O ČIAP

Český Institut pro Analytickou psychologii (ČIAP)

Czech Institute for Analytical Psychology


----------- For English, please, scroll down or click here --------

  

ČIAP byla založena za účelem získání statutu Non-Training Group IAAP (dále N-TG IAAP), jako dalšího kroku rozvoje Developing Group ČSAP. Bohužel DG ČSAP nemůže žádat o získání statutu N-TG IAAP, protože taková skupina nesmí poskytovat výcvikový program, který je zakotven ve stanovách ČSAP. Rovněž všichni její členové musí být Individuální členové IAAP.

Proto musela vzniknout nová společnost, v tu dobu Česká Asociace Analytických psychologů (ČAAP), která zažádala o statut N-TG IAAP. O vyřízení žádosti bylo kladně rozhodnuto při kongresu IAAP v Kjótu v létě 2016, kde byla ČAAP oficiálně přijata jako N-TG IAAP. Více v příloze Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.pdf

 

Na výjezdním zasedání v létě 2015 se valná hromada ČAAP a odborná rada ČSAP usnesly, že budeme usilovat o co nejbližší spolupráci a co nejtěsnější prolnutí těchto dvou společností.

 

Již v minulosti odborná rada ČSAP jednala o vytvoření tzv. „dvourychlostního výcvikového programu“, při čemž druhá rychlost by poskytovala náročnější požadavky, jejichž splnění by opravňovalo žádat o statut „výcvikového terapeuta ČSAP“. V ideálním případě by tato „druhá rychlost“ mohla připadnout právě nově vzniklému spolku ČAAP.

 

Na kongresu IAAP ve Vídni 2019 bylo schváleno přejmenování na Český Institut pro Analytickou psychologii (ČIAP) a společnosti byl udělen statut Training Group IAAP. Po dokončení výcviku ČIAP se tedy absolvent stane mezinárodně uznávaným analytikem IAAP *). 


Všechna jednání jsou nyní ve svých počátcích, uvědomujeme si, že stav může vzbuzovat mnoho otázek, které se budeme snažit zodpovědět a členové ČSAP budou informováni o dalším vývoji a průběhu jednání.

 *) mezinárodně uznávaným, ale vždy dle zákonů a legislativy dané země


Český Institut pro Analytickou psychologii, z.s.

Czech Institute for Analytical Psychology, r.a.

Pekařská 424/44

602 00 Brno-střed

IČ (ID): 04221524

Sp. zn. L 20644, K.S. Brno

 

Číslo účtu (Account):

278739715/0300


BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 7873 9715

Bank Name:

ČSOB, Československá obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, 150 57 Prague 5, Czech Rep.

ID: 00001350


About CIAP

...in progress...

 Accredited Training Group of the IAAP since 2019. Providing training in analytical psychology to certification of Jungian analyst

PřílohaVelikost
CIAP_Czech_Institute_Letter_of_confirmation_of_GM_acceptance_with_TS.pdf19.19 KB
CIAP - Constitution 2019 - Final.pdf755.72 KB
CIAP - Code of Ethics 2019 - Final.pdf566.83 KB
CIAP - Stanovy 2019 - Final.pdf687.91 KB
CIAP - Etický Kodex 2020 - Final.pdf510.31 KB
Zpráva o činnosti 2015.pdf471.83 KB
Výjezd ČAAP 2015 - zápis.pdf476.9 KB
Výroční zpráva 2016.pdf574.89 KB
Výjezd ČAAP 2016 - zápis.pdf481.65 KB
Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.pdf414.29 KB
17 ČIAP - Výroční zpráva.docx62.24 KB
17 ČIAP - Finančí zpráva.docx46.96 KB
17 ČIAP - zápis výjezdu 2017 frekv..pdf480.22 KB
CIAP - Výroční zpráva 2018.pdf739.66 KB
CIAP - Finančí zpráva 2018.pdf750.87 KB
CIAP Zápis VH - 7-18.pdf828.73 KB
CIAP Zápis PR - 7-18.pdf654.45 KB
CIAP - Výroční zpráva 2019.pdf653.86 KB
CIAP - Finančí zpráva 2019.pdf879.71 KB
CIAP - Zápis výjezd 2019.pdf823.79 KB