Oznámení o otevření výcviku v jungovské psychoterapii

Výcvik v jungovské psychoterapii

Česká společnost pro analytickou psychologii – jungovskou psychoterapii (ČSAP) poskytující výcvikové programy v psychoterapii akreditované pro práci ve zdravotnictví oznamuje, že v říjnu 2010 bude otevřen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii.

Podmínkou přijetí do výcviku je zájem o jungovskou psychologii, vysokoškolské vzdělání (ukončené nebo před ukončením), základní orientace v oblasti psychoterapie. Semináře budou probíhat paralelně v Brně a Praze. Další informace o výcviku najdete v záložce „Výcvik“.

Přijímacího řízení je možno účastnit se buď 16.6.2010 v Brně (uzávěrka přihlášek je 31.5.2010) nebo 29.9.2010 v Praze (uzávěrka přihlášek je 15.9.2010). Přihlášky a curriculum vitae posílejte e-mailem na adresu co-ordinator@email.cz. Po potvrzení přijetí přihlášky zašlete také rukou psaný neformální životopis na adresu ČSAP – Dykova 26, 636 00 Brno, na obálku napište heslo „přihláška 2010“.