O ČAAP

Český Institut pro Analytickou psychologii

dříve Česká Asociace Analytických Psychologů

  

byla založena za účelem získání statutu Non-Training Group IAAP (dále N-TG IAAP), jako dalšího kroku rozvoje Developing Group ČSAP. Bohužel DG ČSAP nemůže žádat o získání statutu N-TG IAAP, protože taková skupina nesmí poskytovat výcvikový program, který je zakotven ve stanovách ČSAP. Rovněž všichni její členové musí být Individual Members IAAP. Proto musela vzniknout nová společnost ČAAP, která zažádala o statut N-TG IAAP. O vyřízení žádosti bylo kladně rozhodnuto při kongresu IAAP v Kjótu v létě 2016, kde byla ČAAP oficiálně přijata jako N-TG IAAP. Více v příloze Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.pdf

 

Na výjezdním zasedání v létě 2015 se valná hromada ČAAP a odborná rada ČSAP usnesly, že budeme usilovat o co nejbližší spolupráci a co nejtěsnější prolnutí těchto dvou společností.

 

Již v minulosti odborná rada ČSAP jednala o vytvoření tzv. „dvourychlostního výcvikového programu“, při čemž druhá rychlost by poskytovala náročnější požadavky, jejichž splnění by opravňovalo žádat o statut „výcvikového terapeuta ČSAP“. V ideálním případě by tato „druhá rychlost“ mohla připadnout právě nově vzniklému spolku ČAAP.

 

Všechna jednání jsou nyní ve svých počátcích, uvědomujeme si, že stav může vzbuzovat mnoho otázek, které se budeme snažit zodpovědět a členové ČSAP budou informováni o dalším vývoji a průběhu jednání.

 

Český Institut pro Analytickou psychologii, z.s.

Pekařská 424/44

602 00 Brno-střed

IČ: 04221524

Sp. zn. L 20644, K.S. Brno

 

Číslo účtu:

278739715/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ14 0300 0000 0002 7873 9715

Bank Name:

ČSOB, Československá obchodní banka a.s.

Radlická 333/150, 150 57 Prague 5, Czech Rep.

ID: 00001350

PřílohaVelikost
Stanovy ČAAP.pdf232.95 KB
Etický Kodex ČAAP.pdf242.19 KB
Report z Kongresu IAAP v Kjótu 2016.pdf414.29 KB
Zpráva o činnosti 2015.pdf471.83 KB
Výjezd ČAAP 2015 - zápis.pdf476.9 KB
Výroční zpráva 2016.pdf574.89 KB
Výjezd ČAAP 2016 - zápis.pdf481.65 KB
17 ČIAP - Výroční zpráva.docx62.24 KB
17 ČIAP - Finančí zpráva.docx46.96 KB
17 ČIAP - zápis výjezdu 2017 frekv..pdf480.22 KB
CIAP - Výroční zpráva 2018.pdf739.66 KB
CIAP - Finančí zpráva 2018.pdf750.87 KB
CIAP Zápis VH - 7-18.pdf828.73 KB
CIAP Zápis PR - 7-18.pdf654.45 KB