Platby

INFORMACE K PLATBÁM

Ke stažení v PDF

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 181889370 / 0300

IBAN: CZ58 0300 0000 0001 8188 9370

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

Specifický symbol (SS) = osobní číslo

Variabilní symbol (VS) = určení platby

 

Fakturační adresa:

Česká společnost pro analytickou psychologii, z. s.

Dykova 26

636 00 Brno

IČO: 65341139

DIČ: CZ65341139

Spisová značka 6429L, Krajský soud v Brně

 

ŽÁDOSTI O FAKTURY JE TŘEBA PODÁVAT PŘED PLATBOU 

na email sekretariátu, následně pak již možno přímo účetní

 

Specifický symbol (SS) = osobní číslo

Ke každé platbě uvádějte prosím jako specifický symbol Vaše osobní číslo, které budete moci nalézt po přihlášení na web u Vašeho jména (vlevo nahoře), případně také ve Vašem profilu v sekci „Uživatelé“. 

 

Variabilní symbol (VS) = určení platby

Ke každé platbě uvádějte prosím také variabilní symbol, který určuje, o jakou platbu se jedná. Variabilní symboly jsou uvedeny u jednotlivých druhů plateb níže.

 

PLATBY

Členský příspěvek Frekventanta

VS: 1 nebo 2 + letopočet roku (letní semestr = 1,  zimní semestr = 2 | pět číslic)

Platba se platí pololetně

Data splatnosti: do 31. srpna (zimní semestr daného roku), do 31. ledna (letní semestr daného roku)

Částka: 5430 Kč při platbě do data splatnosti, 6125 Kč při platbě pozdější

 

Členský příspěvek Frekventanta je třeba uhradit do konání prvního semináře daného semestru. V případě komplikací ohledně provedení platby se, prosíme, obracejte na sekretariát.

 

Zaplacení členského příspěvku Frekventanta opravňuje účastníka výcviku k návštěvě regionálních teoretických seminářů a víkendových seminářů s preferencí pro jeho běh v daném semestru. Je možné se zúčastnit i jiných seminářů, které nejsou explicitně určeny danému běhu frekventanta, tyto semináře je však nutné uhradit zvlášť.

Účastník výcviku je Čl. p. Frekventanta povinen uhradit v plné výši i v případě, že se nemůže zúčastnit všech seminářů. Pokud se semináře, který je určen jeho běhu, nemůže zúčastnit, část semestrální platby určená k uhrazení daného semináře propadá. Seminář si lze později nahradit, ovšem je nutné jej uhradit zvlášť.

  

Udělení jakékoliv výjimky závisí na rozhodnutí předsednictva ČSAP – viz níže, sekce Dodatek, storno 

 

Členský příspěvek Základní

Tento příspěvek je placen po ukončení teoretické části výcviku nebo při přerušení výcviku

VS: letopočet roku (za který je platba hrazena)

Platba se platí ročně (za kalendářní rok)

Datum splatnosti: do 31. ledna (daného roku) 

Částka: 700 Kč v případě platby do data splatnosti, 1000 Kč v případě platby pozdější

 

Příspěvek se platí v plné výši i v případě, že členství vznikne či zanikne v průběhu roku.

 

Členství v ČSAP po ukončení výcviku má výhody mj.:

Sleva při účasti na ostatních seminářích a přednáškách ČSAP 

Možnost účasti na kasuistických částech seminářů ČSAP.

Informování o přednáškách, seminářích a jiných akcích ČSAP a obdobně zaměřených organizací

Informace o členství a účasti ve výcviku či jeho završení může být (v případě zájmu a zaslání informací) veřejně přístupná zde na webu, spolu s kontaktními informacemi.

 

SAMOSTATNÉ PLATBY ZA SEMINÁŘE

 Při absolvování výcviku bez členství v ČSAP

Při nahrazování zameškaného semináře zahrnutého v platbě za jiný semestr

 Při zájmu o seminář, který není přímo určen běhu frekventanta

 

Víkendový seminář 

Semináře, který není určený přímo běhu frekventanta, je možné se zúčastnit za předpokladu, že jsou na semináři volná místa, což zájemci sdělí garant semináře.

 

VS: uveden v pozvánce na seminář

Člen ČSAP: 2500 Kč do 14ti dní před konáním semináře

Člen ČSAP - Pozdější platba: 2800 Kč později nebo na místě

Bez členství v ČSAP: 3000 Kč

Storno podmínky viz níže, sekce Dodatek, storno

Splatnost a cena semináře může být změněna. Informace jsou pak uvedeny v pozvánce na daný seminář.

 

Přednáška pro veřejnost 

Přednáška je v ceně víkendového semináře, samostatně pak:

Cena: 150 Kč pro členy, 200 Kč pro zájemce mimo ČSAP (úhrada v hotovosti na místě )

Cena přednášky může být změněna. Informace jsou pak uvedeny v pozvánce na přednášku

 

Regionální seminář

Člen ČSAP při náhradě semináře cena 300 Kč v hotovosti na místě

Bez členství v ČSAP: 350 Kč v hotovosti na místě

 

Zkoušky a pohovory ČSAP

Kandidátský pohovor         

Člen ČSAP: 1200 Kč

Bez členství v ČSAP: 2000 Kč

 

Kolokviální zkouška

Člen ČSAP: 2000 Kč

Bez členství v ČSAP: 3000 Kč

 

Závěrečná zkouška

Člen ČSAP: 3000 Kč

Bez členství v ČSAP: 5000 Kč

 

DODATEK

Storno podmínky:

Při platbě za seminář a následujícím stornu do 14 dnů před seminářem je vráceno 1700 Kč.

Při pozdějším stornu z velmi vážných důvodů je možné e-mailem požádat o převedení části poplatku na jiný víkendový seminář (maximálně 50% zaplacené částky). Výjimky budou posuzovány individuálně a žadatel bude vyrozuměn o rozhodnutí.

 

Účastník má možnost sám najít za sebe náhradu, se kterou se na platbě domluví a informovat o tom garanta semináře – pokud je náhradník členem ČSAP, nevznikají tak žádné další náklady.

 

PřílohaVelikost
STARÉ - Podminky platby od 2017.pdf395.1 KB
Platby od 1.8. 2018.pdf427.74 KB
Podmínky platby 2020.pdf404.18 KB