Seminář Roba Preece v Brně

MATEŘSKÁ NÁRUČ JE V KAŽDÉM Z NÁS

16. června 2015 od 9:30 do 17:00 hodin

Ekologické centrum Lipka | Kamenná 20, Brno / velký sál

Překlad z angličtiny do češtiny zajištěn.

Cena: 1600,- Kč pro členy ČSAP / 1700 Kč pro nečleny

 

ROB PREECE

23 let pracuje jako psychoterapeut a pořádá hluboce obo

hacující srovnávací workshopy jungovské a buddhistické psychologie.

Je autorem několika knih na toto téma, z nichž česky vyšly Psychologie

buddhistické tantry, Moudrost nedokonalosti a Odvaha cítit.

Rob Preece - psychoterapeut a učitel meditace

z Velké Británie - se již více než 30 let zabývá

propojováním jungovské psychologie s meditační

praxí. Strávil řadu let v intenzivním ústraní v

Himálajích pod vedením významných tibetských

 

ANOTACE

Náš prvotní vztah k matce je zcela zásadní při vytváření pocitu psychického

a emocionálního zázemí, ve kterém můžeme spočinout a cítit pocit ochrany, lásky

a přijetí. To nám umožňuje cítit se ve světě bezpečně. Pokud nám tento pocit chybí nebo

se necítíme bezpečně, hluboce to ovlivňuje způsob, jakým se začleňujeme do života, a jakým

vytváříme zdravé vnímání nás samých. Na hluboké úrovni cítíme neklid a úzkost, což nás

vede k tomu, že se stahujeme do obranného, ztuhlého vnímání sebe i světa.

Meditace je příležitostí ke znovunalezení tohoto útočiště v nás samých; místa,

ve kterém je možné spočinout a nalézt pokoj a přijetí v každém okamžiku našeho bytí.

Během tohoto semináře nás Rob provede meditační praxí a představí nám aspekt

Zelené Táry, která je považována za ztělesnění mateřského principu a útočiště.

 

Přihlášení:

robpreecebrno@gmail.com / 604 821 655

PřílohaVelikost
rob-preece-brno-12-2014-vikend-plakat-email.pdf1.12 MB