Přednáška a seminář M. Kalinowské

Vážené kolegyně a kolegové,

náhradou za seminář Donalda Kalscheda si Vám dovolujeme nabídnout veřejnou přednášku a seminář:

Malgorzata Kalinowska - Kulturní komplex a trauma

pátek 15.5. – Neděle 17.5. 2015

Nemocnici Pod Petřínem, Vlašská 36, Praha 1


Veřejná přednáška 15.5. - Porozumění stopám kulturního traumatu

Přednáška je přístupna i samostatně za 100 Kč


Seminář i přednáška budou tlumočeny z anglického jazyka

Pozvánky naleznete v příloze novinky


Anotace

Smysl kulturního traumatu pro klinické prostředí a pro aplikaci psychologického porozumění v kulturních studiích traumatu (výzkumupaměti) nebyl příliš významný do osmdesátých let dvacátého století.  Zvýšený zájem o tématiku teorií traumatu se objevil až nedávno a těší se velikému zájmu v jungovské psychologii. Seminář se zaměří na místa setkání jungovských a psychoanalytických teorií (mj. Volkan, Abraham a Torok) a využití v jungovských teoriích traumatu, pro pochopení fenoménu kulturního traumatu (např. Archetypální obrany self dle Kalscheda, kulturní komplex, Mogensonův pohled na vztah imaginace a spirituálna k traumatu, také nový koncept “phantom narratives” Kimblese).

Přednáška - Pátek

Přednáška představí teorii traumatu v kontextu kulturního nevědomí, kulturních komplexů a skupinového traumatu. Hledat budeme porozumění vlivu minulých traumat na současný a budoucí vývoj jednotlivců a skupin.

Představeny budou základní směry vývoje konceptu kulturního traumatu a jejich vliv na práci nejen v klinickém prostředí, ale také na skupinovou dynamiku se zaměřením na případy setkání různých kultur.

Seminář - Sobota

Praktická část semináře se bude zaměřovat na skupinovou práci ve spojitosti k tématům přednášky (teoretický úvod, skupinová diskuse, rozbor snů). Prosíme účastníky, aby se zamyslely nad příklady z klinické praxe, skupinovými procesy, politickým životem těchto fenoménů v kontextu traumatických zkušeností z minulosti, které zároveň mohou být výsledkem současných reakcí na obrazy kulturního traumatuprezentovaného v médiích nebo životech jiných národů. Jedním z hlavních bodů bude analýza specifické situace střední Evropy – s navazujícími traumaty druhé světové války a následné éry komunismu – a stopy těchto událostí v kolektivní paměti a kulturních komplexech, které jsou přítomny v kulturách střední Evropy (s příklady českého a polského kulturního komplexu).

Zamyslíme se nad jejich transformačními a obrannými aspekty. Seminář nám ukáže praktické užití  konceptu kulturního traumatu připráci s jednotlivci a důležitosti porozumění kulturnímu pozadí pro skupinový i individuální vývoj.

 

Malgorzata Kalinowska:

Je psychoterapeutkou od roku 1999. Absolvovala jungiánský a výcvik a je jedním ze zakládajících členů polské Developing Group IAAP (zal. 2010), kde byla víceprezidentkou, od roku 2012 je studijním vedoucím.  V roce 2013 se stala individuálním členem IAAP.

Přednáší a lektoruje semináře v Polsku i v zahraničí. Příspěvky měla na mnoha kongresech a konferencích IAAP, JAP. Věnuje se též publikační činnosti.

http://psychoterapiajung.pl/malgorzata-kalinowska/#sthash.9j8ZlaWC.dpbs

PřílohaVelikost
15 Kalinowska Přednáška.pdf457.88 KB
15 Kalinowska workshop mimo ČSAP.pdf440.41 KB
15 Kalinowska workshop ČSAP.pdf373.64 KB