ČSAP

favicon

Česká společnost pro analytickou psychologii

Informace k výcviku

Organizační info

 • Pokud je seminář uzavřen na přihlašování, můžete vždy napsat na sekretariát a být na čekací listině, nebo se najde jiné řešení.
 • Pokud je kapacita semináře naplněna, můžete oslovit kolegy na seznamu, zda nemohou v jiném termínu. Pak je možností napsat na sekretariát a být na čekací listině.
 • Prosíme kolegy ze SR, aby v případě víkendových seminářů, které mají termín i v Popradě, kontaktovali emailem sekretariát, pokud se chtějí přihlásit na termín v Praze/Brně.

Odpovědi na často kladené dotazy (mohou se lišit pro běhy starší roku 2014 včetně)

 • Během výcviku ČSAP můžete využít dokumenty, které najdete zde.
 • Víkendový seminář má co se indexu týče 18 hodin teorie. Sebezkušenost ani supervize z víkendových seminářů se nezapočítává do penza pro výcvik.
 • Nutné penzum splnění teorie 80 % se počítá zvlášť na RS a VS, tedy min. 32 RS a 13 VS (kde 8 musí být základní témata, 5 může být speciálních).
 • Supervizní skupiny jsou v gesci výcvikových terapeutů ČSAP, je třeba oslovit výcvikové terapeuty přímo, ČSAP tyto skupiny nezajišťuje.

Semináře

Víkendové semináře

Základní semináře = semináře s tématy, které je nutné absolvovat pro dokončení výcviku

 • Úvod do analytické psychologie
 • Komplex
 • Archetyp
 • Symbol
 • Sen
 • Imaginace
 • Přenos a protipřenos
 • Individuace

Speciální seminářevolitelná témata, k zakončení výcviku je třeba absolvovat min. 5 seminářů (8 seminářů je v platbě za teoretickou část výcviku)

Regionální semináře

 • Minimální počet absolvovaných seminářů pro dokončení výcviku je 32 (40 seminářů je v platbě za teoretickou část výcviku)
 • Povinná témata nejsou stanovena

Nahrazování účasti

 • Aktivní účast na konferenci ČSAP nahrazuje 3 zameškané RS
 • Víkendový teoretický seminář – plánován nahodile, dle zájmu a potřeb frekventantů. Účast nahrazuje 6 zameškaných RS

Zkoušky a Pohovory

Kandidátský pohovor

 • Vyhlašuje sekretariát
 • Musí být absolvován po prvním roce výcviku (případné výjimky jsou vyhrazeny)

Kolokviální zkouška

 • Může být absolvováno na konci třetího roku výcviku nebo později
 • Hlásit se je možné při kandidátských pohovorech nebo přijímacích zkouškách
 • Nejpozději měsíc před zkouškou musí být započata aktivní sebezkušenost a supervize
 • povinnost mj. Dodání kolokviální práce o 3 normostranách – teoretické téma AP s praktickou aplikací (Ilustrovat na práci s klientem)

Závěrečná zkouška

 • Závěrečnou zkoušku nelze absolvovat dříve než rok po složení kolokviální zkoušky
 • Kasuistika o 30, max. 35 NORMOSTRANcož je také 63 000 znaků s mezerami nebo 8500 slov

Dokumenty ke stažení