Novinky

Přednáška Erela Shalita v dubnu

ČSAP zve všechny příznivce a zájemce o analytickou psychologii na přednášku pro odbornou veřejnost 

Přednáška pro veřejnost: Prof. Dr. Ingrid Riedel - MALOVÁNÍM KU PŘEŽITÍ: PŘEKONÁVÁNÍ SEBEVRAŽEDNÝCH SKLONŮ MALOVÁNÍM

Zveme širokou veřejnost na přednášku Prof. Dr. Ingrid Riedel – Malováním ku přežití: Překonání sebevražedných sklonů malováním (Malen, um zu überleben: Überwindung von Suizidalität durch malen)

Přednáška se uskuteční v pátek 25.5. v 17:00 hod v klášteře opatství Emauzy Vyšehradská 49, Praha 2 Poplatek za přednášku je 70,– Kč, pro členy ČSAP 50,– Kč. Přednáška bude tlumočena z němčiny. Žádáme o akreditaci akce AKP.

Prof. Dr.

Ozvěny mýtu ve všedních setkáních - přednáška pro veřejnost

Collegium Jungianum Brunense a Česká společnost pro analytickou psychologii

zvou všechny zájemce na veřejnou přednášku Mgr. Petra Patočky

Ozvěny mýtu ve všedních setkáních

Místo a čas konání: 4. 5. 2012 v 18 hod.

Divadelní fakulta JAMU, učebna č. 104, Mozartova 1, Brno

Poplatek za přednášku je 70,– Kč

Pro účastníky přihlášené na navazující víkendový seminář je cena přednášky zahrnuta do poplatku za celý seminář

Komplex autority v proměně času - přednáška pro veřejnost

Collegium Jungianum Brunense Česká společnost pro analytickou psychologii a Divadelní fakulta JAMU v Brně

zvou všechny zájemce na veřejnou přednášku Mgr. Ervina Širokého, Ph.D.

Komplex autority v proměně času

Čas a místo konání: pátek, 27.4. 2012 v 18 hod.

Divadelní fakulta JAMU, učebna č. 104, Mozartova 1, Brno

Poplatek za přednášku je 70,– Kč.

Pro účastníky navazujícího víkendového semináře zahrnuto v ceně semináře.

Otevření nového běhu výcvikového programu v jungovské psychoterapie od září 2012

Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii (ČSAP) poskytující od r. 1998 výcvikové programy v psychoterapii akreditované pro práci ve zdravotnictví oznamuje, že od září 2012 bude otevřen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii.

Podmínkou přijetí do výcviku je zájem o jungovskou psychologii, vysokoškolské vzdělání (ukončené nebo před ukončením) a základní orientace v oblasti psychoterapie. Semináře budou probíhat paralelně v Brně a Praze.

Přijímacího pohovory 2012 budou probíhat 28.3. v Praze, 17.4.

Přednáška pro veřejnost: PhDr. Karel Plocek - GENEZE RECEPCE ANALYTICKÉ PSYCHOLOGIE A DÍLA C. G. JUNGA U NÁS

Collegium Jungianum Brunense Česká společnost pro analytickou psychologii a Divadelní fakulta JAMU v Brně

zvou všechny zájemce na veřejnou přednášku PhDr. Karla Plocka:

GENEZE RECEPCE ANALYTICKÉ PSYCHOLOGIE A DÍLA C. G. JUNGA U NÁS

Zamyšlení odborného redaktora a spolupřekladatele nad průběhem zpřístupňování analytické psychologie v naší vědě a kultuře
u příležitosti dokončení českého překladu Výboru z díla C.G.Junga

Čas a místo konání: sobota, 17.12. 2011 ve 14 hod. Divadelní fakulta JAMU, učebna č.

Přednáška pro veřejnost: Dr. Erel SHALIT - Self, Meaning and Transiency (Self, smysl a pomíjivost)

Česká společnost pro analytickou psychologii zve všechny zájemce na veřejnou přednášku, která se bude konat
v pátek 16.9. v 17:00 hod.
ve středisku Psychopompos v areálu opatství Emauzy Vyšehradská 49, Praha 2. Mapku s popisem najdete na stránkách www.psychopompos.cz.

Poplatek za přednášku je 70,– Kč, pro členy ČSAP 50,– Kč.

Přednáška bude tlumočena z angličtiny.

Dr. Erel Shalit je jungovským analytikem v Ra’anana, Izrael. Působí jako výcvikový analytik a supervizor a je předsedou Izraelské společnosti pro analytickou psychologii (ISAP).

Jungiánský výklad filmových symbolů - seminář a přednáška pro veřejnost v sobotu 18.12. 2010 na Divadelní fakultě JAMU v Brně

Česká společnost pro analytickou psychologii, Collegium Jungianum Brunense a Divadelní fakulta JAMU v Brně

zvou všechny zájemce na seminář a přednášku pro veřejnost na téma „Jungiánský výklad filmových symbolů“.

Jako lektor se poprvé u nás představí pan Christopher Hauke, který je jungovským analytikem v Londýně a také literárním a filmovým autorem a docentem aplikované psychoanalýzy na Goldsmithově Univerzitě v Londýně. Více informací k jeho osobě a publikacím najdete na www.christopherhauke.com.

Zahájení dalšího běhu výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapi

V říjnu 2010 bude zahájen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii akreditovaného pro práci ve zdravotnictví.

Druhý termín přijímacího řízení bude 29.9. 2010 v Praze (uzávěrka přihlášek je 15.9.2010). Přihlášky a curriculum vitae posílejte e-mailem na adresu jolana.buckova(@)gmx.net (zadávejte bez závorek) Po potvrzení přijetí přihlášky zašlete také rukou psaný neformální životopis na adresu Pavel Zach – Lublaňská 45, 120 00 Praha. Na obálku napište heslo „přihláška 2010“.

Gert Sauer Náboženství v pohledu analytické psychologie C. G. Junga

Vážení přátelé, ČSAP Vás zve na speciální seminář s preferencí pro výcvikový běh 2006:

Program:

Pátek 2. 7. 18:00 – 20:00 veřejná přednáška

Sobota 3. 7. 09:00  – 12:30 seminář

14:00 – 17:30 seminář

Neděle 4. 7.