termín i v Popradě, kontaktovali emailem sekretariát, pokud se chtějí přihlásit na termín v Praze/Brně.

Odpovědi na často kladené dotazy

 • Během výcviku ČSAP můžete využít dokumenty, které najdete zde.
 • Na regionální semináře  se není třeba přihlašovat, pokud není uvedeno jinak.
 • víkendových seminářů je třeba odhlášení skrze email sekretariátu, není možné odhlášení přes systém.
 • Víkendový seminář má co se indexu týče 18 hodin teorie. Sebezkušenost ani supervize z víkendových seminářů se nezapočítává do penza pro výcvik.
 • Nutné penzum splnění teorie 80 % se počítá zvlášť na RS a VS, tedy min. 32 RS a 13 VS (kde 8 musí být základní témata, 5 může být speciálních).
 • Pokud z nějakého důvodu máte zájem o uznání individuální či skupinové sebezkušenosti mimo výcvikmůžete podat žádost předsednictvu nejlépe před započetím sebezkušenosti s odůvodněním (které by mělo mít jistou váhu, ne že to mám blíž, líbila se mi jeho přednáška atp.). Pokud již sebezkušenost proběhla, schvaluje se spíše skupinová, případně pokud je z důvodu stupně specifické odbornosti, která není zastoupena v lektorském kruhu ČSAP.
 • Supervizní skupiny jsou v gesci výcvikových terapeutů ČSAP, je třeba oslovit výcvikové terapeuty přímo, ČSAP tyto skupiny nezajišťuje.

Základní víkendové semináře

Témata, které je nutné absolvovat pro dokončení výcviku

 • Úvod do analytické psychologie
 • Komplex
 • Archetyp
 • Symbol
 • Sen
 • Imaginace
 • Přenos a protipřenos
 • Individuace

Zkoušky a Pohovory


Dokumenty ke stažení

Informativní

Podklady ke zkouškám

Kolokvia – seznam témat
Kasuistické práce – Návrh postupu při tvorbě
Podklad pro sebereflexi k Závěrečné Zkoušce

Administrativní

Formulář administrativní – 2020
Formulář posouzení supervizorem / vyjádření supervizora